Bát chánh đạo là gì ?

Phanblogs Bát chánh đạo là gì

Phanblogs Bát chánh đạo là gì

Phanblogs Bát chánh đạo là gì

Chánh kiến: Là tri kiến đúng đắn- Nhìn sự vật như chúng là, lấy tam Pháp ấn làm chỉ đạo.
Chánh tư duy: Đi sâu vào tư duy đối với chánh kiến.
Chánh ngữ: Dùng khẩu nghiệp thực hiện các phương pháp tu hành do chánh kiến chỉ đạo.
Chánh nghiệp: Dùng thân nghiệp thực hiện những phương pháp tu hành do chánh kiến chỉ đạo.
Chánh mệnh: Dùng phương pháp mưu sinh chánh đáng để có được những thứ cần thiết cho cuộc sống.
Chánh tinh tấn: Thúc giục khích lệ tam nghiệp, thay đổi mỗi ngày, cho đến khi thanh tịnh.
Chánh niệm: Buộc niệm vào thực tiễn Thánh đạo, tâm không lo sợ, ý không tán loạn.
Chánh định: Tâm lực tập trung, không lay chuyển, không chịu sự cám dỗ và ràng buộc của Ngũ uẩn,

Phanblogs Thuyết duyên khởi
Phanblogs Thuyết duyên khởi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn