Tứ diệu đế

Phanblogs Tứ diệu đế Tác giả: Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, Võ Quang Nhân dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính  Khi bạn đã phát triển một hiểu biết nhất định về tính không, cho dù chỉ là một sự hiểu biết dựa vào lý trí,[83] bạn sẽ có một cách nhìn mới về sự vật, hiện tượng và bạn có thể so sánh điều này với các phản ứng thông thường của mình. Bạn sẽ nhận biết được khuynh hướng hình dung hóa những phẩm tính đối với thế giới bên ngoài của chúng ta nhiều đến mức nào. 


Đặc biệt hơn, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết các cảm xúc mạnh mẽ của ta đều khởi lên từ sự thừa nhận tính thật hữu của một sự vật nào đó vốn là không thật. Bằng cách này, bạn có thể đạt tới tri giác kinh nghiệm về sự khác biệt giữa cách mà bạn nhận thức sự vật với cách mà sự vật thực sự hiện hữu.

Bài học mà ta có thể rút ra từ tất cả các điều trên là các cảm xúc mạnh mẽ gây phiền não trong tâm ta khởi lên từ một trạng thái sai lầm cơ bản, và điều này khiến cho ta nhận hiểu sự vật như là thật có và tồn tại một cách độc lập. Tóm lại, ta biết rằng các cảm xúc và ý tưởng gây đau khổ không có nền tảng xác thật, không những trong kinh nghiệm của ta mà cả trong thực tại, và cả trong lý luận.
Ngược lại, sự thấu suốt tính không của sự vật không chỉ dựa trên lý luận mà cả trên thể nghiệm: nó có chỗ dựa xác thật.

Thêm vào đó, hiểu biết về tính không và sự bám chấp vào sự vật như là có thật là trực tiếp trái ngược nhau, nên điều này sẽ loại trừ điều kia. Vì chúng là các sức mạnh trái ngược nhau, và vì một bên có nền tảng xác thật trong khi bên kia thì không, nên kết luận cuối cùng có thể rút ra là: càng hiểu biết sâu sắc về tính không, và năng lực nội quán càng mạnh mẽ thì ta càng thấy rõ sự lừa dối của các cảm xúc, và hệ quả là các cảm xúc đó càng trở nên yếu ớt hơn.

Sự thật là ta sẽ đạt đến sự nhận biết rằng các cảm xúc mạnh mẽ và ý tưởng gây khổ đau, cùng với nền tảng của chúng là vô minh, đều có thể bị làm cho suy yếu, trong khi sự thấu suốt về tính không thì có thể được tăng thêm.


Tứ diệu đế Tác giả: Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV.docchuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh

Phanblogs chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh, đề tài tốt nghiệp quản trị kinh doanh,báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tổng hợp, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh công ty xây dựng, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh công ty tnhh, đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, chuyên đề quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực, đề tài thực tập quản trị nhân sự,CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 4
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XXX 4
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYxxx 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 6
1.2. Kết quả hoạt động của Công ty 10
1.2.1 Về doanh thu thuần 11
1.2.2 Doanh thu từ các mặt hàng chủ yếu: 14
1.2.3 Vốn, cơ cấu vốn : 16
1.2.5 Lao động, tiền lương 17
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 21
1.3.1 Mô tả cơ cấu : 21
1.4. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty 27
1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm của công ty : 27
1.4.2 Đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực 27
1.4.3 Đặc điểm về quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty 28
    1.4.4 Đặc điểm về  quy luật cạnh tranh trên thị trường ngành 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 31
2.1 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty 31
2.1.1 Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp : 31
2.1.2 Một số chỉ tiêu hiệu quả ở từng lĩnh vực : 35
2.2. Phân tích các giải pháp hiện tại về hiệu quả kinh doanh của Công ty: 40
2.3. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của sản xuất kinh doanh 41
2.3.1 Những ưu điểm 42
2.3.2 Những mặt hạn chế 43
2.3.3. Nguyên nhân 44
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 45
SẢN XUẤT KINH DOANH 45
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 45
3.1.1 Định hướng chung 45
3.1.2 Định hướng về hiệu quả kinh doanh 46
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 46
3.2.1. Tăng cường quản lý vốn lưu động 46
3.2.2 Nâng cao vòng quay vốn : 48
3.2.3 Giảm hệ số nợ : 48
3.2.4 Nâng cao khả năng cạnh tranh môi trường ngành 48
3.2.4 Chuyển dịch cơ cấu doanh thu, hiện đại hóa cơ sở vật chất , học liệu giáo dục : 49
3.2.5 Nghiên cứu và phát triển mở rộng thị trường 50
3.3 Một số kiến nghị với nhà nước 51
KẾT LUẬN 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 55
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : 56

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XXX

LỜI MỞ ĐẦU
Làm sao để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, làm sao để duy trì được hoạt động của doanh nghiệp, làm sao để thu về được nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đó là những vấn đề mà bất cứ một doanh nghiệp nào muồn tồn tại cũng đều phải quan tâm. Giải quyết vấn đề kinh doanh, kinh doanh như thế nào, kinh doanh để làm gì đối với mỗi doanh nghiệp, đó là những vấn đề không hề đơn giản. Ở mỗi doanh nghiệp cần xác định được đúng và trúng vấn đề mà thị trường đang có nhu cầu hoặc đó ít nhất cũng là vấn đề mà trong tương lai gần người tiêu dùng hướng tới, quan tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.
Nhưng khi doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường thì vấn đề đặt ra là làm gì và làm như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lại là vấn đề khác. Điều đó rất quan trọng vì nó liên quan đến sự tồn tại của doanh nghiệp trên thương trường, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa đang trở thành một xu thế tất yếu.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Xxx, em nhận thấy vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo sự tồn tại, phát triển của công ty. Vì vậy em chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Xxx ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình với hi vọng đề tài sẽ là cơ sở tham khảo giúp Công ty tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp với quá trình phát triển của mình.
Kết cấu chuyên đề:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương :
Chương 1: Tổng quan về Công ty Xxx
Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Xxx
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Xxx
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự phân tích các con số và dữ liệu chưa sâu và chưa nêu bật được vấn đề do trình độ còn hạn chế nên bài khóa luận tốt nghiệp của em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, do đó em rất hi vọng các thầy cô giáo và đặc biệt là ThS.*** và các anh chị phòng kế toán tại Công ty sẽ đóng góp ý kiến để giúp em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn ThS.***, các anh chị em trong công ty đã hướng dẫn em trong quá trình xây dựng nội dung và ý tưởng và hoàn thành khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!

chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh .doc 
Khi bạn bắt đầu nói Tôi mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng

Phanblogs gửi người: Khi bạn bắt đầu nói “Tôi”, mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng.
Kodo Sawaki (1880-1965) hay “Kodo-Kẻ không nhà”, là một trong những vị thiền sư phái Tào Động (Nhật Bản) có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX. Là trẻ mồ côi, 16 tuổi xuất gia, sau bị gọi nhập ngũ, chiến tranh kết thúc Sawaki quay về tiếp tục tu học thiền. Kodo Sawaki lập hạnh không trụ mà đi khắp nơi để dạy thiền.


Kodo Sawaki 


Thiền sư Kodo Sawaki (1880-1965)
Thiền sư Sawaki luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành thiền hơn là học kinh sách hay tham công án. Một số lời khuyên dạy của Kodo Sawaki được môn sinh tập hợp thành “Gửi bạn”, xin chia sẻ đến bạn đọc suy ngẫm.

1. Gửi người bắt đầu biết suy ngẫm về cuộc đời

Ở một số nơi tại Mãn Châu, các cỗ xe thường do các chú chó to lớn kéo. Bác xà ích treo một miếng thịt trước mũi chó, và chú chó chạy như điên theo miếng thịt. Nhưng dĩ nhiên là chú không bao giờ với tới. Chú chỉ được vứt cho miếng thịt khi cỗ xe đã về tới đích. Rồi chỉ trong một cái ngốn, chú nuốt chửng miếng thịt xuống cổ họng.

Người đi làm với đồng lương cũng y hệt như thế. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, họ cũng chạy theo đồng lương treo trước mũi. Một khi đã lãnh lương, họ cũng ngốn nó, và lại sẵn sàng chạy tiếp theo kỳ lương tới. Không ai có thể thấy xa hơn đầu mũi của mình.

Câu hỏi là: Tại sao bạn phải khốn khổ như thế?

Nếu không cẩn thận, bạn sẽ phí hết cuộc đời mình không làm gì ngoài việc chờ đợi những hy vọng tầm thường nhất của mình có thể thành tựu.

2. Gửi người không thể nào dừng lo lắng người khác nghĩ về mình như thế nào

Bạn không thể nào đổi bất cứ thứ gì với người khác. Mỗi và mọi người phải sống cuộc đời riêng của mình.

Đừng phí thời gian suy xét xem ai là người tài giỏi nhất.

Mắt không nói, “Chúng tôi thấp hơn, nhưng thấy nhiều hơn”. Chân mày không trả lời, “Đúng, chúng tôi không thấy gì, nhưng chúng tôi ở cao hơn”.

Mũi không thể thay mắt, và miệng không thể thay cho tai.

Mọi thứ đều có nhiệm vụ riêng của mình, mà không gì trong vũ trụ có thể thay thế.

3. Gửi người đã hoàn toàn mệt mỏi trong việc đấu tranh với người phối ngẫu

Vấn đề không phải ai là người đúng. Đơn giản là các bạn nhìn sự việc theo quan niệm khác nhau.
Khi bạn bắt đầu nói “Tôi”, mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng.

Hãy thôi cố gắng làm một người đặc biệt - hãy cứ là chính mình. Hãy kiềm chế. Ngồi xuống!

4. Gửi người nghĩ làm giống người khác là có lợi

Bạn luôn bám theo người khác. Nếu họ ăn khoai chiên, bạn cũng đòi ăn khoai chiên. Nếu ai đó ăn kẹo, bạn cũng muốn ngậm kẹo. Nếu ai đó thổi còi, bạn cũng kêu đòi: “Mẹ ơi, mua cho con cái còi”. Và điều đó không chỉ xảy ra đối với con trẻ.

Khi mùa xuân tới, bạn quay cuồng theo mùa xuân. Khi thu đến, bạn chạy theo mùa thu. Ai cũng chờ đợi thứ gì đó để chạy đuổi theo. Có người còn kiếm sống được nhờ sự chạy đuổi theo đó - họ làm nghề quảng cáo.

Với từng cá nhân, chúng ta còn chịu đựng nổi, nhưng khi họ lập thành nhóm, họ bắt đầu trở nên quái dị. Họ bị rơi vào sự ngu ngốc của nhóm, của bầy đàn.

Khi sống trong sự ngu ngốc của nhóm, chúng ta lẫn lộn giữa sự cuồng điên và kinh nghiệm thực sự. Nên điều quan trọng là bạn phải rõ ràng về bản thân, và thức tỉnh khỏi cơn điên đó. Thiền có nghĩa là rời bỏ bầy đàn và tự đi trên đôi chân của mình.

5. Gửi người mà suốt đời chỉ biết có tiền và tiền

Hạnh phúc và bất hạnh của con người không chỉ tùy thuộc vào tiền. Nếu con số trong tài khoản tín dụng của bạn là thước đo lường hạnh phúc, thì sự việc sẽ đơn giản xiết bao. Tuy nhiên thực sự nó không phải như thế.

Đừng quá tiêu cực khi bạn bắt đầu nói là bạn cần tiền để sống. Trong thế giới này, bạn có thể hoàn toàn sống tốt mà không cần đến sổ tiết kiệm.

Một số người nghĩ rằng họ quan trọng bởi vì họ có tiền. Người khác thì cho mình quan trọng vì đã đạt được giác ngộ (satori). Nhưng cho dầu bạn thổi phồng tấm da thịt này bao nhiêu, bạn cũng không thể biến mình thành gì cả - ngoài việc trở thành ma.

Những gì không thuộc về bạn chiếm đầy vũ trụ. Khi nào những suy tưởng của cá nhân bạn chấm dứt, thì Phật pháp có mặt.

6. Gửi người thích có nhiều tiền, tình yêu, chức vị và danh vọng

Si mê có nghĩa là chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Còn kẻ trí nói, “Dầu có gì xảy ra, tôi vẫn là tôi”.

Một lần tôi viếng thăm một mỏ than. Có lúc khi đang đi xuống, tôi có cảm giác như thình lình chúng tôi lại trở lên cao. Cũng giống như thế, khi suy nghiệm về cuộc đời mình, hình như chúng ta luôn sai lầm khi lầm tưởng rằng những con số luôn thay đổi là tổng số.

Thua là định. Thắng là ảo tưởng.

Không thèm muốn bất cứ thứ gì là món quà lớn nhất mà bạn có thể ban tặng cho vũ trụ.

7. Gửi người muốn thấy kẻ thù bị điêu đứng

Chúng ta thường nghĩ không biết ở đây ai thực sự là kẻ hay hơn. Nhưng chẳng phải là tất cả chúng ta đều tượng hình từ cùng nắm đất đó sao?

Mọi người cần ngồi chôn chặt xuống chỗ không có tốt hơn hay xấu hơn.

Suốt đời bạn đã là kẻ điên rồ khi nghĩ rằng thực sự có “tôi” và “người khác”. Bạn làm đủ trò để nổi bật trong đám đông, nhưng trong thực tế thì không có “bạn” hay “người khác”.

Phật pháp có nghĩa là liền một mảnh. Vậy thì đường biên nào chạy giữa bạn và tôi? Dần dần tất cả chúng ta đều hành xử như thể có đường biên chia tách bạn và thù. Chúng ta đã quen quá với cách suy nghĩ đó, ta tin rằng đường biên đó thực sự hiện hữu.

Nghèo hay giàu, quan trọng hay không quan trọng - không có gì hiện hữu. Chúng chỉ là ánh sáng lấp lánh trên các làn sóng.

8. Gửi người đang đau khổ vì bị lường gạt

Tất cả chúng sanh đều lầm lạc: xem là hạnh phúc cái đưa đến bất hạnh, và than khóc vì một bất hạnh hoàn toàn không phải là bất hạnh.
Tất cả chúng ta đều biết là một đứa trẻ đang khóc có thể biến nước mắt thành tiếng cười khi bạn cho nó cái bánh. Cái mà những kẻ phàm phu như chúng ta gọi là hạnh phúc cũng không hơn thế bao nhiêu.
Đôi lúc bạn cần tát vào mặt mình để tự hỏi một cách nghiêm túc: Những điều bạn được hay mất có thực sự đáng được bạn reo hò hay than khóc như thế không?

Sớm muộn gì mọi người cũng bắt đầu chỉ nghĩ cho riêng mình. Bạn nói, “Tốt quá!”. Nhưng cái gì tốt? Nó chỉ tốt cho bản thân bạn, thế thôi.

Người có nhiều ham muốn rất dễ bị lường gạt. Ngay cả những kẻ lừa phỉnh đại tài nhất cũng không mong được gì từ người không có lòng tham muốn.

Phật giáo có nghĩa là vô ngã, không có gì để đạt được.

9. Gửi người lận đận trên đường công danh

Khi đã chết và bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy những thứ này không đáng chi.

May mắn hay rủi ro, tốt hay xấu - không phải tất cả đều như bạn nhìn thấy. Cũng không phải giống như bạn nghĩ đâu. Bạn cần phải vượt lên trên may mắn hay bất hạnh, tốt hay xấu.

Đau khổ không là gì hơn là cái khổ ta tự tạo ra cho bản thân.

10. Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời gian

Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn đến không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính là ảo vọng khiến họ bận rộn. Người hành thiền luôn có thời gian. Khi bạn hành thiền, bạn có nhiều thời gian hơn bất cứ ai ở trên thế gian này.

Nếu không cẩn thận, bạn đang làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà cũng tíu tít khi mổ thức ăn. Nhưng tại sao? Chỉ để bị người ta ăn thịt.

Người ta có thể tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong một cuộc đời? Khó thể tính toán. Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng “Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia...”. Chỉ dạo một vòng trong công viên cũng đã có bao vọng tưởng hiện ra trong đầu. Vậy đó là ý nghĩa của ‘bận rộn”, “Tôi muốn được bên em, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp em...”.

Con người luôn thở không ra hơi vì chạy quá nhanh theo ảo vọng của họ.

11. Gửi người đang mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn


Hãy tịnh lắng và mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Ta chỉ cần một sự gián đoạn ngắn. 
Làm Phật có nghĩa là một sự gián đoạn ngắn từ làm chúng sanh. Làm Phật không có nghĩa là phải đi từ chúng sanh lên.

“Loài nào đứng trên mặt đất mà không đi tới cũng chẳng đi lui?”. Kyuho trả lời, “Là con cừu đá với con cọp đá: trước sau gì chúng cũng mệt mỏi khi phải kình chống nhau”. Con cừu đá không nhúc nhích. Con cọp đá cũng không nhảy chồm lên vì đói. Điểm mấu chốt là đó - hãy đối mặt với sự việc vượt lên cả suy tư.

Chúng ta được gì khi thực sự nắm bắt sự vật như chúng đang là? Vượt trên sự suy tư. Vượt lên trên suy tư không cho phép nó tự suy tư. Dầu bạn có nghĩ thế hay không: sự vật cũng đơn giản như chúng là.

“Tất cả mọi pháp đều trống không” có nghĩa là không có gì để chúng ta can dự vào, vì không có gì thực sự xảy ra.

Chưa từng có gì xảy ra, bất chấp những gì như đang xảy ra - đó là trạng thái tự nhiên. Ảo tưởng là đánh mất trạng thái tự nhiên này. Thông thường chúng ta không nhận ra được trạng thái tự nhiên này. Chúng ta che giấu nó với một điều gì khác, nên nó không còn tự nhiên nữa.

Phật pháp có nghĩa là trạng thái tự nhiên này. Thực hành theo Phật có nghĩa là hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại này - là cả cuộc sống của ta - ngay đây và bây giờ.

12. Gửi người muốn học Phật pháp để hoàn thiện bản thân

“Lý thuyết rỗng tuếch” là cách ta gọi những kẻ sính dùng thuật ngữ. Kiểu đó thì không ích lợi gì. Hãy đắm cả hồn và xác vào đó!

Bạn phải hoàn toàn chết để có thể quán tưởng về Phật pháp.
Chỉ tự hành xác và chết nửa vời thì không đủ.

13. Gửi người cho rằng Phật giáo không có nghĩa lý gì đối với họ

Khi nói về Phật, bạn đang nghĩ đến một điều gì xa vời, không liên quan đến bạn, đó là lý do tại sao bạn chỉ chạy loanh quanh trong vòng tròn.

Chúng sanh và Phật đều có cùng hình tướng. Tỉnh giác và si mê cũng có cùng hình tướng. Khi ta thực hành theo Phật pháp, chúng ta là Phật. Hay đúng hơn, chính vì ta đã là Phật nên ta có thể thực hành theo Phật pháp.

Bạn nghĩ rằng Phật giáo thì hơi khác với mọi thứ. Nhưng không phải như thế chút nào: Phật giáo chính là mỗi và tất cả mọi thứ.

14. Gửi người không biết việc hành thiền của mình có ích lợi gì không

Thiền có ích gì? Hoàn toàn không! Nhưng cái “chẳng ích lợi gì” này phải thấm vào xương thịt bạn cho đến khi bạn thực sự thực hành cái “chẳng ích lợi gì”. Chỉ đến khi đó, thì việc hành thiền của bạn mới thực sự chẳng ích lợi gì.

Bạn nói rằng bạn muốn trở thành người tốt hơn bằng cách hành thiền. Nhưng thiền không phải là về việc học làm thế nào để thành một con người. Thiền là dừng lại việc làm người.

Bạn nói, “Khi thiền, tôi bị ảo tưởng!”. Điên rồ! Sự thật là chỉ khi hành thiền bạn mới ý thức đến các ảo tưởng của mình. Khi bạn quay cuồng với ảo tưởng của mình, bạn đâu hề để ý tới chúng. Lúc bạn hành thiền, một con muỗi chích, bạn cũng biết ngay. Nhưng khi bạn đang quay cuồng, thì con vắt có cắn, bạn cũng không hề hay.

Đừng càu nhàu. Đừng có trao tráo mắt nhìn khoảng không. Chỉ ngồi!

15. Gửi người với tâm bấn loạn đang cố hết sức để được tâm an

Tâm bạn không an vì bạn đang chạy đuổi theo lý tưởng của một tâm hoàn toàn thanh tịnh. 
Đó là đi thụt lùi. Hãy theo dõi tâm trong từng giây phút, dầu nó có loạn động đến thế nào. Ta chỉ có thể đạt được tâm an lạc rộng lớn khi thực hành với tâm loạn động này.

Khi sân cuối cùng được chấp nhận là tâm sân, thì tâm sẽ an lạc.

16. Gửi người cho rằng mình đạt được trạng thái tâm tốt đẹp hơn nhờ thiền định

Khi nào bạn còn cho rằng thiền là việc tốt, thì có điều gì đó không bình thường. Hoàn toàn không có gì đặc biệt về thiền không vết nhơ. Không cần phải hàm ân về điều đó. Đừng làm ô uế việc hành thiền của bạn bằng cách nói là bạn đã tiến bộ, cảm thấy tốt hơn, hay trở nên tự tin hơn trong việc hành thiền.

Chúng ta chỉ nói, “Mọi việc tốt đẹp!” khi chúng xảy ra theo ý ta.

Lý ra chúng ta phải để dòng nước của trạng thái ban đầu của ta như nó là. Nhưng thay vào đó, ta cứ liên tục vọc tay vào đó để xem nước lạnh hay ấm. Đó là lý do nó bị vẩn đục.

Thiền không phải là máy đo khi nhiệt độ từ từ tăng lên: “Thêm chút nữa…, đúng rồi! Giờ tôi đã đạt được giác ngộ!”. Thiền không bao giờ trở thành một điều gì đó đặc biệt, dầu bạn có thực hành nó trong bao lâu. Nếu nó trở thành đặc biệt, chắc chắn là bạn đã lơi lỏng chỗ nào rồi.

17. Gửi người kỳ vọng một cách sống tuyệt đối

Phật pháp là gì? Đó là để mọi khía cạnh trong đời sống hàng ngày của bạn đều nương tựa theo Phật.

Cốt lõi của tất cả mọi hành động là đi đến chỗ tận cùng. Nếu tâm bạn vắng mặt dù chỉ một giây, bạn không khác gì cái xác chết. Thực hành là luôn tự hỏi mình “Ngay bây giờ tôi có thể làm gì theo như Phật?”.

Đạt được đích chỉ một lần thôi chưa đủ. Điểm tối đa của năm ngoái chẳng ích lợi gì. Bạn cần phải đạt được đích ngay bây giờ.Vay cmn mượn

Phanblogs Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ.

1. Đàn ông xử tệ với họ, họ ắt sẽ không giấu nổi vẻ tàn tạ, mệt mỏi.
2. Đàn ông xử tốt với họ, họ ắt sẽ luôn tươi tắn, yêu đời.
3. Đàn ông tốt sẽ tự sở hữu một tấm gương phản chiếu đẹp đẽ của riêng mình.
4. Đàn ông bất tài thường không tự làm nên được một phản chiếu đẹp, bỏ rơi phản chiếu xấu xí của chính mình để chạy theo những đàn bà đẹp sẵn mà không biết rằng mình chỉ đang vay mượn tấm gương phản chiếu của một hay nhiều gã đàn ông khác đằng sau cô ta


Vì sao tôi khổ

Phanblogs Vì sao tôi khổ Phần 4: Nhận diện khổ đau

 
Vào thời đức Phật còn tại thế, có người đàn bà chỉ sinh được mỗi một đứa con trai. Bà yêu con vô hạn, nhưng thật không may, đứa trẻ một hôm mắc bệnh rồi qua đời. Điều tất nhiên xảy ra sau đó là người mẹ tội nghiệp này đau khổ đến mức cùng cực. Bà không chịu đưa xác con đến nghĩa trang để an táng, mà khóc than thảm thiết và chạy đi khắp nơi cầu cứu mọi người. Bà hy vọng có ai đó có thể cứu sống được con bà!

 Rồi bà tìm đến với đức Phật và khẩn cầu ngài cứu sống con mình. Đức Phật dạy: “Nếu muốn ta cứu sống con bà, hãy đi vào làng xin về đây một nắm tro bếp. Nhưng bà hãy nhớ là phải xin ở một gia đình chưa từng để tang ai, từ ông bà, cha mẹ cho đến con cháu.”

 Như người chết đuối vớ được cái phao, người đàn bà vui mừng hối hả chạy bay vào làng. Nhưng rồi bà đi từ sáng đến tối mà vẫn không sao tìm được một gia đình nào chưa từng có tang! Thất vọng tràn trề, nhưng ngay khi ấy bà chợt nhận ra rằng bà không phải là người duy nhất có người thân đã chết, và rằng tất cả mọi người ai ai cũng đều phải chết!

 Nhận rõ được sự thật này, bà quay trở lại quỳ lạy dưới chân đức Phật và nói lên suy nghĩ của mình. Đức Phật từ bi dạy rằng: “Này tín nữ! Đời sống của tất cả chúng sanh đều là vô thường, luôn biến đổi và không thể tồn tại mãi mãi.”

 Nhận rõ bản chất của khổ đau có thể nói là bước đầu quan trọng nhất trong việc chuyển hoá và vượt qua đau khổ. Người đàn bà đau khổ đã không nhận được bất cứ phép lạ nào từ đức Phật, ngoài một phương tiện khéo léo giúp bà ta tự mình nhận ra được bản chất sự việc.

 Trong thực tế, sự đau khổ của chúng ta trước mỗi một vấn đề tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta đối với vấn đề ấy. Một thất bại dù lớn lao mà bạn vẫn có thể dễ dàng vượt qua nếu bạn nhìn rõ được những nguyên nhân tất yếu dẫn đến thất bại đó. Ngược lại, một sự mất mát không lớn lắm cũng có thể gây cho bạn một tâm trạng hụt hẫng khó vượt qua nếu bạn chưa nhận rõ được bản chất của sự việc.


Vì sao tôi khổ.pdf


Vì sao tôi khổ.doc
Lý Hồng Chí và pháp luân công

Phanblogs Lý Hồng Chí  là người tu luyện theo Phật giáo, ko ngờ tu sai pháp, lạc vào tà đạo. Có đc tí chút công năng dựa trên khí công, góp nhặt Pháp năm cha ba mẹ trở thành hoang tưởng. 

Mơ mộng khát khao làm bá chủ, khát khao quyền lực tâm linh, muốn thống lĩnh mọi thứ trên đời. Nếu người phật tử nào căn cơ và đạo hạnh chưa đủ khi tiếp xúc với pháp luân công rất dễ bị rơi vào ma đạo.


Phỏng Vấn ông Lý Hồng Chí                              


Chỉ có một người độc nhất trong hoàn vũ hiểu được điều này là chính tôi mà thôi

—- Lý Hồng Chí.


Đào Viên

Lời nói đầu – Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập môn phái Pháp Luân công là một người được rất nhiều người biết đến.  Năm 1992, ông đã giới thiệu Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, cho công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Từ năm 1992 đến năm 1994, ông đã đi khắp Trung Quốc để giảng dạy Pháp Luân Công, một môn phái khí công. Năm 1999, chính phủ Trung Quốc ước tính có hơn 70 triệu người theo học Pháp Luân Công, Trước ảnh hưởng lớn lao ngày càng lan rộng, đảng Cộng sản và chính quyền Trung quốc đã ra tay đàn áp, không cho Pháp Luân công hoạt động tại chính quốc. Năm 1996, ông Lý Hồng Chí và gia đình tới định cư ở New York (Long Island).


Ông William Thatcher Dowell

Sau khi đến Hoa kỳ được trên một năm, ông đã được nhà báo William Dowell(1) đến phỏng vấn. Bài phỏng vấn đã được tuần báo Time Magazine đăng tải.  Nhận thấy qua bài phỏng vấn, ông Lý hồng Chí đã đề cập đến một số vấn đề rất mới mẻ không được nói đến trong sách “Chuyển Pháp luân” của ông –  sánh này đã được trích đăng trong Vườn Đào trước đây (bài viết Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công) – chúng tôi xin đăng dưới đây toàn bài phỏng vấn, dưới dạng chuyển ngữ sang tiếng Việt để quý độc giả tường lãm. Trong cuộc phỏng vấn ông Lý Hồng Chí có đề cập đến Phật giáo nhưng không có ý đả kích như trong sách Chuyển Pháp Luân. Ông cũng nói nhiều tới khả năng bất  phàm của ông và những hiện tượng siêu nhiên nhưng không muốn giải thích rỏ ràng với lý do có nói ra mọi người sẽ không hiểu được. Ông đã thấy một mối nguy cơ cho nhân loại mà cho đến nay khoa học kỹ thật tân tiến không thấy được. Sau cùng ông tiên đoán một tương lai rất đáng sợ cho nhân loại.Độc giả nào muốn đọc nguyên bản bài phỏng vấn bằng Anh ngữ, xin vào Trang Ngoại ngữ   http://wp.me/PqUAF-wt
***

Báo Time– Pháp Luân Công khác biệt với những môn phái Khí công thế nào?Lý Hồng Chí và pháp luân công

Ông Lý Hồng Chí – Có nhiều loại Khí công ở Trung quốc và tại nhiều nước khác. Tuy nhiên những loại Khí công đó chỉ nhằm mục chính yếu là để chữa bệnh hoặc để luyện tập thân thể, cho có sức khỏe tốt. Tôi đây dạy Khí công ở một trình độ cao hơn. Môn Khí công của chúng tôi có nội dung bao quát rộng lớn hơn. Tương tự như đạo Lão mà người Tây phương đã từng quen thuộc.

Báo Time – Vậy Pháp Luân Công  là một phương pháp vận hành nội lực?

Ông Lý Hồng Chí –  Chắc ông đã biết rằng có một số người có những khả năng siêu phàm. Họ đạt được những khả năng độc đáo đó là nhờ ở sự tu luyện. Muốn đạt đến một trình độ cao, những người ấy phải tu tập thật hoàn mãn đầy đủ. Tới trình độ đó, tiếng Trung Hoa chúng tôi gọi là đã đạt Đạo.

Báo Time –Trong sách của ông (Chuyển Pháp Luân), ông nói là có người dùng khinh công bay khỏi mặt đất. Ông cũng nói là những ai biết khinh công thì không nên cho người khác biết. Tại sao vậy?

Ông Lý Hồng Chí –  Điều đó thì cũng như bên Tây phương, những vị Thần trên thiên đường không nên để cho người phàm tục trông thấy, bởi vì người phàm tục sẽ không hiểu được lý lẽ bên trong.

Báo Time – Ông có bao giờ trông ai biết dùng khinh công bay khỏi mặt đất chưa?

Ông Lý Hồng Chí–  Tôi biết rất nhiều người làm được như vậy.

Báo Time – Ông có thể miêu tả lại phép khinh công của một người mà ông biết.

Kết quả hình ảnh cho David Copperfield fly

Ông Lý Hồng Chí –  David Copperfield là một. Ông ta đã bay khỏi mặt đất trong những lần biểu diễn.

Báo Time – Ông nói rằng môn Khí công của ông không nên dùng để chữa bệnh. Tại sao vậy?

Ông Lý Hồng Chí –  Dùng để chữa bệnh là loại Khí công tầm thường. Một người có bệnh thì không thể nào tu luyện lên cao tầng được. Muốn có công năng, con người phải được thanh lý thân thể. Hết bệnh và khỏe mạnh là để có căn bản tu luyện lúc đầu ở trình độ thấp.

Báo Time – Ông có bao giờ dùng Khí công chữa bệnh chưa?

Ông Lý Hồng Chí –  Tôi có thể làm được chuyện này, nhưng tôi không làm.

Báo Time– Sao lại không?

Ông Lý Hồng Chí –  Bởi vì tôi chỉ dạy Đại Pháp để mọi người tu luyện công. Tôi chỉ dạy nguyên lý của Pháp cho nhân loại thôi. Tôi không làm chuyện gì khác.

Báo Time – Mục đích tối hậu là gì?

Ông Lý Hồng Chí –  Mục đích tối hậu là đạt Đạo là tu luyện viên mãn. Cuối cùng người tu sẽ ra khỏi tình trạng thế giới ta bà này. Tôi biết là con người được cấu tạo ra, không như những con người hiện hữu họ tưởng như bây giờ đâu.

Báo Time – Tại sao ngay bây giờ ông không cho mọi người biết đường lối tu tập đi?

Ông Lý Hồng Chí –  Bây giờ loài người hiểu biết nhiều thứ mà trước đây họ chưa biết. Điều tôi muốn cho ông biết là đạo đức nhân loại không còn được tốt được như trước. Học viên Đại Pháp trong khi tu tập sẽ trở nên tốt hơn. Nhiều người đã có thể luyện công hoàn mãn và đạt Đạo. Có những người tuy không tu luyện viên mãn nhưng sẽ trở nên những người rất tốt.

 Báo Time – Tại sao ông lại đến cư ngụ tại Nữu Ước?

Ông Lý Hồng Chí–  Bên Trung quốc, chính phủ tập trung mọi quyền lực. Vì số học viên Pháp luân công rất lớn nên chính phủ có thể cảm thấy có áp lực.

Báo Time – Ông dạy Pháp luân công bên Trung Quốc có gặp khó khăn không?

Ông Lý Hồng Chí –  Tại Trung quốc đã có trên 100 triệu học viên Pháp luân công. Con số chính thức (của chính phủ) là 60 triệu. Tôi muốn dạy cho mọi người trở nên con người tốt hơn và không dính líu đến chính trị. Tôi đã dặn họ là không tham gia vào những diễn biến chính trị để chuyên tâm tu luyện không bị ngoại cảnh chi phối.

Báo Time – Vậy thì tại sao chính phủ Trung Hoa lại phải quan tâm?

Ông Lý Hồng Chí –  Hoa Kỳ là một nước Dân chủ. Có lẽ ông không hiểu được tình trạng một nước có chính phủ nắm hết quyền lực trong tay. Chính phủ Trung hoa biết những điều tôi dạy là tốt, tôi dạy mọi người cho có đạo đức. Họ quan ngại vì có quá đông người tu luyện công pháp.

Báo Time – Ông học Khí công từ bao giờ?

Ông Lý Hồng Chí –  Tôi bắt đầu học lúc 4 tuổi. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm nên thầy tôi chỉ dạy tôi những khía cạnh đơn giản thôi.

Báo Time – Ông bắt đầu dạy Pháp luân công từ bao giờ?

Ông Lý Hồng Chí –  Khi ấy tôi khoảng trên 40 và đã tu luyện khí công nhiều năm. Khi tôi thấy khí công đã trở nên phổ biến rồi, tôi không muốn ra mặt với công chúng. Tôi không muốn dạy khí công để chữa bệnh hay để giữ thân thể khỏe mạnh.

Báo Time – Thầy ông là những ai?

Ông Lý Hồng Chí –  Tôi không muốn nói tên những ông Thầy tôi ra. Tôi học nhiều thầy trong hai trường phái. Trước khi có Cách Mạng Văn Hóa, dân chúng có tự do tôn giáo. Người Trung hoa từng được hưởng như vậy. Cũng giống như dân chúng đi nhà thờ ở Tây phương vậy.

Báo Time– Vì sao sau cùng ông lại ra mặt?

Ông Lý Hồng Chí –  Có nhiều vị thầy Khí công đã yêu cầu tôi xuống núi. Khi ấy tôi nói là đã có quá nhiều người tập khí công rồi mà tôi lại không muốn dùng khí công để trị bệnh hay để luyện tập sức khỏe. Họ bảo tôi, Thầy cứ dạy khí công khác với cách họ dạy đi. Họ dạy khí công cho mọi người để chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe, chính cũng là để cho thầy (tức là tôi) ra mặt dạy mọi người Pháp luân công.

Báo Time- Những thầy dạy khí công đó ở đâu?

Ông Lý Hồng Chí–  Họ ở trên núi.

Báo Time – Phong trào pháp luân công đã bành trướng ra sao?
Ông Lý Hồng Chí –  Nhiều người Trung hoa trong nước tu tập khí công. Tất cả đều muốn tu tập để đạt đến cao tầng nhưng không có thầy dạy. Tất cả đều muốn tôi đứng ra dạy họ. Có một số người đứng ra tổ chức những buổi học tập và xin chính phủ chấp thuận.

Báo Time – Ông đã quyết định sang Hoa kỳ từ bao giờ?

Ông Lý Hồng Chí –  Tôi đến đây năm ngoái. Năm trước đó tôi đã nộp đơn rồi.

Báo Time – Ông có thấy là ở lại Trung quốc ông sẽ bị nguy hiểm không?Ông Lý Hồng Chí –  Chính phủ (tôi) không nói rõ quan điểm của họ thế nào, nhưng bộ Công An nghĩ là số người tu tập quá đông. Khi chúng tôi dự kiến hội họp thì họ không chấp thuận bởi vì họ nghĩ sẽ có nhiều người đến quá.

Báo Time – Bánh xe Pháp Luân là cái gì?


Kết quả hình ảnh cho Lý Hồng Chí
Ông Lý Hồng Chí–  Bánh xe Pháp luân chỉ là một biểu tượng bên ngoài thôi. Bên trong mới có nhiều ý nghĩa.

Báo Time – Như vậy thì bánh xe Pháp luân là một ý nghĩ trừu tượng?

 Ông Lý Hồng Chí –  Ở Tây phương, thần thức (hay ý thức) tách rời khỏi thân xác. Ở Đông phương hai thứ đó rất có thực và cụ thể.

Báo Time – Ông nói là ông cài được bánh xe Pháp luân vào bụng học viên?

 Ông Lý Hồng Chí –  Tôi có thể chỉ dùng ý nghĩ để sai khiến thi hành mọi chuyện được.

Báo Time – Tu tập luyện công là một việc tập luyện tinh thần hay thể chất?

Ông Lý Hồng Chí –  Cả hai thứ đó đều cần đến

Báo Time – Một khi đã đạt Đạo rồi thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho người học đạo?.

Ông Lý Hồng Chí –  Mọi người đã biết là có nhiều chư vị thần Trung hoa. Người nào đã tu tập viên mãn, người ấy sẽ có những khả năng đặc biệt.

Báo Time – Pháp Luân Công có làm cho người ta khỏi chết không?

Ông Lý Hồng Chí –  Bên Tây phương, con người, sau khi chết rồi, có thể vào được Thiên đàng nhờ vào tu tập. Bên Đông phương, một người ngay khi còn tại thế có thể đạt đến cảnh giới của chư thần nhờ vào tu luyện.

Báo Time – Ông hãy nói về thời Mạt Pháp

Ông Lý Hồng Chí –  Trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp (563-483 trước Công nguyên) khi đó chưa có chữ viết, cho nên Pháp được truyền khẩu. Năm trăm năm sau Phập pháp của ngài vì bị sửa đổi, khác với pháp nguyên thủy, đã không còn nữa. Điều đó có nghĩa là tu tập Phật pháp trở nên lộn xộn, làm cho người tu tập không đi đến đâu.

 Báo Time – Tại sao bây giờ vẫn còn lộn xộn?

Ông Lý Hồng Chí –  Tất nhiên không phải chỉ có một lý do cho tình trạng này. Lý do lớn nhất làm cho xã hội ngày nay thay đổi là vì con người bây giờ không còn tin tưởng vào tôn giáo chính thống nữa. Họ đi nhà thờ nhưng không tin vào thiên Thần. Họ muốn làm gì thì làm. Lý do thứ hai đưa đến tình trạng này là kể từ đầu thế kỷ này, đã có những “dị chủng” (tạm dịch từ chữ aliens) vào xâm chiếm đầu óc con người, vào lý tưởng cùng văn hóa nhân loại.

Báo Time– Những dị chủng đó từ đâu đến?

Kết quả hình ảnh cho người ngoài hành tinh

Bọn “dị chủng” đã tới địa cầu
Ông Lý Hồng Chí –  Bọn ấy đến từ những hành tinh khác. Tên của những hành tinh mà tôi dùng để chỉ ra rất khác biệt. Có nhiều hành tinh ở những phương trời loài người chưa tìm ra. Điểm chính yếu là những “dị chủng” đó đã làm hư hỏng nhân loại rồi. Ngay từ lúc đầu, mọi người đều biết rằng chưa bao giờ nền văn minh nhân loại đã tiến triển như ngày nay. Mặc dầu cả ngàn năm trôi qua, chưa bao giờ tình trạng lại như bây giờ.

Những “dị chủng” này đem những công nghệ tân tiến (vào xã hội) như máy vi tính và phi cơ. Bọn đó bắt đầu bằng giáo dục con người học Khoa học tân tiến, khiến cho con người mỗi ngày tin tưởng nhiều hơn vào Khoa học, do đó về phương diện tâm linh con người bị khống chế. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng các khoa học gia đã tự họ khám phá ra mọi chuyện, mà thực ra, nguồn cảm hứng của họ  đã bị chỉ đạo bởi “dị chủng” rồi. Không có Khoa học, nhân loại không thể sống còn.

Mục đích tối hậu của bọn “dị chủng” là thay thế giống người (nhân loại). Nếu chúng ta dùng kỹ thuật “cloning” để sao chép ra thành những con người, thì bọn “dị chủng” sẽ có thể chính thức thay thế thành nhiều con người. Thân xác con người còn sống hay đã chết có khác gì nhau? Khác nhau là cái linh hồn, là cái sức sống của thân xác. Nếu con người tạo ra được một một con người thì chư thiên Thần trên thiên đàng đâu có cho con người tân tạo đó một linh hồn đâu.

Bọn “dị chủng” sẽ nương theo đó nhập vào thay thế linh hồn con người và bằng cách ấy, bọn “dị chủng” đã xuống được địa cầu và trở thành cư dân địa cầu.Khi nhóm cư dân này lớn lên họ sẽ giúp nhau thay thế giống người bằng “dị chủng”. Họ sẽ tạo tác thêm nhiều bản sao “clone” nữa. Thế là giống người sẽ tuyệt chủng. Những “dị chủng” sẽ hành xử y như giống người, tuy nhiên họ sẽ đặt ra những luật pháp để giống người sẽ không còn sinh sản ra nữa.

Báo Time – Ông có phải là một con người không?

 Ông Lý Hồng Chí –  Ông có thể coi tôi là một con người

Báo Time – Ông có phải là một con người của địa cầu này không?

 Ông Lý Hồng Chí –  Tôi không muốn thảo luận về bản thân tôi ở cao tầng. Mọi người sẽ không hiểu đâu

Báo Time – Bọn “dị chủng” muốn theo đuổi chuyện gì?

Ông Lý Hồng Chí –  Bọn này dùng những phương pháp ngăn cản mọi người thoát khỏi vòng cương tỏa của chúng. Họ làm cho dân cư địa cầu chống đối, gây chiến nhau, dùng khoa học chế tạo ra khí giới, thành ra nhân loại càng ngày phải dựa thêm vào khoa học và kỹ thuật. Bằng cách đó bọn “dị chủng” dễ dàng xâm nhập, chuẩn bị thay thế loài người. Công nghệ quân sự dẫn đầu cho các công nghệ khác như vi tính, điện tử, phát triển.

Báo Time – Nhưng thực chất bọn “dị chủng” muốn cái gì?

 Ông Lý Hồng Chí –  Thân xác con người là một vật tuyệt xảo trong vũ trụ. Đó là hình thức tuyệt vời nhất. Bọn “dị chủng” muốn có thân xác con người.

Báo Time – Bọn “dị chủng” trông như thế nào?

 Ông Lý Hồng Chí –  Có nhiều “dị chủng” trông giống như con người. Khoa học kỹ thuật của Hoa kỳ đã tìm thấy vài “dị chủng”. Giữa bọn “dị chủng” với nhau, họ hết sức khác nhau

Báo Time – Ông có thể miêu tả ra không?

 Ông Lý Hồng Chí–  Ông không muốn có trong đầu những ý nghĩ ấy đâu.

Báo Time – Thì ông cứ miêu tả ra cho tôi xem

Ông Lý Hồng Chí –  Một loại “dị chủng” trông giống như con người, nhưng có cái mũi làm bằng xương. Một loại khác trông như những con ma. Lúc đầu, bọn ấy tưởng là tôi sẽ giúp họ. Bây giờ thì bọn ấy đã biết là tôi đang đuổi chúng đi rồi.

Báo Time – Ông thấy tương lai ra sao?

Ông Lý Hồng Chí –  Tương lai của xã hôi loài người sẽ rất đáng sợ. Cho dù bọn dị  chủng không thay thế được nhân loại, nhân quần xã hôi sẽ tự hủy hoại. Công nghệ đang làm cho không khí nhiễm độc một cách vô hình. Những hạt li ti độc hại trong không khí đang làm tổn hại đến cơ thể con người. Thời tiết khí hậu ngày nay thay đổi bât thường là do không khí nhiễm độc và loài người tự mình không sao sửa lại được. Nước uống cũng bị nhiễm độc. Chúng ta có lọc nước uống đến mấy cũng không sao có được nước tinh khiết như ban đầu. Khoa học tân tiến không biết được sự tổn hại cho loài người rộng lớn đến đâu. Thực phẩm chúng ta tiêu dùng là từ dất đã được bón trước, Thịt thà chúng ta ăn cũng bị nhiễm. Tôi tiên đoán trong tương lai chân cẳng loài người sẽ bị méo xẹo lệch lạc, các khớp xương không xoay chuyển được, lục phủ ngũ tạng sẽ bị đảo lộn. Khoa học tân tiến chưa thấy được điều này.Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn ông hỏi tôi tại sao tôi đã hành xử và làm những điều tôi đang làm. Tôi chỉ nói cho học viên Pháp luân công biết mà thôi. Tôi không nói cho công chúng biết bởi vì họ sẽ không hiểu. Tôi đang độ cho những ai có thể tu để lên cao tầng và có đạo đức tốt. Khoa học tân tiến không hiểu điều này đâu, bởi thế các chính phủ nhà nước cũng chẳng làm gì được. Chỉ có một người độc nhất trong hoàn vũ hiểu được điều này là chính tôi mà thôi.Tôi không chống đối việc cho công chúng biết, nhưng tôi đang phải huấn luyện học viên Pháp luân công. Cho dù công chúng biết đi chăng nửa, họ cũng chẳng làm gì được. Mọi người không thoát khỏi (ảnh hưởng của) khoa học, khỏi những quan niệm của khoa học. Tôi không chống đối khoa học. Tôi chỉ muốn nói sự thực cho loài người. Tôi lái xe, tôi vẫn sống trong môi trường này. Ông đừng nghĩ là tôi chống đối khoa học.Nhưng tôi biết chắc rằng khoa học đang tàn phá nhân loại. Loài “dị-chủng” đã thiết lập song một lớp tế bào trong loài người rồi. Sự phát triển của máy vi tính bắt buộc đưa đến chuyện lớp tế bào đó kiểm soát khống chế nền văn minh và tâm linh nhân loại và sau cùng là sẽ thay thế toàn thể nhân loại.

(1) Ông William Thatcher Dowell là một nhà báo phóng viên tự do. Sự nghiệp báo chí của ông bắt đầu năm 1969, khi đó ông đang học tại  trường Đại học American University ở Washington thì ông bỏ học sang Việt Nam làm báo. Kể từ ngày ấy ông đã đi rất nhiều nơi trên thế giới  (Saigon, Combodia, Laos, Hongkong, Tokyo, India, Nepal, Bangladesh…) làm việc cho cá hãng thông tấn NBC, ABC, NPR, Time Magazine (từ 1971-1989). Ông cũng đã làm phóng viên tại Beirut, kể cả tại Teheran (Ba tư) và Phi Châu. Từ 2001 đến 2005 ông dạy học tại đại học New York University ngành Báo chí chuyên về những vấn đế Trung Đông.

thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Chuyển Pháp Luân.pdf

Chuyển Pháp Luân.docCuộc đời là những chuyến đi

Phanblogs Khi còn bé, chơi đùa quanh quẩn trong khu phố, với những căn nhà là lâu đài, cô bé hàng xóm là nàng công chúa,thanh gỗ mục là bảo kiếm và hàng cây ven đường là những con quái vật,trí tưởng tượng trẻ con đưa ta đi đến những miền cổ tích thần tiên mà đứa trẻ nào cũng say mê khám phá.

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!

Khi lớn lên, ta những muốn thoát khỏi sự chăm chút của cha mẹ,để chứng tỏ bản thân,để tự do vùng vẫy nơi vùng đất lạ và bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hàng đêm trong giấc mộng. Rồi sẽ rất mau chóng,ta ao ước được quay về, núp dưới sự bảo bọc che chở của cha mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

Nhưng bạn của tôi ơi,rồi bạn sẽ nhận ra cuộc đời này sẽ bi kịch biết bao nếu ta chưa từng vấp ngã, chưa từng mất phương hướng hay thậm chí chưa từng dám bước vào cuộc hành trình của riêng mình.

Bởi vì, nếu cuộc đời là những chuyến đi, thì hãy thôi cằn nhằn và than vãn về “thời tiết xấu”, về “ổ gà, ổ voi” hay về những “hành khách khó ưa” xung quanh bạn đi, mà chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp và tận hưởng chuyến đi thôi.

Bởi vì, nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có khó gì đâu nếu ta vấp ngã, hãy đứng lên và tiếp tục bước tới, nếu muốn làm một điều hoang đường nhưng thú vị hãy cứ làm như thế. Suy cho cùng, hành trình cuộc đời chẳng phải là hành trình tìm kiếm bản thân hay sao? Suy cho cùng, tuổi trẻ để làm gì nếu không phải là dành cho thử thách và trải nghiệm?

Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy cứ loay hoay tìm kiếm và đánh thức con người tuyệt diệu còn đang ngủ say trong bạn bao lâu tùy thích, hãy cứ yêu và tìm kiếm tình yêu, hãy tận hưởng cuộc đời bằng cách thi vị nhất bạn có thể làm được.Không gì tuyệt vời hơn việc tô điểm cho chuyến đi của mình và lấp đầy chúng bằng nguồn năng lượng từ niềm vui và tình yêu mà bạn luôn có thể cho đi và đồng thời nhận lại được.

Và rồi bạn sẽ biết phải viết những gì trong quyển nhật ký hành trình của mình
…khi cuộc đời là những chuyến đi.Thỏ trắng và Ma trận

Phanblogs Neo không thể biết thuốc đỏ chứa gì, cái hang thỏ rồi sẽ dẫn đến đâu, và liệu đây có đã là sự thật tối hậu.   Điều duy nhất Neo biết chỉ là viên thuốc xanh chắc chắn chứa gì ...   ... và rằng thứ ấy, anh không bao giờ chọn!  Đây chính là hạt nhân giúp cho con người phát triển. Và đó là một kết quả đúng.Thỏ trắng và Ma trận ...

CHAU THI HUYEN NGUYEN·8 THÁNG 11 2016

Trong cuộc chiến Trump vs. Hillary, cả Daniel Bonevac và David Gelernter đều nhắc đến sự thống trị của trào lưu cánh tả ở Mỹ. Trào lưu ấy dẫn dắt dư luận không bằng dậm doạ chuyên chính, mà bằng các vuốt ve mơn trớn về nhân văn và hưởng thụ, nên nó giống tiểu thuyết Brave new world nhiều hơn là 1984. Từ đó, nó đã âm thầm bén rễ “như một cơn tê dại dần xâm lấn” trong vài thập kỷ, rũ bỏ hết ấn tượng tuyên truyền để đạt đến sự nhẵn nhụi của một thực tế mô phỏng.
Thực tế mô phỏng là giả thuyết nhà rô bốt học và tương lai học Han Moravec đề xuất đầu những năm 90. Nó cho rằng tồn tại khả năng thế giới này chỉ là mô phỏng; con người giống những bộ não ngâm trong lọ (brain in a vat) đặt trên bàn trong phòng thí nghiệm nhưng vẫn tưởng tượng mình có chân tay và đang hoạt động. Cách hiểu kiểu vật lý đó tuy thế thời nay Elon Musk mới đủ khả năng quan tâm, chúng ta dễ kiểm nghiệm sự mô phỏng hơn theo nghĩa logic hay suy nghĩ. Khi đó, thực tế mô phỏng do truyền thông vẽ nên khiến người ta nhớ đến phim Ma trận.

Ma trận kể về Ma trận, thế giới ảo do trí tuệ nhân tạo (AI) của tương lai tạo ra. Nhân loại ngủ trong các bồn chứa, toàn thân chi chít phích cắm truyền dẫn xung điện giả lập giúp họ cảm giác như đang sinh hoạt trong một thế giới bình thường. Loài người đang được AI “nuôi trồng” để thu hoạch năng lượng.  
Bỏ đi tiểu tiết kỹ thuật thì lăng kính truyền thông cũng là một Ma trận. Nếu bằng lòng với các “cảm giác" nó cung cấp và ngừng “tự cảm nhận", con người cũng đang nằm trong một cái bồn, toàn thân đầy phích cắm, tồn tại giả lập mà nghĩ rằng mình đang thực sự sống hay tư duy.

Ba phim Ma trận đều tham chiếu các yếu tố của khoa học máy tính, triết học, tôn giáo, thần thoại; có thể vì thế nó thành công với mass media. Nó giống một bữa tiệc mà ai rồi cũng tìm ra vài món hợp khẩu vị. Trong số ấy, có một món mà đa số mọi người đều thích, là: Ý chí tự do.  
Ý chí tự do trong Ma trận gắn với 2 từ khoá được nhắc đến trở đi trở lại.

Từ khoá thứ nhất là Sự thật.  

Trong Ma trận, sự thật không đơn giản, cũng không an toàn. Nhà tiên tri chỉ nói thật với Neo lần gặp cuối, bởi lúc này anh mới sẵn sàng để tiếp nhận. Cypher, kẻ được rút phích thoát ra và sau chọn cắm phích trở về ma trận, thì lại phát biểu “Sau 9 năm, tôi đã rút ra một kết luận: Ngu ngốc mới chính là hạnh phúc”.

Rủi ro lớn nhất của sự thật là không ai biết liệu nó có hoàn toàn là thật. Tính tương đối đó được ngụ ý trong cả các chi tiết vu vơ. Khi Neo lần đầu gặp nhà tiên tri, bà mời anh một cái cookie, anh vừa ăn vừa miên man nghĩ những gì bà vừa nói. Lần thứ hai gặp gỡ, bà mời anh ăn kẹo, nếu chú ý sẽ thấy Neo nhận nó, song cầm trong tay, và tiếp tục ngồi nói chuyện. Đến lần thứ ba nhà tiên tri mời thì Neo lịch sự từ chối. Sự cảnh giác của Neo dần tăng khi nhận thức của anh về thế giới dần rõ ràng. Quả vậy, kết nối nhiều chi tiết, có thể đoán được mẩu cookie vô hại ban đầu chính là một đoạn mã độc (yes pun intended), cài vào Neo để từ anh ghi đè lên mật vụ Smith và kích hoạt cuộc chơi mạo hiểm mà nhà tiên tri sắp xếp.
Một điều nữa thu được, là bên cạnh các sản phẩm của Kiến trúc sư như cảm giác, logic; thì các khía cạnh Nữ tiên tri đại diện như trực giác, cảm xúc; y như những cái bánh và viên kẹo bà trao tặng; đều cũng chỉ là mã mô phỏng của ma trận tinh vi hơn. Tình yêu giữa Trinity và Neo bắt đầu từ nhà tiên tri nói rằng Trinity sẽ yêu người được chọn. Nhưng nếu là tình yêu thì đáng lẽ nên xảy ra bất kể Neo có được chọn hay không. Tình yêu này, vì thế, có thể cũng là một yếu tố lập trình để cứu Neo từ chết thành sống lại, cũng nhằm khớp vừa vặn với lời tiên tri “cậu ko phải người đc chọn, nhưng biết đâu đấy, cậu lại có thể là, ở kiếp sau". Dự báo của nhà tiên tri giống một gợi ý ám thị, nó thôi miên tâm tưởng người nghe từ đó dẫn ra những lời tiên tri tự nghiệm (self-fulfilling prophecy). Bạn tưởng thu nạp sự thật, thực ra bạn thu nạp các hạt giống nhỏ bé ươm sâu trong óc mà về sau sẽ đâm nảy đúng điều nhà tiên tri mong muốn.

Đến đây kịch bản có vẻ gần giống chuyện bất kỳ ai tin rằng đã nhìn thấy thần chân lý đều sẽ bị mù, hay sự thật bất biến của Ma trận là: Không tồn tại sự thật bất biến.  
Nhưng với nạn đề đó, liệu có khe cửa nào lách được đến ý chí tự do?  
Hãy nhớ lại, Neo là người được chọn, song anh không sở hữu năng lực thiên bẩm để đánh hơi được sự dối trá. Anh cũng bị lừa như bất kỳ ai. Mà lại rất nhiều lần.  
Khi mới gặp nhà tiên tri, Neo tin bà là một con người thông thái biết hết mọi sự thật. Lần hai, biết bà là một chương trình, Neo vẫn tin nhà tiên tri mang một kế hoạch vi tế giúp đỡ anh. Đến lúc gặp Kiến trúc sư thì ảo tưởng này cũng tan nát, ông hé lộ rằng nhà tiên tri cũng là một phần của thuật toán giúp dẫn dắt người được chọn về nguồn, và người được chọn, ở đây là Neo cùng 5 thế hệ trước, chỉ là chương trình tạo ra nhằm thu gom các bất thường của loài người về một chỗ để thủ tiêu và khởi động vòng giả lập mới. Neo lại tin nốt những lời này.

Tuy thế, trong cả 3 trường hợp, Neo đều thoát ra. Các kết cục ấy thực ra lại cũng nằm trong dự báo tiên tri, song Kiến trúc sư vẫn nhận xét “Bà đang chơi một trò chơi nguy hiểm”, và nhà tiên tri cũng thừa nhận bà đã phải đánh cược. Điều ấy ngụ ý rằng, ngay trong tất định, cũng vẫn luôn tồn tại không gian cho bất định.
Morpheus và nhà tiên tri đều từng nói một ý: Tôi chỉ có thể chỉ cho anh cánh cửa, còn bước qua hay không, là phụ thuộc vào anh.

Từ khoá thứ hai của Ma trận chính là Lựa chọn.  

Tin mình không phải người được chọn, Neo chọn việc cắm phích tiến nhập ma trận để cứu Morpheus. Cảnh giác trước nhà tiên tri, Neo chọn không ăn những viên kẹo ngọt ngào bà mời mọc, song lại vẫn chọn theo lời bà về nguồn để tiêu diệt cỗ máy. Cuối cùng, phớt lờ sự thật rung chuyển mà kiến trúc sư lẫn nhà tiên tri vừa công bố, Neo đã chọn bước vào cánh cửa thứ hai thay vì tái nạp ma trận.
Bất chấp logic và cảm xúc đang gào thét , Neo chỉ tuân theo mệnh lệnh tự thân duy nhất: Trong mọi trường hợp, anh không chấp nhận một option khi nhìn rõ sự giả dối của nó. Trong mọi trường hợp, anh muốn thử một cách mới, một cách khác. Có thể là huỷ diệt, có thể là một sự dối trá tinh vi hơn, song ít nhất, như lời kiến trúc sư giễu cợt, nó còn chứa “hy vọng, thứ bất thường ngu ngốc nhất của con người”.
Chúng ta biết Neo không phải người, song theo thiết kế, anh lại là miếng bọt biển hấp phụ những phẩm chất người nhất mà bằng cách nào đó vẫn còn âm ỉ trong nhân loại. Dầu mắc kẹt trong năng lực hạn hẹp chỉ cho phép tóm được những cái bóng trên vách hang, con người vẫn luôn sở hữu quyền lựa chọn sẽ hành xử thế nào với sự thật tương đối ấy. Con người không chọn sẵn được thứ họ muốn, song vẫn có thể chọn làm hoặc không thứ họ muốn, và tuỳ vào đồng loã với hay là thách thức hiện trạng, mà có thể tạo ra hoặc không sự khác biệt giữa đáp án tất yếu của ma trận, những dự báo của nhà tiên tri, thuật toán của kiến trúc sư, và kỳ tích của người được chọn. Nhà tiên tri đã cố tình nhập thân với mật vụ Smith vì biết năng lực tiên tri sẽ cài vào hắn một điểm yếu chí mạng, vì sự bất thường trong lựa chọn từ ý chí tự do sẽ chính là khắc tinh của mọi dự báo.
Đoạn kết, Smith, lúc này đã thâu tóm đủ sức mạnh để độc chiếm thế giới và quật ngã Neo, gào lên: Mọi thứ đều phải có mục đích. Tao nghiệm ra mục đích của loài người chúng mày chỉ là nhằm sinh tồn. Nhưng sao mày cứ chiến đấu mãi thế, chẳng lẽ mày còn có lý do gì để chiến đấu cao hơn cả sinh tồn hay sao?  

Câu trả lời của Neo là:
Bởi vì tao chọn thế.


Giờ quay về với bầu cử Mỹ.  Trump thực ra không thuộc phe nào, ông ta từng chịu vùi dập tơi tả từ lãnh đạo cả phe dân chủ lẫn cộng hoà. Trump khó dò đoán, ngay những người ủng hộ cũng không phải luôn dự nổi Trump sẽ làm gì và điều này liệu sẽ tốt hay xấu cho ông ta. Giống Neo, Trump không hành xử theo cả quy luật logic lẫn cảm xúc. Ông ta là đám rối bất thường mà nếu được thả vào ma trận có thể làm phật ý cả kiến trúc sư lẫn nhà tiên tri.
Tuy nhiên đóng vai Neo lại không phải Trump, mà là nhân dân Mỹ. Chính họ sẽ phải lựa chọn: Sẽ chấp nhận cái thực tế mô phỏng này, hay là sẽ rút phích ra và đoạn tuyệt ma trận.
Ở đây Trump chính là chú thỏ trắng đang nhảy tưng tưng trên đường đến một cái hang thỏ.
Nhưng liệu người Mỹ có sắn sàng đi theo ông vào cái hang ấy?  
Phân cảnh kinh điển nhất của Ma trận là lời đề nghị của Morpheus với Neo:  
Tôi có thể cho anh 2 lựa chọn: thuốc xanh và thuốc đỏ.
Đây là cơ hội cuối cùng. Và sẽ vô cách để đảo ngược.  
Anh chọn thuốc xanh, hết chuyện, anh tỉnh dậy trên giường và tin bất cứ thứ gì anh muốn tin.  
Anh chọn thuốc đỏ, anh ở lại Wonderland, và tôi sẽ chỉ anh xem cái hang thỏ sâu như thế nào.  
Neo tất nhiên đã chọn viên thuốc đỏ.  
Nhưng đây không phải mấu chốt.  
Cypher, kẻ phản bội, sau này đã thủ thỉ với anh:
Tôi biết điều anh đang nghĩ. Bởi tôi cũng nghĩ nó từ lâu lắm rồi. Nếu cho quay lại, tôi chắc chắn sẽ chọn viên thuốc xanh.
Cypher có lý của hắn. Hiện thực quá thê thảm so với ma trận thoả mãn vô lo. Neo còn hiểu mặt trái ấy sâu sắc hơn. Anh đã được chứng kiến thuốc đỏ trao tặng không chỉ sự khắc khổ mà còn chưa chắc là sự thật.  
Tuy thế, Cypher vẫn đã nhầm.

Nếu được chọn lại, Neo cũng sẽ không thay đổi.    Neo không thể biết thuốc đỏ chứa gì, cái hang thỏ rồi sẽ dẫn đến đâu, và liệu đây có đã là sự thật tối hậu.   Điều duy nhất Neo biết chỉ là viên thuốc xanh chắc chắn chứa gì ...   ... và rằng thứ ấy, anh không bao giờ chọn!   
Mặt dày tâm đen Chin Ning Chu

Phanblogs Mặt dày tâm đen Chin Ning Chu


SÁU CÁCH THỨC CẦU LÀM QUAN


Trong xã hội Trung Quốc, giữ một chức vụ trong bộ máy quan lại là nghề nghiệp danh giá duy nhất. Một viên quan lại có phẩm hàm cao đứng đầu trong nấc thang kinh tế và xã hội. Vì lẽ đó, hầu hết mọi người không ngừng cố gắng để được bổ nhiệm vào chức vụ nào đó. Lý bàn luận sáu bước trong việc cầu một chức quan như một ví dụ về sự ứng dụng thực tế của Mặt Dày, Tâm Đen. Luận bàn của ông được đặt trong bối cảnh của Trung Quốc thời phong kiến, nhưng bản chất con người kể từ đó vẫn không thay đổi, và những nguyên tắc tương tự ngày nay vẫn ứng dụng

1. Rỗng

Yêu cầu đầu tiên là rũ bỏ ra khỏi đầu óc của anh mọi thứ không liên quan đến việc cầu làm quan. Anh không được có mục tiêu nào, ý nghĩa nào khác. Anh phải một lòng một ý cầu quan

Thời gian của anh cũng phải trống hết. Anh phải biết kiên nhẫn chờ đợi bao lâu cũng được. Anh phải đặt mình trong chức vụ mong muốn và không đâu khác. Anh sẽ không có một công việc nào khác. Nếu việc bổ nhiệm hôm nay chưa được thì chờ đến mai. Nếu năm nay chưa được bổ nhiệm thì lại chờ đến sang năm

2. Dùi

Anh phải tóm lấy cơ hội nhỏ nhất để dẫn tới. Khi tìm thấy một cơ hội như thế thì phải khoan rộng nó ra. Khi không có cơ hội nào thì tập trung đầu óc vào mà dùi cho ra một lỗ. Lý sử dụng hình ảnh một cái dùi không ngừng ấn, dò và dùi liên tục

3. Bốc

Anh phải không ngừng tìm cách đem năng lực và tầm quan trọng của mình ra trước sự chú ý của những người ở địa vị có thể giúp mình


4. Nịnh

Anh phải khúm núm trước những ai có thể giúp mình. Tâng bốc họ trước mặt. Ca ngợi họ trước những kẻ sẽ nói lại chuyện đó với họ

5. Dọa

Anh phải thật tinh vi trong việc dọa dẫm, vì có thể không biết mà dọa phải những người có khả năng hại mình. Sự dọa dẫm cần xuất phát tự nhiên từ sự tâng bốc bản thân của anh

Hãy để người nghe rút ra kết luận rằng nếu anh có tài như thế, sẽ không may nếu anh lại lọt vào phe đối nghịch hoặc được bổ nhiệm vào một chức vụ cấp trên của người ta. Nếu anh có quan hệ tốt với những người quan trọng như thế, anh có thể có khả năng gây rắc rối cho người ta nếu anh không được giúp đỡ

6. Biếu

Có hai loại biếu xén. Loại thứ nhất là những thứ quà nhỏ, mời ăn, mời uống. Thường những món quà nhỏ tạo cho người ta cảm giác có nghĩa vụ với mình vượt xa giá trị của nó. Chúng nên được biếu cho không chỉ người có quyền có quyền bổ nhiệm anh, mà cả người thân và bạn bè họ

Quà biếu to được dùng để đóng dấu ân việc bổ nhiệm. Chúng cũng nên được tặng cho những ai có ảnh hưởng lớn đến quan chức có quyền bổ nhiệm anh

SÁU CÁCH ĐỂ GIỮ CHỨC QUAN


Nếu mục tiêu của anh là làm quan, thì anh cần cư xử ra vẻ đức hạnh (theo những tiêu chuẩn của thời đại lúc đó). Anh nên quét lên mặt một lớp vỏ nhân từ giả hiệu và giả bộ một người đạo đức, có tín ngưỡng. Anh nên đi lại với một quyển sách sùng đạo trong tay thể hiện nội tâm tinh khuyết như hoa huệ của mình - một quyển sách như là Bạc Bạch Học (Lý chơi chữ, đặt ra một cuốn Bạc Bạch Học đối lại với Hậu Hắc Học)

Lý còn bàn luận sáu cách giữ chức và kiếm chác

1. Rỗng

Anh không nên nói và làm gì hết. Tán đủ thứ chuyện, nhưng chẳng nói gì. Ra vẻ thật bận rộn, nhưng chẳng làm gì. Đừng bao giờ có một quan điểm, vì nó có thể hóa ra sai hay phạm đến người quyền thế nào đó. Đừng bao giờ làm chuyện gì để mình có thể phải chịu trách nhiệm. Giữ mình khỏi hành động, nhưng ở vị trí có thể nhận công khi có chuyện gì tốt và rũ trách nhiệm nhiệm khi có chuyện gì xấu

2. Cung kính

Anh phải uốn lưng cho dẻo trước thượng cấp. Phải tìm mọi cơ hội để lấy lòng không chỉ thượng cấp mà cả thân thích và bạn bè của họ. Lý đặc biệt lưu ý rằng nếu thượng cấp của anh có vợ lẽ hay nàng hầu thì phải cẩn thận lấy lòng nàng ta vì nàng ta sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến thượng cấp

3. Hách


Anh phải rèn một vẻ kiêu kỳ và khinh khỉnh đối với hạ cấp. Phải tỏ ra không thể tiếp cận. Thái độ này cũng được thể hiện theo hai cách. Thứ nhất là vẻ bề ngoài. Phải làm ra vẻ quan trọng, khiến người ta không dám xúc phạm đến. Thứ hai là khoe khoang học vấn trong lời nói và chữ nghĩa

4. Độc

Anh phải tàn nhẫn trong việc theo đuổi các mục đích. Nhưng để làm cho người khác dễ qui phục ý mình hơn, phải giữ một hình ảnh đức hạnh. Những lời nói của Khổng Phu Tử phải luôn nằm trên đầu lưỡi. Anh phải gia nhập những tôn chức có tôn chỉ cao quý như thế mọi người sẽ không tin rằng anh ta có thể có những hành động tàn nhẫn

5. Điếc và Mù

Anh phải điếc đặc trước sự chỉ trích. Anh phải như đui mù vẻ bất bình của người khác. Lời mắng nhiếc trôi tuột qua anh như "nước đổ đầu vịt"

6. Thu hoạch

Con rồng bay ngàn dặm chỉ để làm tổ ở đây

CÁCH NGÔN TRUNG QUỐC


Bây giờ đã đến bước cuối cùng. Mọi việc làm trên cũng chỉ là để đạt được một chỗ có giá trị. Mục đích cầu làm quan ban đầu là để đặt mình vào chỗ mà người ta phải cầu cạnh, cũng như lúc trước anh đã phải cầu cạnh người khác. Anh chẳng phải tốn bao nhiêu công sức đó chỉ để kiếm một chức vụ; anh làm thế để có thể bán ảnh hưởng của mình

Khi bàn luận về Rỗng, bước đầu tiên trong cách giữ chức, Lý đã sơ lược đề cập đến tầm quan trọng của việc tránh trách nhiệm về hành động của mình và làm cho những hành động của mình có vẻ quan trọng hơn thực tế. Sau đó Lý nói chi tiết thêm về điều này và minh họa luận điểm của ông với hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về việc tránh chịu trách nhiệm bởi hành động của mình; câu chuyện thứ hai là về việc làm cho hành động củ mình có vẻ quan trọng hơn thực tế

HAI CÁCH LÀM VIỆC KHÉO


Cưa mũi tên


Y học Trung Quốc chia làm hai lĩnh vực: Ngoại khoa và nội khoa. Chúng tương đối giống với cách phân chia giữa khoa phẩu thuật và khoa nội trong Tây y

Một người bị trúng tên được đưa đến thầy thuốc ngoại khoa. Thầy thuốc cưa cán tên nhưng không lấy đầu tên ra. Vậy mà thầy bảo với bệnh nhân là việc thầy đã xong. Bệnh nhân hốt hoảng hỏi thầy: "Sao thầy không lấy mũi tên trong người tôi ra?". Thầy thuốc trả lời: "Bởi đó là việc của thầy thuốc nội khoa"

Nhiều người trốn tránh trách nhiệm theo kiểu cưa mũi tên. Họ làm ít chừng nào hay chừng ấy và luôn cố để ai khác hoàn tất công việc. Họ không bận tâm nếu có chuyện gì không tốt xảy ra miễn là sự khiển trách có thể trút lên người mà đưa ra sự phê chuẩn cuối cùng hoặc hoàn tất công việc


Hàn nồi


Một người nội trợ thấy cái nồi bị nứt bèn gọi thợ hàn nồi đến. Thợ hàn nhờ bà đi nhóm lửa để anh ta có thể cạo nhọ nồi xem cho kỹ vết nứt. Chủ nhà vừa ra khỏi phòng, thợ hàn bèn lấy búa gõ nhẹ vết nứt cho nó lớn ra đến mức gần như không sửa được nữa. Khi nhọ nồi đã cạo sạch, bà chủ bảo: "Vết nứt lớn hơn tôi nghĩ nhiều". Thợ hàn tán đồng: "Việc này e là khó đây. May cho bà gặp được tôi là thợ giỏi". Bà chủ nói: "Anh nói đúng đấy. Để hỏng thêm một chút nữa là không sửa được rồi"

Thường là cần làm cho tình huống tệ thêm một chút để đảm bảo những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Nhưng bạn phải rất cẩn thận không để vấn đề xấu đi đến mức không thể cứu chữa được

Mặt dày tâm đen Chin Ning Chu .doc


Mặt dày tâm đen Chin Ning Chu .pdf

Thang biến mất

Phanblogs - Này Chim vặn dây cót! - Kasahara May hét gọi tôi. Đang lơ mơ ngủ, tôi cứ tưởng giọng cô bé là ở trong mơ. Nhưng đấy không phải giấc mơ. Nhìn lên, tôi thấy khuôn mặt Kasahara May, nhỏ xíu xa tít. - Em biết anh đang ở dưới đó. Nào Chim vặn dây cót! Trả lời em đi!

- Anh đây, - tôi đáp.
- Trời ạ, anh làm cái gì dưới đó thế?
- Suy nghĩ, - tôi đáp.
- Em không hiểu. Sao lại phải chui xuống tận đáy giếng mới suy nghĩ được? Không có cách nào đỡ nhiêu khê hơn à?
- Làm cách này thì mới thật sự tập trung được. Dưới này tối, mát, lại yên tĩnh.
- Anh hay làm thế này sao?
- Không, không hay làm đâu. Cả đời anh chưa làm thế này bao giờ hết.
- Thấy có hiệu nghiệm không? Có dễ suy nghĩ hơn không?
- Anh chưa biết. Anh vẫn đang thử nghiệm mà.
Cô hắng giọng. m thanh đó vang to xuống dưới đáy giếng.
- Thôi được rồi, Chim vặn dây cót, anh có nhận ra là cái thang biến đâu mất rồi không?
- Có chứ, - tôi đáp. - Mới đây thôi.
- Anh có biết chính em đã rút thang lên không?
- Không, cái đó thì anh không biết.
- Thế thì anh nghĩ ai rút?
- Anh không biết. - tôi đáp. - Anh không biết nói thế nào, nhưng anh chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ rằng ai đó đã lấy thang đi cả. Anh chỉ nghĩ nó cứ thế mà biến mất thôi, nói thật đấy.
Kasahara May im lặng. Rồi, với vẻ thận trọng trong giọng nói, như thể cô ngờ rằng lời của tôi có chứa bẫy, cô nói:
- Cứ thế mà biến mất à. Hừm. Ý anh là sao, "cứ thế mà biến mất"? Rằng... tự nhiên mà nó... biến đi hay sao?
- Có thể.
- Này Chim vặn dây cót, nói ra chuyện này bây giờ thì nghe buồn cười, nhưng anh là tay kì quặc lắm cơ. Trên đời này chẳng có mấy ai kỳ quặc như anh đâu. Anh có biết không?
- Với anh thì anh không kỳ quặc đến thế, - tôi đáp.
- Thế thì cớ sao anh nghĩ cái thang tự nó biến đi được?
Tôi lấy cả hai tay xoa mặt, cố tập trung chú ý vào cuộc đối thoại này với Kasahara May.
- Chính em rút thang lên à?
- Dĩ nhiên là em rút. Đâu cần phải động não đến cỡ đó mới nghĩ ra được. Em rút đấy. Đêm em lẻn ra khỏi nhà, kéo thang lên.
- Nhưng tại sao?
- Sao lại không? Anh có biết đêm qua em sang nhà anh tới mấy lần không? Em muốn gọi anh đi làm với em như lần trước ấy. Dĩ nhiên là anh không có nhà. Rồi em thấy mẩu giấy anh để trên bàn bếp. Thế là em đợi, đợi mãi, không thấy anh về. Thế rồi em nghĩ chắc anh lại đến chỗ căn nhà bỏ hoang đây. Em thấy nửa cái nắp giếng bị giở ra, có thang dây thòng xuống. Thế nhưng em không nghĩ ra rằng anh lại đang ở dưới đó đâu. Em chỉ nghĩ chắc có một người thợ hay ai đó chui xuống giếng rồi để thang lại. Trên đời này có mấy ai khi muốn suy nghĩ thì chui xuống đáy giếng ngồi cơ chứ?
- Cái đó thì em nói đúng, - tôi nói.
- Đến đêm em lại chuồn ra khỏi nhà, qua nhà anh, nhưng anh vẫn chưa về. Khi đó em mới chợt nghĩ ra: có khi anh đang ngồi dưới đáy giếng ấy chứ. Anh ngồi dưới đó làm gì thì làm sao em biết được, nhưng anh vốn là một tay kỳ khôi lắm, em đã nói mà... Em liền tới chỗ cái giếng kéo thang lên. Em cuộc là làm anh hết hồn.
- Ừ, có.
- Dưới đó anh có gì ăn uống không?
- Có chút nước. Đồ ăn thì anh không mang theo. À, anh có ba viên kẹo chanh.
- Anh ở dưới đó bao lâu rồi?
- Từ gần trưa hôm qua.
- Chắc anh đói lắm.
- Ừ, cũng đói.
- Anh có muốn đái hay gì không?
Nghe Kasahara May nhắc, tôi mới nhớ ra rằng từ khi xuống đây tôi chưa đái lần nào.
- Không, - tôi nói. - Anh có ăn uống gì nhiều đâu.
- Này Chim vặn dây cót, anh có biết gì không? Anh có thể chết ở dưới đó nếu em muốn. Em là người duy nhất biết anh đang ở dưới đó, em cũng là người duy nhất giấu thang dây đi. Anh có hiểu không? Em chỉ cần đi khỏi đây thôi là anh rồi đời. Anh có thể la hét, nhưng không ai nghe thấy anh đâu. Không ai nghĩ là anh đang ở dưới giếng. Em dám cuộc là thậm chí không ai biết anh đi khỏi nhà nữa kia. Anh không làm cho công ty nào, vợ anh thì bỏ nhà đi rồi. Có thể rốt cuộc ai đó cũng sẽ nhận thấy anh mất tích và báo cho cảnh sát, nhưng tới khi đó thì anh ngỏm rồi, mà người ta cũng chẳng bao giờ tìm được xác anh.
- Em nói đúng lắm. Anh có thể chết dưới này tuỳ ý em.
- Đã biết vậy thì anh thấy thế nào?
- Sợ, - tôi đáp.
- Nghe giọng anh có sợ đâu.
Tôi vẫn đang xoa má. Đó là tay của tôi, má của tôi. Tôi không thấy được chúng trong bóng tối, nhưng chúng vẫn đang ở đây: thể xác tôi vẫn đang hiện hữu.
- Ấy là vì vẫn chưa thật sự ngấm được, - tôi nói.
- Với em thì có, - Kasahara May nói. - Em thấy hoá ra giết một ai đó lại dễ hơn người ta tưởng nhiều.
- Có lẽ còn tuỳ ở phương pháp.
- Dễ lắm mà! Em chỉ cần bỏ anh lại đây thôi. Em chả phải làm gì hết. Anh thử nghĩ đi, Chim vặn dây cót. Cứ thử hình dung anh sẽ khổ sở đến nhường nào ở dưới đó, chết dần chết mòn vì đói khát, trong bóng tối. Chết thế kinh lắm đấy.
- Em nói đúng lắm. - tôi bảo.
- Anh không thực sự tin em phải không hở Chim vặn dây cót? Anh vẫn nghĩ em không thể làm điều gì tàn ác đến thế.
- Anh không biết nữa, - tôi nói. - Không phải anh tin em làm được, cũng chẳng phải tin em không làm được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều gì cũng có thể. Anh nghĩ là nghĩ vậy.
- Em không nói về chuyện có thể hay không thể, - cô nói bằng giọng lạnh như đá. - Này, em có ý này. Em mới nảy ra thôi. Anh đã cất công leo xuống dưới kia để có thể suy nghĩ. Sao giờ em không giúp thêm một tí để anh có thể tập trung suy nghĩ còn tốt hơn nữa?
- Em định làm cách nào? - tôi hỏi.
- Cách này này, - cô vừa nói vừa đậy nửa nắp giếng đang mở lại. Giờ thì bóng tối là toàn bích.
Haruki Murakami
Biên Niên Ký Chim Vặn Dây CótLạy chúa con là lính trận ngoài biên

Phanblogs Lạy chúa con là lính trận ngoài biênLạy chúa con là lính trận ngoài biên
Vì xa thành phố xa quá nên quên
Đêm nay ngôi hai trời xuống
Ánh sao lung linh muôn màu
Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu

Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê
Chồng con vì nước nên đã ra đi
Hai ba năm chưa thỏa chí
Hết thu qua xuân sang hè
Con đợi tàn đông mới tin về

Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe
Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi

Đêm nay người xuống đời
Xin đem nguồn vui tới

Những đôi môi lạnh cúi lâu không cười

Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh
Vì cha là lính con thiết tha xin
An vui cho người đầu tuyến
Trẻ thơ yên tâm sách đèn
Để mẹ hiền con hết ưu phiền.LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ THÔNG TIN KHI THAM GIA CÁC MẠNG XÃ HỘI

Phanblogs LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ THÔNG TIN KHI THAM GIA CÁC MẠNG XÃ HỘI


Các cộng đồng mạng trực tuyến đã tồn tại từ thủa khai sinh ra mạng Internet. Trước hết là các bảng tin diễn đàn và danh sách liên lạc thư điện tử tạo cơ hội cho mọi người khắp nơi trên thế giới một cơ hội kết nối, liên lạc và chia sẻ thông tin về các chủ đề riêng. Ngày nay, các trang mạng xã hội đã được mở rộng nhanh chóng về các lĩnh vực tương tác, trao đổi cho phép bạn chia sẻ tin nhắn, hình ảnh, tệp và thập chí cả các thông tin trạng thái cập nhật từng phút về việc bạn đang làm gì, ở đâu. Các chức năng này không hề mới hay độc đáo – những hành động này có thể được chia sẻ trên mạng Internet mà không cần phải gia nhập bất kỳ mạng xã hội nào.

Mặc dù các mạng xã hội có thể rất hữu ích giúp tăng cường sự trao đổi xã hội cả trực tuyến và ngoại tuyến, khi tham gia sử dụng các mạng xã hội bạn có thể để lộ thông tin cho những kẻ muốn sử dụng các thông tin này vào mục đích xấu. Hãy tưởng tượng một mạng xã hội như một bữa tiệc lớn. Có rất nhiều người tham dự mà bạn biết và cũng nhiều người bạn không biết chút gì về họ. Hãy tưởng tượng bạn đi lại trong bữa tiệc này với tất cả thông tin cá nhân và một dòng trạng thái cập nhật từng phút về những điều bạn đang nghĩ dán sau lưng bạn để mọi người có thể thấy ngay cả khi bạn không để ý. Liệu bạn có thực sự muốn tất cả mọi người đều biết tất cả về bạn?

Hãy nhớ rằng các trang mạng xã hội đều được sở hữu bởi các hãng thương mại tư nhân và họ kiếm tiền bằng cách thu thập thông tin dữ liệu về các cá nhân và bán các thông tin này cho các đơn vị quảng cáo. Khi bạn gia nhập một mạng xã hội, bạn đang rời bỏ sự tự do của mạng Internet và bước vào mạng kết nối chịu sự chi phối và điều khiển bởi tổ chức sở hữu mạng này. Các thiết đặt bảo mật sự riêng tư chỉ có nghĩa là sự riêng tư của bạn được bảo về khỏi các thành viên khác trong mạng chứ không bảo vệ thông tin của bạn khỏi chính nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội này. Thực tế bạn đang tin tưởng trao toàn bộ thông tin dữ liệu bản thân của mình cho nhà cung cấp mạng xã hội.

Nếu bạn làm công việc có những thông tin và chủ đề nhạy cảm và quan tâm tới việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội, một điều hết sức quan trọng là bạn nhận thức đầy đủ về các vấn đề bảo mật tính riêng tư và an ninh của các dịch vụ này. Các nhà đấu tranh nhân quyền thường dễ gặp nguy hiểm khi sử dụng các mạng xã hội và cần hết sức đề phòng thông tin của họ VÀ những người họ liên lạc bị lộ.

Trước khi tham gia sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào, một điều hết sức quan trọng là bạn hiểu rõ chúng có thể đem lại những nguy cơ gì đối với bạn và thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ bản thân và các đối tác liên lạc. Chương này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các vấn đề an ninh bảo mật trong sử dụng các trang mạng xã hội.

TÌNH HUỐNG CƠ BẢN:


Mansour và Magda là các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở bắc Phi. Họ đang tổ chức một đợt diễu hành biểu tình tại trung tâm một thành phố lớn. Họ muốn sử dụng Facebook để quảng bá sự kiện này. Họ đang lo lắng nhà cầm quyền có thể giám sát và tìm ra những ai có ý định tham gia. Họ cũng dự định sử dụng Twitter để cập nhật thông tin của quá trình diễu hành. Nhưng liệu cảnh sát có thể theo dõi các thông tin trạng thái này và triển khai lực lược để cản phá những người tham gia diễu hành hay không? Mansour và Magda cũng lên kế hoạch chia sẻ các hình ảnh và đoạn phim về buổi diễu hành mà không để lộ danh tính của những người tham gia vì họ lo sợ các thành viên tham gia có thể bị buộc tội.
Chúng tôi không khuyên bạn nên dừng sử dụng các công cụ mạng xã hội. Tuy nhiên bạn nên sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn để khi sử dụng các công cụ này mà không khiến bản thân hay bất kỳ ai khác gặp nguy hiểm.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG NÀY


Các trang mạng xã hội khiến các thông tin nhạy cảm dễ dàng bị lộ một cách vô ý thức như thế nào
Làm thế nào để bảo vệ thông tin về bản thân bạn và những người khác khi sử dụng các trang mạng xã hội

NHỮNG MẸO CHUNG KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI

Luôn đặt ra những câu hỏi:


  • Ai có thể truy cập các thông tin tôi đưa lên mạng?
  • Ai điều khiển và sở hữu những thông tin tôi đưa lên mạng xã hội?
  • Những thông tin nào về tôi và các đối tác liên lạc sẽ được chuyển cho những người khác?
  • Liệu các đối tác liên lạc của tôi có chia sẻ thông tin của họ cho những người khác không?
  • Tôi có tin tưởng mọi người được kết nối với tôi trong mạng xã hội không?
Luôn chắc chắn rằng bạn sử dụng các mật khẩu bảo mật để truy cập những trang mạng xã hội. Nếu ai đó có thể truy cập tài khoản của bạn, họ sẽ có quyền truy cập rất nhiều thông tin về bản thân bạn cũng như tất cả những người có kết nối với bạn trong mạng xã hội đó. Tạo thói quen thay đổi mật khẩu một cách định kỳ. Xem Chương 3. Làm thế nào để tạo và duy trì mật khẩu bảo mật để có thêm hướng dẫn.

Hiểu rõ các thiết đặt mặc định trong privacy settings (thiết đặt bảo mật) của trang mạng xã hội và cách thay đổi chúng.

Cân nhắc sử dụng thiết đặt separate accounts/identities (tách riêng tài khoản/danh tính) hoặc có thể sử dụng các tên giả cho các chiến dịch và hoạt động khác nhau. Hãy nhớ rằng điểm mấu chốt của việc sử dụng một mạng an toàn là khả năng tin cậy các thành viên trong mạng. Tách biệt các tài khoản có thể là cách tốt để đảm bảo rằng sự tin tưởng này là có thể thực hiện được.

Hãy cảnh giác khi truy cập tài khoản mạng xã hội của bạn tại các điểm truy cập internet công cộng. Xóa lược sử truy cập và mật khẩu sau khi sử dụng một máy công cộng. Xem Chương 6. Làm thế nào để hủy thông tin nhạy cảm.


Sử dụng https:// mỗi khi truy cập trang mạng xã hội để bảo vệ tên truy cập, mật khẩu và các thông tin bạn đăng tải. Sử dụng https:// thay vì http:// sẽ tăng cường một lớp bảo mật nhờ việc mã hóa thông tin trao đổi giữa trình duyệt của bạn và trang mạng xã hội. Xem Chương 8. Làm thế nào để đảm bảo ẩn danh và vượt rào chắn kiểm duyệt trên Internet.
Cẩn thận với việc đưa quá nhiều thông tin trên cập nhật trạng thái của bạn (your status updates) – ngay cả khi bạn tin tưởng những thành viên trong mạng. Việc ai đó sao chép thông tin của bạn là rất dễ dàng.
Hầu hết các trang mạng xã hội cho phép bạn tích hợp thông tin với các trang mạng khác. Ví dụ bạn có thể đăng một tin cập nhật trên tài khoản Twitter của mình và cho phép nó tự động đăng tải trên tài khoản Facebook. Hãy hết sức cảnh giác khi tích hợp các trang mạng xã hội của bạn! Bạn có thể ẩn danh trên một trang nhưng lại để lộ danh tính trên một trang khác.
Hãy chú ý đề phóng về mức độ an toàn của nội dung thông tin của bạn trên một trang mạng xã hội. Không bao giờ tin tưởng dùng một trang mạng xã hội làm trang chủ chính đăng tải các nội dung thông tin của mình. Chính quyền rất dễ dàng cấm truy cập một trang mạng xã hội trong phạm vi biên giới quốc gia đó nếu họ phát hiện có chứa nội dung mang tính chống đối. Các quản trị mạng xã hội cũng có thể quyết định gỡ bỏ các nội dung có tính chống đối để tránh đối mặt với quyết định kiểm duyệt ở một số quốc gia nhất định.

ĐĂNG TẢI CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Kết quả hình ảnh cho THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các trang mạng xã hội thường yêu cầu bạn nhập nhiều thông tin về bản thân để tiên lợi cho các thành viên khác tìm và kết nối với bạn. Có lẽ nguy cơ lớn nhất điều này gây ra cho người dùng các trang mạng này là khả năng bị giả mạo danh tính, thường xảy ra khá phổ biến. Hơn nữa càng nhiều thông tin cá nhân của bạn được đăng tải trực tuyển thì càng dễ dàng cho nhà cầm quyền xác định và theo dõi các hoạt động của bạn. Các hoạt động trực tuyến của nhiều nhà hoạt động nhân quyền ở một số quốc gia đã khiến các thành viên gia đình họ bị theo dõi bởi các nhà cầm quyền sở tại.

Tự hỏi bản thân: liệu có cần thiết phải đăng tải những thông tin sau lên mạng không? - ngày sinh - các số điện thoại liên lạc - các địa chỉ - chi tiết thông tin về các thành viên gia đình - giới tính - thông tin học vấn và nghề nghiệp

Mansour: Một người bạn tốt của chúng ta vừa đến biên giới và bị đưa trả về nước bằng máy bay. Hải quan biên giới đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có đăng tải một bài viết phê phán chính quyền hay không. Họ làm thế nào để biết điều này khi bài viế không được đăng ở trong nước?

Magda: Hải quan biên giới giờ có thể kiểm tra tên các cá nhân trên mạng Internet khi họ làm thủ tục qua cửa khẩu. Có lẽ họ đã phát hiện Hồ Sơ của cô ấy đã đăng tải trên tài khoản Facebook của mình.

BẠN BÈ, BẠN ĐỌC VÀ CÁC ĐỐI TÁC LIÊN LẠC

Kết quả hình ảnh cho friend of friends
Điều đầu tiên bạn thực hiện sau khi khai báo các thông tin cá nhân với bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào là thiết lập kết nối với những người khác. Giả sử những đối tác liên lạc này là những người bạn biết rõ và tin tưởng – nhưng bạn cũng có thể sẽ kết nối với một cộng đồng trực tuyến những người có cùng chí hướng mà bạn chưa từng gặp. Điều quan trọng nhất cần hiểu rõ là bạn muốn những thông tin nào được chia sẻ với cộng đồng này.

Khi sử dụng một tài khoản mạng xã hội như Facebook, nơi lưu trữ rất nhiều thông tin về bản thân bạn, hãy cân nhắc việc chỉ kết bạn với những người bạn biết rõ và tin tưởng sẽ không sử dụng thông tin bạn đăng tải vào mục đích xấu.

Mansour: Wow, từ khi tổ chức buổi biểu tình tôi có rất nhiều yêu cầu kết bạn trên Facebook. Đây đúng là một cách tuyệt vời để mở rộng mạng lưới và thông báo cho mọi người biết về các đợt biểu tình sắp tới!

Magda: Đợi một chút! Anh có biết rõ những người này không? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng họ không phải là cảnh sát hay chính quyền đang tìm cách thu thập thông tin về các đợt biểu tình tới của chúng ta?

CẬP NHẬT TRẠNG THÁI

Kết quả hình ảnh cho status
Trên Twitter và Facebook và các mạng xã hội tương tự, mục cập nhật trạng thái theo câu hỏi: Hiện giờ tôi đang làm gì? Điều gì đang diễn ra? Điều quan trọng cần lưu ý về việc cập nhật trạng thái là những ai thực tế sẽ thấy thông báo này. Thiết lập mặc định cho mục cập nhật trạng thái của hầu hết các ứng dụng mạng xã hội là bất kỳ ai trên mạng Internet đều có thể thấy. Nếu bạn chỉ muốn những đối tác liên lạc được thấy những cập nhật này, bạn cần yêu cầu ứng dụng mạng xã hội ẩn đi những thông báo cập nhật với những người khác.

Để thực hiện điều này trong Twitter, hãy tìm tới mục “Protect Your Tweets”. Trong Facebook, hãy thay đổi thiết đặt để chỉ chia sẻ các thông cập nhật trạng thái chỉ với bạn bè (Friends Only). Ngay cả khi bạn đã chuyển sang các thiết đặt như vậy, hãy cân nhắc về việc thông tin của bạn dễ dàng được đăng tải lại bởi những người tham gia và bạn bè. Hãy trao đổi thỏa thuận với mạng lưới bạn bè về một cách thức chung liên quan tới việc truyền thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của bạn. Bạn cũng nên chú ý tới khả năng để lộ những thông tin của bạn bè mà có thể họ không muốn người khác biết; hãy cảnh giác và yêu cầu những người khác hết sức cảnh giác về những thông tin về bạn họ để lộ.

Có rất nhiều những sự cố xảy ra khi thông tin trạng thái cập nhật gây bất lợi cho người sử dụng. Nhiều giáo viên ở Mỹ đã bị thôi việc do đăng tải các thông tin cập nhật về cảm nghĩ của họ đối với sinh viên; nhiều lao động bị mất việc do đăng tải các thông tin liên quan tới chủ của họ. Đây là điều mà mọi người đều nên cảnh giác.

CHIA SẺ NỘI DUNG TRÊN INTERNET

Kết quả hình ảnh cho sharing opinions
Thật dễ dàng để chia sẻ một đường dẫn tới một trang web cho một người bạn để họ chú ý. Nhưng có những kẻ nào khác cũng quan tâm và họ sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu khi bạn nói bạn thích một trang web mà ít hay nhiều có liên quan tới việc chống phá một thế lực đàn áp, thế lực đó có thể sẽ chú ý và đưa bạn vào mục tiêu.

Nếu bạn muốn chỉ các đối tác liên lạc có thể xem những gì bạn chia sẻ hoặc đánh dấu quan tâm, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra các thiết đặt bảo mật riêng tư.

ĐỂ LỘ VỊ TRÍ CỦA MÌNH

Kết quả hình ảnh cho location
Hầu hết các trang mạng xã hội đều hiển thị vị trí của bạn nếu thông tin đó có sẵn. Tính năng này được sử dụng nếu bạn sử dụng một điện thoại có trang bị GPS để truy cập một mạng xã hội tuy nhiên cũng đừng nghĩ rằng điều này là không thể nếu bạn không kết nối bằng điện thoại. Kết nối mạng máy tính của bạn đang sử dụng có thể cung cấp thông tin về vị trí của bạn. Cách an toàn nhất là hãy kiểm tra lại thiết đặt của bạn.

Hãy hết sức chú ý về các thiết đặt liên quan tới vị trí trong các trang chia sẻ hinh ảnh và phim. Đừng giả sử rằng chúng không chia sẻ cả các thông tin liên quan tới vị trí của bạn: hãy kiểm tra lại các thiết đặt cho chắc chắn.

Hãy xem thêm On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever từ trang Electronic Frontier Foundation.

CHIA SẺ HÌNH ẢNH/ ĐOẠN PHIM

Kết quả hình ảnh cho sharing video
Những bức hình hay đoạn phim có thể dễ dàng tiết lộ danh tính mọi người. Điều quan trọng là bạn nhận thức rõ về nội dung của bất kỳ bức ảnh hay đoạn phim nào mình đăng tải. Nếu bạn đăng ảnh có chứa hình của một ai đó, hãy cảnh giác với việc bạn có thể để lộ thông tin riêng tư của họ. Không bao giờ đăng tải một đoạn phim hay hình ảnh của người khác mà không được sự đồng ý của họ.

Hình ảnh và các đoạn phim cũng để lộ nhiều thông tin khác một các vô ý. Nhiều máy ảnh sẽ nhúng các thông tin ẩn (các thẻ metadata) về ngày tháng, thời gian và địa điểm chụp ảnh, loại máy ảnh, vv. Các trang chia sẻ hình ảnh và phim có thể hiển thị những thông tin này khi bạn đăng tải các nội dung trên trang web của họ.

Mansour: Chị có biết rằng nhà cầm quyền ở Burma đã xác định được danh tính của nhiều thày tu liên quan tới cuộc biểu tình cách mạng màu vàng nhờ các đoạn phim và hình ảnh được đăng tải một cách vô ý? Những người bị xác định đều bị bắt vào tù.

Magda: Vâng, chúng ta cần chắc chắn rằng không có bất kỳ khuôn mặt nào xuất hiện trong các bức ảnh chúng ta sẽ đăng tải về cuộc biểu tình. Chúng ta nên làm nhòe các khuôn mặt hoặc sử dụng các bức hình chỉ cho thấy lưng của những người tham gia.

NHẮN TIN TRỰC TUYẾN

Kết quả hình ảnh cho online messenger
Nhiều trang mạng xã hội có chức năng cho phép bạn trao đổi trực tuyến với bạn bè. Những tính năng này giống như phần mềm Nhắn tin Trực tuyến và là một trong những cách trao đổi kém bảo mật nhất trên Internet. Để có thể chắc chắn rằng các tin nhắn của bạn được bảo mật, cả bạn và những người bạn cần đăng nhập tài khoản mạng xã hội sử dụng giao thức https:// hoặc sử dụng một phần mềm nhắn tin phía người dùng như Pidgin với thành phần mở rộng Off-the-record sử dụng phương thức mã hóa. Hãy xem hướng dẫn thực hành 'Pidgin – nhắn tin trực tuyến bảo mật'.

GIA NHẬP/TẠO NHÓM, SỰ KIỆN VÀ CỘNG ĐỒNG

Kết quả hình ảnh cho private group
Những thông tin gì bạn sẽ khai báo khi bạn tham gia một nhóm hay một cộng đồng? Chúng tiết lộ những điều gì về bản thân bạn? Một điều khác nữa là những người gia nhập nhóm hay cộng đồng do bạn thiết lập sẽ thông báo gì cho cả thế giới biết? Bạn có đặt những người tham gia vào nguy hiểm không?

Khi bạn tham gia một cộng đồng hoặc một nhóm trực tuyến, một số thông tin về bạn và người khác sẽ bị tiết lộ. Về tổng thể, mọi người sẽ giả thiết rằng bạn hỗ trợ hay đồng ý những phát ngôn hay hành động của nhóm, điều này khiến bạn đối mặt với những nguy hiểm, ví dụ nếu bị phát hiện tham gia một nhóm liên quan tới chính chị. Nếu bạn gia nhập một nhóm có lượng thành viên lớn và bạn không hề biết thì điều này có thể ảnh hưởng tới các thiết đặt về tính riêng tư và an ninh bạn đã thiết lập, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ về các thông tin bạn khai báo trước khi đăng ký tham gia. Bạn có sử dụng một bức ảnh hay tên thật để một người lạ có thể xác nhận bạn hay không?

Một cách khác, nếu bạn tạo một nhóm và nhiều người sẽ tham gia vào nhóm này, họ sẽ đăng tải những thông báo gì ra bên ngoài? Ví dụ, có thể đây là một nhóm ủng hộ đồng tính nam và nữ mà bạn xây dựng để giúp đỡ, nhưng với việc tham gia nhóm này, mọi người đã xác nhận họ là đồng tính hoặc ủng hộ người đồng tính và điều này có thể là nguy hiểm cho họ trong môi trường thực tế.

Monsour: Những người bạn của chúng ta ở Syria không thể tới dự hội thảo tại Istanbul vị họ đã gia nhập nhóm Facebook có tên là “End Travel Ban in Syria” (Dừng việc Cấm Du lịch ở Syria), và giờ họ phải chịu chính sự cấm du lịch với bản thân.

Magda: Chúng ta có thể tạo một nhóm tên là “Hurray for the Travel Ban in Syria” (Hoan hô việc Cấm Du lịch ở Syria) để họ tham gia và xem họ có được thoát khỏi lệnh cấm du lịch không?

CÁC CÔNG CỤ MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Kết quả hình ảnh cho private FACEBOOK
Trang mạng Facebook đã trở thành một trang mạng xã hội rộng lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn muốn kết nối với ai đó qua mạng xã hội, họ có lẽ đang sử dụng Facebook. Điều này có nghĩa là sử dụng Facebook sẽ thậm chí nguy hiểm hơn các trang khác vì việc trang này có khả năng truy cập phổ thông khiến cho bất kỳ ai cũng có thể xem các thông tin bạn đăng tải trên đó.

Người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đã từng tuyên bố rằng ''tính riêng tư trên mạng đã chấm dứt'' và một điều chắc chắn rằng tính riêng tư trên Facebook là điều khó đạt được. Ngay cả khi bạn có thể đã chọn các thiết đặt dễ nhầm lẫn có vẻ như đảm bảo rằng chỉ có những người trong danh sách 'bạn bè' có thể truy cập thông tin của bạn, những thông tin này vẫn có thể dễ đàng được thấy bởi những người ngoài khi thực hiện một thao tác tìm kiếm đơn giản hoặc bởi những lập trình viên tạo ra một hoặc nhiều ứng dụng và trò chơi mà người dùng trực tiếp từ trang mạng này.

Một điều quan trọng cần chú ý rằng một khi bạn đã thiết đặt một tài khoản người dùng trên Facebook, bạn sẽ không thể xóa bỏ nó được. Facebook sẽ 'ngừng hoạt động' tài khoản theo yêu cầu nhưng sẽ cho phép bạn 'tái hoạt đọng' tất cả thông tin và thiết đặt bất kỳ khi nào bạn muốn. Thông tin của bạn không hề dược xóa khỏi Facebook.

Theo trang http://www.facebook.com/terms.php - “Với các nội dung được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ như tranh ảnh và phim ('Nội dung IP”), bạn đặc biệt cho phép chúng tôi những quyền sau, liên quan tới sự riêng tư và thiết đặt ứng dụng của mình: bạn cho phép chúng tôi quyền không hạn chế, có thể chuyển nhượng, nhượng bản quyền, không ràng buộc, và mang tính toàn cầu đối với việc sử dụng bất kỳ nội dung IP nào bạn đăng tải lên hoặc có kết nối tới trang Facebook ('Bản quyền IP'). Bản quyền IP này sẽ chấm dứt khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn trừ trường hợp những nội dung này đã được chia sẻ với nhứng người khác và không bị xóa.” Nói một cách khác, Facebook sở hữu bất kỳ dữ liệu nào bạn đăng tải lên trang của họ, và có thể sử dụng vào bất kỳ mục đích nào họ muốn.

Bộ phận An ninh Quốc gia Mỹ giám sát trang Facebook cũng như các trang mạng xã hội khác và có khả năng các chính phủ khác cũng thực hiện điều tương tự.

MẸO DÙNG FACEBOOK

Kết quả hình ảnh cho facebook hint
Kiểm tra kỹ các thiết đặt bảo mật cho Facebook. Kết quả của áp lực cộng đồng và sự mở rộng mạng chưa từng có khiến chính sách bảo vệ quyền riêng tư của họ luôn thay đổi.
Hành động 'kết bạn' trên Facebook có nghĩa là bạn thiết lập một kết nối trực tiếp tới một người sử dụng khác và bạn cho phép họ xem thông tin và các hoạt động trên Facebook của mình. Một thói quen tốt là chỉ 'kết bạn' trên Facebook với những người bạn có lý do có thể tin tưởng.
Cân nhắc việc dừng kích hoạt tài khoản của bạn mỗi lần bạn thoát khỏi tài khoản của mình. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ bị khóa và không ai có thể truy cập tài khoản này nều bạn ở chế độ ngoại tuyến. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản khi đăng nhập và những thiết lập cũ vẫn không bị thay đổi.
Một điểm tốt để bắt đầu tìm hiểu về các thiết đặt bảo mật riêng tư trên Facebook là trang 'Controlling How You Share' (Kiểm soát Cách thức Bạn Chia sẻ) tại http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

TWITTER

Kết quả hình ảnh cho TWITTER
Chức năng: Cập nhật Trạng thái

Twitter khởi đầu bằng dịch vụ cho phép đăng tải các thông tin cập nhật trạng thái của bạn từ một điện thoại di động lên Internet, do giới hạn với 140 ký tự. Đây cũng được xem như 'Dịch vụ Tin Nhắn SMS cho mạng Internet'. Trên Twitter, bạn 'theo dõi' những người dùng khác mà mình thấy quan tâm hơn là những người bạn thực sự biết về họ. Điều này có nghĩa là những người 'theo dõi' bạn không nhất thiết phải là bạn bè và việc này khiến cho việc xác định hành động xấu thông qua mối ràng buộc là rất khó khăn. Điều này cũng khiến việc mọi người sử dụng các danh tính giả hoặc ẩn danh tính trở nên dễ dàng

Twitter đưa ra thông báo bản quyền dịch vụ như sau: “Với bản quyền này bạn trao quyền cho chúng tôi đưa thông báo trạng thái của bạn (Tweet) đến với cả thế giới và cho phép những người khác làm điều tương tự. Nhưng những gì của bạn vẫn thuộc về bạn – bạn sở hữu những nội dung thuộc về mình.” (nguồn http://twitter.com/tos)

Dù Twitter là một trang web, nhiều người tương tác và quản lý Twitter qua các ứng dụng trên máy tính được gọi là các ứng dụng Twitter phía máy khách. Nếu bạn sử dụng một ứng dụng Twitter phía máy khách bạn nên chắc chắn rằng kết nối giữa phần mềm với trang web được bảo mật

Bộ phận An ninh Quốc gia Mỹ giám sát trang Twitter cũng như các trang mạng xã hội khác và có khả năng các chính phủ khác cũng thực hiện điều tương tự.

MẸO DÙNG TWITTER


“Những điều bạn nói trên Twitter có thể được xem trên toàn thế giới ngay lập tực. Bạn chính là những gì bạn Tweet!” (trích từ http://twitter.com/tos)
Hãy nhớ rằng, tất cả những gì đăng tải trên Twitter sẽ được đăng trực tiếp trên mục công cộng, nghĩa là nó sẽ được xem bởi bất kỳ ai, chứ không chỉ những người tham gia với bạn. Hãy bảo vệ các thông báo nếu bạn đăng tải những thông tin nhạy cảm. Bảo vệ thông báo (tweet) của bạn nghĩa là chỉ những người tham gia với bạn có thể xem được những thông báo này: tuy nhiên, hãy nhớ là những người này cũng có thể tự do đưa lại công khai các thông báo này.
Xem xét việc sử dụng một tên giả hoặc một danh tính khác nếu bạn muốn thông báo các lời chỉ trích chính quyền hoặc nhà nước.

YOUTUBE

Kết quả hình ảnh cho YOUTUBE
Chức năng: chia sẻ các đoạn phim, chia sẻ nội dung trên internet

YouTube được sở hữu bởi Google. Trang Youtube là công cụ tuyệt vời để chia sẻ một đoạn phim của bạn tới hàng tỉ người dùng Internet. Tuy nhiên nếu nhân viên Google phát hiện nội dung đoạn phim của bạn có nội dung vi phạm, họ sẽ xóa nó. Điều này có nghĩa là YouTube không phải là nơi lý tưởng để bạn lưu trữ an toàn các đoạn phim của mình. Google cũng từng được biết tới việc bị áp lực dỡ bỏ nội dung khỏi YouTube để tránh trang web của họ khỏi bị kiểm duyệt. Vậy nên nếu bạn muốn mọi người có thể xem đoạn phim của mình, hãy đăng tải một bản sao lên trang YouTube – đừng chỉ lưu mỗi một bản trên YouTube như chỗ lưu trữ an toàn.

Google sẽ ghi lại cả thông tin đăng nhập lẫn vị trí đối với từng đoạn phim được tải lên và xem. Điều này cũng có khả năng được sử dụng để theo dõi các cá nhân.

Những nội dung được bạn đăng tải trên YouTube sẽ vẫn thuộc sở hữu của bạn; với việc đăng tải lên trang YouTube, bạn đã trao cho Google quyền phân tán nội dung này.

Tháng 9 năm 2010, YouTube bị cấm ở Trung Quốc, Iran, Libya, Tunisia và Turkmenistan

MẸO DÙNG YOUTUBE:


Không bao giờ đăng tải một đoạn phim về ai đó mà không được sự đồng ý của họ. Ngay cả khi được sự đồng ý, hãy nghĩ kỹ về các hậu quả có thể xảy ra trước khi quyết định đăng tải.
Luôn lưu một bản dự phòng của tất cả các đoạn phim đăng tải lên Google/YouTube.
Sử dụng các thiết đặt bảo mật riêng tư để chỉ chia sẻ đoạn phim với những đối tượng nhất định.
FLICKR

Chức năng: chia sẻ ảnh/phim, chia sẻ nội dung trên Internet

Flickr được sở hữu bởi Yahoo!

Những nội dung được đăng tải trên Flickr sẽ vẫn thuộc sở hữu của bạn, bạn có thể áp dụng các chứng nhận hay quyền sở hữu đối với chúng. Bạn trao cho Yahoo chứng nhận phân phối các bức ảnh hay đoạn phim của mình khi đăng tải chúng lên trang web của họ.

Do có nhiều thuộc tính chứng nhận đa dạng, Flickr thực sự là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm ảnh để sử dụng trong các chiến dịch hay như một nơi chia sẻ ảnh với đồng nghiệp, đồng minh hay thành viên trong mạng lưới của bạn.

MẸO DÙNG FLICKR

Kết quả hình ảnh cho FLICKR
Kiểm tra để đảm bảo Flickr không hiển thị các thông tin ẩn được nhúng bởi máy ảnh của bạn; bao gồm ngày, giờ, vị trí GPS, loại máy ảnh, vv.
Không bao giờ chia sẻ ảnh của ai đó mà không được sự đồng ý của họ, và hãy chắc chắn rằng chủ thể của mọi bức ảnh đồng ý với loại chứng nhận bản quyền mà bạn lựa chọn cho những tấm ảnh đó.
Bộ phận An ninh Quốc gia Mỹ giám sát trang Flickr cũng như các trang mạng xã hội khác và có khả năng các chính phủ khác cũng thực hiện điều tương tự.

LƯU Ý CUỐI: NHỮNG CÔNG CỤ KHÁC


Những trang web được liệt kê trong chương này là những công cụ mạng xã hội phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Chính phủ sẽ nhắm vào những trang này trước tiên và ngăn chặn chúng. Vì những công cụ này được sở hữu bởi những hãng tư nhân, họ sẽ chịu nhượng bộ trước áp lực và sự kiểm duyệt của các chính quyền nếu cần thiết. Có thể bạn nên xem xét một số giải pháp thay thế, như Diaspora (http://joindiaspora.com) và Crabgrass (http://we.riseup.net) được thiết kết với tư tưởng bảo mật an ninh số và dành cho các nhà hoạt động.

Nguồn : https://securityinabox.org