Võ Nguyên Giáp

Phanblogs Cụ ra đi sau cơn bão số 10 vài ngày , mắt bão là Quảng Bình, đổ nát, buồn ( thời điểm này in vào trí nhớ của con). Cụ ra đi. Con chân ướt chân ráo từ Quảng Bình về lom com, trầm lặng đến xếp hàng vào nhà viếng cụ như hàng triệu người dân Việt Nam khác. Cố ngăn mà nước mắt cứ dớm.


Cuộc đời Cụ gắn với trận mạc với dân với nước.

Ngày cụ mất cụ lại tạo dựng thêm một chiến công vĩ đại nữa. Không có bất kỳ kẻ thù nào, ở thời điểm nào có thể ngăn cản bước tiến thần tốc và táo bạo của cụ.

Trong lòng con và nhân dân Việt Nam Cụ mãi là một vị đại tướng của nhân dân.

Mong cụ yên nghỉ.

NHẪN


Có khi nhẫn để yêu thương


Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân


Có khi nhẫn để chuyển vần


Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa


Có khi nhẫn để vị tha


Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù


Có khi nhẫn tỉnh giải ngu


Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường


Có khi nhẫn để vô thường


Không không sắc sắc đoạn trường trần ai


Có khi nhẫn để tăng tài


Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng


Có khi nhẫn để khoan dung


Ta vui người cũng vui cùng có khi


Có khi nhẫn để tăng uy


Có khi nhẫn để kiên trì bền gan


Có khi nhẫn để an toàn


Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai


Bạn bè giao thiệp nào ai


Có khi nhẫn để kính người trọng ta


Kể ra cũng khó đó mà


Chữ TÂM, chữ NHẪN, xem ra cũng gần.


-Võ Nguyên Giáp