những điều cần biết sau khi thành lập công tyPhanblogs
Những điều cần biết sau khi thành lập Công ty

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bạn đã cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm (Mã số thuế + Mã số doanh nghiệp + Mã số xuất nhập khẩu) và các thông tin riêng của công ty mình. Nhưng vẫn còn nhiều quy định bạn cần phải thực hiện đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp các thủ tục pháp lý ban đầu đó, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Luật Ami

xin lưu ý Quý khách hàng một số điểm quan trọng cần làm ngay sau khi thành lập công ty:

A. TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM
Nếu phát hiện nội dung Giấy Phép Kinh Doanh được cấp chưa chính xác, doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
Ngay sau khi có Giấy CNĐKKD Doanh nghiệp liên hệ Công an Thành phố (số: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1) để được hướng dẫn thủ tục làm con dấu.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005);
Treo biển tại trụ sở của công ty đúng quy định;
Gửi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho Phòng Đăng ký kinh doanh (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn). Nếu vốn góp là tài sản có đăng ký hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ quan nhà nước có thầm quyền.
Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD.
Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật Doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày.
Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp;
Kể từ ngày 13/07/2009, khi được cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD thì doanh nghiệp đã được cấp luôn Mã số thuế. Trước khi đăng ký kê khai thuế, sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy CN ĐKKD, người Đại diện Pháp Luật của Doanh Nghiệp phải liên hệ trực tiếp Phòng kê khai kế toán thuế tại Cục Thuế Tp.HCM, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai để nhận phiếu chuyển. Khi đi nhớ mang theo Giấy Chứng nhận ĐKKD, con dấu và CMND.
Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Đặt in hóa đơn VAT

B. CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP

1. THUẾ MÔN BÀI: 1 năm/lần. Nộp thuế trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có Giấy Phép Kinh Doanh và đã hoàn tất thủ tục khai thuế. Những năm tiếp theo khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01.

Hạn mức nộp: (Căn cứ: Thông tư số 42/2003/TT – BTC ngày 07/05/2003).
Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm


Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng

3.000.000đ


Bậc 2 Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

2.000.000đ


Bậc 3 Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng

1.500.000đ


Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000đ


2. THUẾ GTGT (VAT):

Khai thuế hàng tháng: 1 tháng/lần ngay cả không phát sinh doanh thu.

- Khai thuế: hồ sơ gồm Tờ khai thuế GTGT tháng; Bảng kê hóa đơn mua và bán hàng hóa/dịch vụ; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. Khai trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện.

- Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế.

Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.

- Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).

- Nộp quyết toán thuế hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Nếu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì Nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25/1 năm tiếp theo.

3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.

- Khai thuế: Hồ sơ bao gồm Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành). Khai từng quý, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

- Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.

Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.

- Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).

- Nộp quyết toán thuế hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Doanh nghiệp nộp bằng 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.

- Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.

C. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHẬM KÊ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ

Xử phạt đối với chậm nộp hồ sơ khai thuế:

- Từ 05-10 ngày phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000đ – 1.000.000đ

- Từ 10 – 20 ngày phạt 200.000đ – 2.000.000đ

- Từ trên 20 – 30 ngày phạt 300.000đ – 3.000.000đ

- Từ trên 30 – 40 ngày phạt 400.000đ – 4.000.000đ

- Từ trên 40 – 90 ngày.Phạt 500.000đ – 5.000.000 đ

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

- Mức xử phạt là 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi vi phạm thời hạn nộp tiền thuế.

- Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ.

D. QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CNĐKKD VÀ ĐK THUẾ

- Xuất trình Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

- Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế.

- Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và làm thủ tục cấp lại Giấy CNĐKKD & ĐK Thuế theo quy định.

- Giấy CNĐKKD không có giá trị xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. TRƯỜNG HỢP THU HỒI CNĐKKD & ĐK THUẾ (trích khoản 2 điều 165 luật doanh nghiệp 2005)

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy CNĐKKD và bị xóa tên trong số đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

- Đại diện Pháp Luật là người bị cấm thành lập doanh nghiệp.

- Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong 6 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính.

- Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục.

- Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 163 của luật doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

3. NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

- Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

- Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề;

- Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

- Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

- Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan ĐKKD và Cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

- Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

Nhưng pháp luật là pháp luật


Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh
PhanblogsTrong phòng xử... án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.
Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp
“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.
Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.
Kiếm Nhật- Katana

Phanblogs
Kiếm Nhật hay Katana (tiếng Nhật: 刀 Đao) là loại kiếm dài, hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng – thường có cặp với một thanh kiếm ngắn hơn, hoặc cực ngắn gọi là Đoản Đao (短刀). Bộ kiếm đôi gọi là Đại – Tiểu (大小) – biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn để đâm khi đến gần đối phương – hoặc để mổ bụng tự sát (một kỹ thuật tự sát của samurai, mang tên seppuku).
Kiếm nhật


Kiếm Katana có chuôi dài đủ để người sử dụng dùng hai bàn tay nắm chặt. Theo truyền thống, kiếm được đeo với lưỡi quay lên phía trên, (chiều cong hướng lên trên, ngược với cách đeo kiếm Tây Âu). Ngày nay tuy không còn được sử dụng trong chiến tranh, kiếm Nhật vẫn được giới sưu tầm yêu chuộng – loại kiếm cổ rất mắc tiền; và nghệ thuật tác chiến bằng kiếm Nhật vẫn còn được lưu truyền trong một số thể thao võ thuật Nhật Bản, như môn Kendo (Kiếm đạo),Kenjutsu (Kiếm thuật), Battojutsu (Bạt đao thuật).

Lịch sử ra đời
 Người Nhật đã có một truyền thống rèn kiếm lâu đời. Kiếm, ngọc và gương là ba bảo vật truyền quốc, được coi như biểu chương của hoàng gia (imperial regalia), thờ tại đền ở Ise gần hoàng cung cũ ở cựu đô Nara cũng là những linh vật trong thần đạo (shinto).
Ngay từ thời đại Kofun và Nara (300-794) đầu Công nguyên, nước Nhật đã sử dụng kiếm, hồi đó lưỡi kiếm thẳng và dài chừng 80 cm theo mẫu mực của Trung Hoa và Triều Tiên. Đến thế kỷ 8, đầu thế kỷ 9 người Nhật bắt đầu đúc kiếm có hình cong ở gần cán rồi dần dần cong hoàn toàn.
Samurai

Thời đại Heian sau đó (794-1185), nước Nhật bước vào một thời kỳ văn hoá khá rực rỡ. Xã hội nhiều giai cấp trong đó giới võ sĩ (samurai), giới tăng nhân (warrior monks) trở thành những lực lượng quan trọng được triều đình thuê mướn để bảo vệ lãnh thổ. Thanh kiếm đã không chỉ là một võ khí mà đã trở thành một tác phẩm, vừa thanh tú vừa mỹ thuật.
Người ta cũng bắt đầu khắc tên và nơi chế tạo trên chuôi kiếm, hiệp sĩ cũng mang theo những thanh kiếm ngắn hơn để thay đổi. Ngoài kiếm nhiều loại chiến cụ khác cũng phát triển điển hình là cung tên, giáp trụ và nghệ thuật binh bị cũng đạt một tầm vóc mới. Đối với người võ sĩ, thanh kiếm là vật bất ly thân, không rời xa trong bất cứ trường hợp nào.

Phong tục cổ truyền của Nhật Bản là khi gia đình sinh một đứa con trai, mỗi người dân làng sẽ đến mừng cho quý tử một ít mạt sắt. Sắt đó sau này, khi cậu bé trưởng thành, sẽ được một kiếm sư rèn thành kiếm cho cậu. Trước khi rèn một thanh kiếm, bao giờ kiếm sư cũng trai giới, cầu xin thần linh phù hộ và sau đó mặc lễ phục để làm việc. Người ta nói rằng kiếm sư rèn kiếm không còn là một công việc mà là một nghi lễ, thân tâm hợp nhất và tập trung toàn bộ tinh thần từ khi bắt đầu cho tới khi hoàn tất.

Rèn kiếm ( 鍛える)
Kitaeru được coi như một trong những truyền thống cần phải bảo tồn cùng với nhiều bộ môn nghệ thuật khác để duy trì tinh thần đặc thù của người Nhật. Lẽ dĩ nhiên rèn không phải nói về nghề thợ rèn một cách tổng quát mà là kỹ thuật rèn kiếm, một truyền thống lâu đời được coi trọng, vì thanh kiếm không phải chỉ là một món khí giới mà còn tượng trưng cho tinh thần cao thượng của võ sĩ đạo. 
Rèn kiếm

Thanh kiếm của người Nhật không phải chỉ là một lưỡi dao dài dùng làm vũ khí mà mang theo rất nhiều ý nghĩa. Trong quá trình chế tạo, người ta không những phải thử để xem nó có đủ sắc để xuyên qua nhiều lớp áo giáp bằng sắt mà có khi còn thí nghiệm ngay trên thân xác con người để coi có “ngọt” hay không?
Người Trung Hoa cũng như người Việt Nam cũng chú trọng đến kiếm nhưng quá lắm chỉ coi như một kỹ năng cần điêu luyện, trái lại người Nhật lại nâng thanh kiếm và cách sử dụng lên hàng “đạo” – kiếm đạo (kendo) – và thanh kiếm gắn liền với sinh mạng và nhân cách của người kiếm sĩ (samurai).
Trong khi kiếm Âu Châu chỉ là một lưỡi thép duy nhất, kiếm Nhật bao gồm lá thép, sắt non và thép già, mỗi loại có hàm lượng carbon khác nhau. Lõi của thanh kiếm (shingane) được rèn bằng cách pha trộn giữa sắt thô với thép lá. Sau đó mới là vỏ bao bên ngoài (hadagane) cái lõi đó cũng bằng kỹ thuật trên nhưng dùng sắt non và thép lá. Vỏ bao có thể cần dát ra rồi gập lại 15 lần nhưng nếu nhiều hơn nữa có thể làm thép trở nên dòn và không đều. Lưỡi kiếm sau đó được chêm vào giữa những lớp vỏ bao, rèn cho thật liền lạc khít khao. Lớp vỏ mềm giúp cho cái lõi cứng ở bên trong, khiến cho lưỡi kiếm chịu được va chạm mạnh, dẻo dai hơn kiếm đúc theo kiểu Âu tây.
Người thợ không phải chỉ đúc một thanh kiếm tốt mà còn làm sao cho mỹ thuật, đó mới thực là vấn đề.
Nét cong của thanh kiếm Nhật không phải chỉ do kỹ thuật rèn hay đập mà còn là một biểu trưng văn hoá xuất hiện trên nhiều công trình truyền thống khác, từ mái cong trên đền đài, chùa chiền, cung điện, kể cả thư pháp. Người Nhật vẫn cho rằng nếu đúc một thanh kiếm thẳng băng thì không những thô kệch mà còn quá thực dụng, không nói lên tính nghệ thuật của người võ sĩ. Chính vì thế, họ luôn luôn tạo những đường cong, uốn lên lượn xuống để biến một vũ khí chiến đấu thành một tác phẩm. Tiến trình rèn thép, các loại chất liệu trong mỗi giai đoạn đến nay vẫn còn là những bí mật nghề nghiệp không truyền ra ngoài và cũng là thước đo sự tài hoa, khéo léo cũng như “tay nghề” của các bậc sư.

Mài kiếm
Việc mài kiếm của một nghĩa sĩ khác hẳn công việc mài lưỡi kiếm sau khi một danh thủ đã rèn xong. Rèn kiếm mới chỉ là một chặng đường, tuy quan trọng nhưng không phải là hoàn bị mà còn nhiều công việc khác cũng cam go không kém.
Công việc hoàn chỉnh thanh kiếm chỉ là mài cho sắc mà phải gọi là “chà láng” hay đánh bóng. Đánh bóng một thanh kiếm phải qua 13 giai đoạn, dùng 13 loại đá mài khác nhau và 13 động tác khác nhau và mất trung bình 120 giờ. Để mài một lưỡi kiếm, kiếm sư dùng sáu cục đá mài khác nhau, từ loại nhám xuống dần loại mịn hơn và sau cùng để đánh bóng. Trước khi mài, phải nghiên cứu kỹ càng “thớ” (texture) và “mẫu” (pattern) của thanh kiếm, không phải cùng một lúc mà chỉ từng khoảng 3 cm một. Việc giữ sao cho tay phải và tay trái gần như cân bằng tuyệt đối là một công tác sinh tử vì nếu hai tay chỉ lệch đi một khoảnh khắc thì có thể hỏng luôn cả lưỡi kiếm.
Mài kiếm

Sau khi mài xong, kiếm sư kẹp hai hòn đá mài mỏng dính trên đầu ngón tay và vuốt theo lưỡi kiếm để đánh bóng. Ông cầm ngang lưỡi kiếm để cho ánh nắng soi lên từng mili mét để kiểm soát công trình của mình lần cuối cùng. Không có hai thanh kiếm nào giống hệt nhau, mỗi thanh kiếm có hình dáng khác nhau và có những đặc tính khác nhau. Mài kiếm chính là làm sao cho thanh kiếm thể hiện được tối ưu cái “tinh thần” của nó, để hiển lộ cái “tận mỹ” của nó, để thoát ra cái “huy hoàng” của lưỡi thép đã hoàn thành. Kiếm mài đúng cách mới có thể hiển hiện được hết tài năng của người rèn kiếm.

Bao kiếm
Một lưỡi kiếm dù quí đến đâu nếu không được lắp vào một cán kiếm thích hợp và để trong một bao kiếm đúng cách thì vẫn không thể nào gọi là hoàn hảo. Muốn làm một bao kiếm, người kiếm sư phải làm hai mảnh vừa khít theo đường cong của lưỡi kiếm rồi dán lại với nhau. Chất keo dán là một loại hồ nấu bằng gạo rồi nghiền cho nhuyễn bằng đũa tre.  Bí mật của cách làm bao kiếm là sao cho có cảm tưởng là bao và lưỡi khít khao từ đầu đến cuối nhưng thực ra chỉ tiếp xúc với nhau ở gần cán kiếm mà thôi và lưỡi kiếm không nơi nào quá chặt vì nếu không, độ ẩm của gỗ sẽ làm cho kiếm bị rỉ.
Bao kiếm


Việc rèn một thanh kiếm đã được nâng lên thành một nghi lễ mang tính chất huyền bí. Người thợ rèn phải trai giới trong nhiều ngày, qua những thể thức thanh tẩy và khi làm việc họ mặt một bộ đồ trắng như một thiền sư, đạo sĩ. Ngay từ thế kỷ 13, kiếm Nhật đã nổi tiếng trên thế giới mà không nơi nào sánh kịp. Người Trung Hoa cũng nói đến bảo kiếm nhưng phần lớn chỉ là truyền thuyết và huyền thoại, chỉ nghe mà không thấy. Trái lại kiếm Nhật có thật và nhiều người đã bỏ một khoản tiền lớn để đặt hay mua. Theo những chuyên gia về luyện kim, mãi đến thế kỷ 19, người Âu châu mới đủ trình độ để tạo được những hợp kim tốt như thép của Nhật trước đó 600 năm và cũng phần lớn là vì học hỏi được phương pháp của xứ Phù Tang. Kiếm Nhật cũng nói lên một đặc tính riêng của dân tộc này, làm việc gì cũng muốn đến chỗ tận thiện, tận mỹ.
Thư viện ebook tiếng Việt cho Android

PhanblogsQua rồi cái thời ôm quyển sách to như cục gạch, giờ thú vui tao nhã là uống cafe thưởng thức ebook trên mobile, table. Làm thử cái mini library nhỏ:


Code:
http://dl.dropbox.com/u/46534480/library/_catalog/index.xml
OPDS - Open Publication Distribution System là các hệ thống chia sẽ sách điện tử trực tuyến. Người dùng không còn phải tự tay đi download rồi thủ công copy vào các thiết bị để đọc sách nữa. Với các phần mềm đọc sách thích hợp, chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào thư viện và tải về những cuốn sách yêu thích một cách dễ dàng bằng chính phần mềm đọc sách.
- định dạng epub: có mục lục, bìa, tác giả, mô tả, phân loại đầy đủ, tạo bằng Sigil là tốt nhất, dùng calibre xuất epub không chuẩn lắm.
- sách của mình không nhiều chủ yếu là thể loại kinh điển, làm người, kinh tế. vài quyển khá hiếm như: người thông min giải quyết vấn đề thế nào, blink trong chớp mắt, ....
- sách được tối ưu cho mọi thiết bị di động.

(Trên android, các phần mềm đó là alkido, fbreader. )
Mỗi OPDS cung cấp cho ta một url tới trang chủ của catalog. lần đầu tiên ta phải add url này vào phần mềm, sau đó có thể thoải mái duyệt tìm sách.
Code:
http://dl.dropbox.com/u/46534480/library/_catalog/index.xml


Với Android Cách add thư viện:
* Ở fbreader/android: mở ebook bất kỳ, vào menu -> Network library -> Add catalog -> nhập

Code:
http://dl.dropbox.com/u/46534480/library/_catalog/index.xml
(chú ý, phân biệt chử hoa chử thường) -> OK 2 lần.
bây giờ thư viện đã đc thêm vào.
* moon + reader: net library>add new catalog> điền tên catalog và đường dẫn>OK* Ở alkido cũng tương tự:
Về home -> my catalogs -> dấu cộng bên trên phía phải rồi nhập tiêu đề và url thư viện đã cho ...

(để tưởng tượng mình sẽ duyệt trên các phần mềm như thế nào, bạn có thể duyệt qua url trên bằng firefox)


mong anh em giúp sức ghóp sách nhé. Minh sẽ update thường xuyênthư viện sách Tinh tế, cần anh em giúp sức
Trên iphone: (viết theo trí nhớ) hông dùng iphone
bạn mở trình duyệt bạn cài stanza vào ipad/iphone có sẳn trong Appstore
mở web brower của ipad/iphone ra, type vào thanh địa chỉ cái link:
stanzacatalog://dl.dropbox.com/u/46534480/library/_catalog/index.xml
Nhấn save để lưu lại
download sách: mở Stanza ra, vào phần Get Books và tab Shared nằm ở trên cùng, các bạn sẽ thấy trong phần Book Sources

nguồn:http://www.tinhte.vn/threads/1077164/

 tuyển tập ebook http://www.mediafire.com/?96i4an8bijvp0