cái ác là gì ?
Phan: Khi được hỏi về cách xử thế giữa người với người, đức Khổng tử nói : “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, muốn người đừng làm điều gì cho ta, thì ta cũng đừng làm điều ấy cho họ. Hành động như thế là không ác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn