40 nguyên tắc sáng tạo

Thủ thuật là thao tác tư duy đơn lẻ kiểu: hãy đặc biệt hoá bài toán, hãy phân nhỏ đối tượng, hãy làm ngược lại... Dựa trên việc phân tích hàng trăm ngàn sáng chế ở những nghành kỹ thuật mũi nhọn, người ta tìm được 40 thủ thuật cơ bản. Chúng còn có tên gọi là các thủ thuật khắc phục mâu thuẫn kỹ thuật. Cùng với sự phát triển của KHKT, số lượng các thủ thuật có thể tăng thêm và bản thân từng thủ thuật sẽ được cụ thể hoá hơn nữa cho phù hợp với các chuyên nghành hẹp.

1) Nguyên tắc phân nhỏ

a) Chia đối tượng thành các phần độc lập.
b) Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.
c) Tăng mức độ phân nhỏ đối tượng.

2) Nguyên tắc “tách khỏi”

a) Tách phần gây “phiền phức” (tính chất “phiền phức”) hay ngược lại tách phần duy nhất “cần thiết” (tính chất “cần thiết”) ra khỏi đối tượng.

3) Nguyên tắc phẩm chất cục bộ

a) Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất.
b) Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau.
c) Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất đối với công việc.

4) Nguyên tắc phản đối xứng

Chuyển đối tượng có hình dạng đối xứng thành không đối xứng (nói chung giãm bật đối xứng).

5) Nguyên tắc kết hợp

a) Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận.
b) Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động đồng nhất hoặc kế cận.

6) Nguyên tắc vạn năng

Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của các đối tượng khác.

7) Nguyên tắc “chứa trong”

a) Một đối tượng được đặt bên trong đối tượng khác và bản thân nó lại chứa đối tượng thứ ba ...
b) Một đối tượng chuyển động xuyên suốt bên trong đối tượng khác.

8) Nguyên tắc phản trọng lượng

a) Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng cách gắn nó với các đối tượng khác có lực nâng.
b) Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng tương tác với môi trường như sử dụng các lực thủy động, khí động...

9) Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ

Gây ứng suất trước với đối tượng để chống lại ứng suất không cho phép hoặc không mong muốn khi đối tượng làm việc (hoặc gây ứng suất trước để khi làm việc sẽ dùng ứng suất ngược lại ).

10) Nguyên tắc thực hiện sơ bộ

a) Thực hiện trước sự thay đổi cần có, hoàn toàn hoặc từng phần, đối với đối tượng.
b) Cần sắp xếp đối tượng trước, sao cho chúng có thể hoạt động từ vị trí thuận lợi nhất, không mất thời gian dịch chuyển.

11) Nguyên tắc dự phòng

Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn.

12) Nguyên tắc đẳng thế

Thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xuống các đối tượng.

13) Nguyên tắc đảo ngược

a) Thay vì hành động như yêu cầu bài toán, hành động ngược lại (ví dụ, không làm nóng mà làm lạnh đối tượng)
b) Làm phần chuyển động của đối tượng (hay môi trường bên ngoài) thành đứng yên và ngược lại, phần đứng yên thành chuyển động.

14) Nguyên tắc cầu (tròn) hoá

a) Chuyển những phần thẳng của đối tượng thành cong, mặt phẳng thành mặt cầu, kết cấu hình hộp thành kết cấu hình cầu.
b) Sử dụng các con lăn, viên bi, vòng xoắn.
c) Chuyển sang chuyển động quay, sử dụng lực ly tâm.

15) Nguyên tắc linh động

a) Cần thay đổi các đặt trưng của đối tượng hay môi trường bên ngoài sao cho chúng tối ưu trong từng giai đoạn làm việc.
b) Phân chia đối tượng thành từng phần, có khả năng dịch chuyển với nhau.

16) Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa”

Nếu như khó nhận được 100% hiệu quả cần thiết, nên nhận ít hơn hoặc nhiều hơn “một chút”. Lúc đó bài toán có thể trở nên đơn giản hơn và dễ giải hơn.

17) Nguyên tắc chuyển sang chiều khác

a) Những khó khăn do chuyển động (hay sắp xếp) đối tượng theo đường (một chiều) sẽ được khắc phục nếu cho đối tượng khả năng di chuyển trên mặt phẳng (hai chiều). Tương tự, những bài toán liên quan đến chuyển động (hay sắp xếp) các đối tượng trên mặt phẳng sẽ được đơn giản hoá khi chuyển sang không gian (ba chiều).
b) Chuyển các đối tượng có kết cấu một tầng thành nhiều tầng.
c) Đặt đối tượng nằm nghiêng.
d) Sử dụng mặt sau của diện tích cho trước.
e) Sử dụng các luồng ánh sáng tới diện tích bên cạnh hoặc tới mặt sau của diện tích cho trước.

18) Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học

a) Làm đối tượng dao động. Nếu đã có dao động, tăng tầng số dao động ( đến tầng số siêu âm).
b) Sử dụng tầng số cộng hưởng.
c) Thay vì dùng các bộ rung cơ học, dùng các bộ rung áp điện.
d) Sử dụng siêu âm kết hợp với trường điện từ.

19) Nguyên tắc tác động theo chu kỳ

a) Chuyển tác động liên tục thành tác động theo chu kỳ (xung).
b) Nếu đã có tác động theo chu kỳ, hãy thay đổi chu kỳ.
c) Sử dụng các khoảng thời gian giữa các xung để thực hiện tác động khác.

20) Nguyên tắc liên tục tác động có ích

a) Thực hiện công việc một cách liên tục (tất cả các phần của đối tượng cần luôn luôn làm việc ở chế độ đủ tải).
b) Khắc phục vận hành không tải và trung gian.
c) Chuyển chuyển động tịnh tiến qua lại thành chuyển động quay.

21) Nguyên tắc “vượt nhanh”

a) Vượt qua các giai đoạn có hại hoặc nguy hiểm với vận tốc lớn.
b) Vượt nhanh để có được hiệu ứng cần thiết.

22) Nguyên tắc biến hại thành lợi

a) Sử dụng những tác nhân có hại (thí dụ tác động có hại của môi trường) để thu được hiệu ứng có lợi.
b) Khắc phục tác nhân có hại bằng cách kết hợp nó với tác nhân có hại khác.
c) Tăng cường tác nhân có hại đến mức nó không còn có hại nữa.

23) Nguyên tắc quan hệ phản hồi

a) Thiết lập quan hệ phản hồi
b) Nếu đã có quan hệ phản hồi, hãy thay đổi nó.

24) Nguyên tắc sử dụng trung gian

Sử dụng đối tượng trung gian, chuyển tiếp.

25) Nguyên tắc tự phục vụ

a) đối tượng phải tự phục vụ bằng cách thực hiện các thao tác phụ trợ, sửa chữa.
b) Sử dụng phế liệu, chát thải, năng lượng dư.

26) Nguyên tắc sao chép (copy)

a) Thay vì sử dụng những cái không được phép, phức tạp, đắt tiền, không tiện lợi hoặc dễ vỡ, sử dụng bản sao.
b) Thay thế đối tượng hoặc hệ các đối tượng bằng bản sao quang học (ảnh, hình vẽ) với các tỷ lệ cần thiết.
c) Nếu không thể sử dụng bản sao quang học ở vùng biẻu kiến (vùng ánh sáng nhìn thấy được bằng mắt thường), chuyển sang sử dụng các bản sao hồng ngoại hoặc tử ngoại.

27) Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt”

Thay thế đối tượng đắt tiền bằng bộ các đối tượng rẻ có chất lượng kém hơn (thí dụ như về tuổi thọ).

28) Thay thế sơ đồ cơ học

a) Thay thế sơ đồ cơ học bằng điện, quang, nhiệt, âm hoặc mùi vị.
b) Sử dụng điện trường, từ trường và điện từ trường trong tương tác với đối tượng .
c) Chuyển các trường đứng yên sang chuyển động, các trường cố định sang thay đổi theo thời gian, các trường đồng nhất sang có cấu trúc nhất định .
d) Sử dụng các trường kết hợp với các hạt sắt từ.

29) Sử dụng các kết cấu khí và lỏng

Thay cho các phần của đối tượng ở thể rắn, sử dụng các chất khí và lỏng: nạp khí, nạp chất lỏng, đệm không khí, thủy tĩnh, thủy phản lực.

30) Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng

a) Sử dụng các vỏ dẻo và màng mỏng thay cho các kết cấu khối.
b) Cách ly đối tượng với môi trường bên ngoài bằng các vỏ dẻo và màng mỏng.

31) Sử dụng các vật liệu nhiều lỗ

a) Làm đối tượng có nhiều lỗ hoặc sử dụng thêm những chi tiết có nhiều lỗ (miếng đệm, tấm phủ..)
b) Nếu đối tượng đã có nhiều lỗ, sơ bộ tẩm nó bằng chất nào đó.

32) Nguyên tắc thay đổi màu sắc

a) Thay đổi màu sắc của đối tượng hay môi trường bên ngoài
b) Thay đổi độ trong suốt của của đối tượng hay môi trường bên ngoài.
c) Để có thể quan sát được những đối tượng hoặc những quá trình, sử dụng các chất phụ gia màu, hùynh quang.
d) Nếu các chất phụ gia đó đã được sử dụng, dùng các nguyên tử đánh dấu.
e) Sử dụng các hình vẽ, ký hiệu thích hợp.

33) Nguyên tắc đồng nhất

Những đối tượng, tương tác với đối tượng cho trước, phải được làm từ cùng một vật liệu (hoặc từ vật liệu gần về các tính chất) với vật liệu chế tạo đối tượng cho trước.

34) Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần

a) Phần đối tượng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc trở nên không càn thiết phải tự phân hủy (hoà tan, bay hơi..) hoặc phải biến dạng.
b) Các phần mất mát của đối tượng phải được phục hồi trực tiếp trong quá trình làm việc.

35) Thay đổi các thông số hoá lý của đối tượng

a) Thay đổi trạng thái đối tượng.
b) Thay đổi nồng độ hay độ đậm đặc.
c) Thay đổi độ dẻo
d) Thay đổi nhiệt độ, thể tích.

36) Sử dụng chuyển pha

Sử dụng các hiện tượng nảy sinh trong quá trình chuyển pha như : thay đổi thể tích, toả hay hấp thu nhiệt lượng...

37) Sử dụng sự nở nhiệt

a) Sử dụng sự nở (hay co) nhiệt của các vật liệu.
b) Nếu đã dùng sự nở nhiệt, sử dụng với vật liệu có các hệ số nở nhiệt khác nhau.

38) Sử dụng các chất oxy hoá mạnh

a) Thay không khí thường bằng không khí giàu oxy.
b) Thay không khí giàu oxy bằng chính oxy.
c) Dùng các bức xạ ion hoá tác động lên không khí hoặc oxy.
d) Thay oxy giàu ozon (hoặc oxy bị ion hoá) bằng chính ozon.

39) Thay đổi độ trơ

a) Thay môi trường thông thường bằng môi trường trung hoà.
b) Đưa thêm vào đối tượng các phần , các chất , phụ gia trung hoà.
c) Thực hiện quá trình trong chân không.

40) Sử dụng các vật liệu hợp thành (composite)

Chuyển từ các vật liệu đồng nhất sang sử dụng những vật liệu hợp thành (composite). Hay nói chung, sử dụng các vật liệu mới.

Ưu điểm của các thủ thuật:

1. Có thể dạy và học các thủ thuật được. Để luyện tập có thể lấy một đối tượng hoặc một giải pháp kỹ thuật rồi phân tích xem người ta đã dùng các thủ thuật gì, nhằm giải quyết vấn đề nào. Cũng có thể lấy một đối tượng nào đó rồi dùng các thủ thuật tác động lên nó để phát các ý tưởng cải tiến , hoàn thiện đối tượng đó ( các thủ thuật cơ bản này không đơn thuần là công cụ, chúng còn phản ánh khuynh hướng phát triển các hệ kỹ thuật nói chung và hệ thống nói chung nên chúng có công dụng khá lớn ). Có thể dùng các thủ thuật theo cách trên để luyện tập phát triển trí tưởng tượng.

2. Nếu dùng các thủ thuật đúng nơi,đúng lúc, đúng cách thì suy nghĩ sẽ trở nên định hướng và tiết kiệm thời gian giải bài toán .

3. Có thể nhân sức mạnh của các thủ thuật bằng cách không chỉ dùng các thủ thuật đơn lẻ mà dùng các tổ hợp của chúng.

4. Mặc dù các thủ thuật tìm ra từ lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật nhưng có thể mở rộng dùng chúng ở các lĩnh vực sáng tạo khác nếu hiểu chúng một cách linh hoạt, khái quát cộng với trí tưởng tượng.

Nhược điểm của các thủ thuật:

1. không có các tiêu chuẩn khách quan để xác định cụ thể dùng thủ thuật gì, lúc nào, ở đâu và như thế nào để giải bài toán cho trước nhanh nhất.

2. trên thực tế, người ta thường dùng tổ hợp các thủ thuật để giải, do vậy, lại đụng đến vấn đề số lớn của phương pháp thử và sai.

3. khi một số thủ thuật mang lại lợi ích cho người giải và trở nên được yêu thích, chúng tiềm chứa tính ì tâm lý, cản trở sáng tạo khi phải giải các bài toán loại khác.

END

TAM TỰ KINH SÁCH BA CHỮ

TAM TỰ KINH SÁCH BA CHỮ

Nhơn chi sơ, Tánh bổn thiện.
Người thuở đầu, Tánh vốn lành.

Tánh tương cận ; Tập tương viễn.
Tánh nhau gần ; Thói nhau xa.

Cẩu bất giáo, Tánh nãi thiên.
Nếu chẳng dạy, Tánh bèn dời.

Giáo chi đạo, Quí dĩ chuyên :
Dạy cái đạo, Quí lấy chuyên :

Tích Mạnh mẫu, Trạch lân xử,
Mẹ thầy Mạnh, Lựa láng giềng,

Tử bất học, Đoạn cơ trữ.
Con chẳng học, Chặt khung thoi.

Đậu Yên-sơn Hữu nghĩa phương,
Đậu Yên-sơn Có nghĩa phép,

Giáo ngũ tử, Danh cu dương.
Dạy năm con, Tiếng đều nổi.

Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá ;
Nuôi chẳng dạy, Lỗi của cha ;

Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa.
Dạy chẳng nghiêm, Quấy của thầy.

Tử bất học, Phi sở nghi.
Con chẳng học, Phi lẽ nên.

Ấu bất học, Lão hà vi ?
Trẻ chẳng học, Già làm gì ?

Ngọc bất trác, Bất thành khí,
Ngọc chẳng đẽo, Chẳng nên đồ,

Nhơn bất học, Bất tri lý.
Người chẳng học, Chẳng biết lẽ.

Vi nhơn tử, Đương thiếu thì,
Làm người con, Đương trẻ lúc,

Thân sư hữu Tập lễ nghi.
Cận thầy bạn, Tập lễ nghi.

Hương cửu linh, Năng ôn tịch ;
Hương chín tuổi, Được ấm chiếu ;

Hiếu ư thân, Sở đương thức.
Hiếu với thân, Lẽ nên biết.

Dong tứ tuế Năng nhượng lê ;
Dong bốn tuổi Được nhường lê ;

Đễ ư trưởng, Nghi tiên tri.
Thảo (với) người lớn, Nên hay trước.

Thủ hiếu, đễ ; Thứ kiến, văn.
Đầu hiếu thảo, Thứ thấy nghe.

Tri mỗ số, Thức mỗ danh :
Hay mỗ số, Biết mỗ tên :

Nhứt nhi thập, Thập nhi bá,
Một đến mười, Mười đến trăm,

Bá nhi thiên, Thiên nhi vạn.
Trăm đến ngàn, Ngàn đến muôn.

Tam tài giả : Thiên, Địa, Nhơn.
Ba bậc tài (là) : Trời, Đất, Người.

Tam quang giả : Nhựt, nguyệt, tinh.
Ba chất sáng (là) : Trời, trăng, sao.

Tam cương giả : Quân thần nghĩa,
Ba giềng là : Nghĩa vua tôi,

Phụ tử thân, Phu phụ thuận.
Cha con thân, chồng vợ thuận.

Viết : xuân, hạ, Viết : thu, đông,
Rằng : xuân, hạ, Rằng : thu, đông,

Thử tứ thì, Vận bất cùng.
Đó (là) bốn mùa, Xây (vần) chẳng cùng.

Viết : Nam, Bắc, Viết : Tây, Đông,
Rằng : Nam, Bắc, Rằng : Tây, Đông,

Thử tứ phương, Ứng hồ trung.
Đó (là) bốn phương, Ứng về giữa.

Viết : thủy, hỏa, Mộc, kim, thổ,
Rằng : nước, lửa, Cây, kim, đất,

Thử ngũ hành, Bổn hồ số.
Đó (là) năm chất (hành), Gốc ở số.

Viết : Nhân, nghĩa, Lễ, trí, tín.
Rằng : nhân, nghĩa, Lễ, khôn, tin.

Thử ngũ thường, Bất dong vặn.
Đó (là) năm đạo, Chẳng cho loạn.

Đạo, lương, thúc, Mạch, thử, tắc,
(Lúa) đạo, lương, thúc, (Lúa) mạch, thử, tắc,

Thử lục cốc, Nhơn sở thực.
Đó (là) sáu (giống) lúa, món ăn (của) người.

Mã, ngưu, dương, Kê, khuyển, thỉ,
Ngựa, bò, dê, Gà, chó, heo,

Thử lục súc, Nhơn sở tự.
Đó (là) sáu (giống) súc, vật nuôi (của) người.

Viết : hỷ, nộ, Viết : ai, cụ.
Rằng : mừng, giận, Rằng : thương, sợ.

Ái, ố, dục, Thất tình cụ.
Yêu, ghét, muốn, Bảy tình đủ.

Bào, thổ, cách, Mộc, thạch, câm,
Bầu, đất (nắn), (trồng) da, Gỗ, đá, kim,

Dữ ty, trúc, Nãi bát âm.
Với tơ, trúc, Là tám âm (nhạc).

Cao, tằng, tổ, Phụ nhi thân,
Sơ, cố, nội, Cha đến mình,

Thân nhi tử, Tử nhi tôn.
Mình đến con, Con đến cháu.

Tự tử, tôn, Chí tằng, huyền,
Từ con, cháu, Tới chắt, chít,

Nãi cửu tộc, Nhơn chi luân.
Là chín họ, Thứ bậc (của) người.

Phụ tử ân, Phu phụ tùng,
Ơn cha con, Chồng vợ theo,

Huynh tắc hữu, Đệ tắc cung,
Anh thì thảo, Em thì cung,

Trưởng, ấu tự, Hữu dữ bằng,
Thứ (tự) lớn, nhỏ, Bạn với bầy,

Quân tắc kính, Thần tắc trung,
Vua thì kính, Tôi thì trung,

Thử thập nghĩa, Nhơn sở đồng.
Đó (là) mười nghĩa, Người cùng chỗ.

Phàm huấn mông, Tu giảng cứu
Dạy trẻ thơ, Nên giảng xét

Tường huấn hỗ, Minh cú, đậu.
Tỏ (lời) huấn, hỗ, Rõ câu, đậu.

Vi học giả, Tất hữu sơ :
Làm kẻ học, Có ban đầu :

Tự Tiêu-học Chí Tứ thơ :
Từ (sách) Tiểu-học Đến bốn bộ (sách) :

Luận-ngữ giả, Nhị thập thiên,
Bộ Luận-ngữ, Hai mươi thiên,

Quần đệ-tử Ký thiện ngôn ;
Bầy đệ tử Chép lời phải ;

Mạnh-tử giả, Thất thiên chỉ,
Bộ Mạnh-tử, Chỉ bảy thiên,

Giảng đạo, đức, Thuyết nhân, nghĩa ;
Giảng đạo, đức, Nói nhân, nghĩa ;

Tác Trung-dung, Nãi Khổng Cấp :
Làm (sách) Trung-dung, Là Khổng Cấp :

Trung bất thiên, Dung bất dịch ;
Trung chẳng lệch, Dung chẳng đổi ;

Tác Đại-học, Nãi Tăng-tử,
Làm (sách) Đại-học, Là Tăng-tử,

Tự tu, tề Chí bình, trị.
Từ tu, tề, Đến bình, trị.

Hiếu-Kinh thông, Tứ thơ thục,
Thông (sách) Hiếu-Kinh, Thuộc bốn bộ (sách),

Như Lục Kinh, Thủy khả độc.
Như Sáu (bộ) Kinh, Mới nên đọc.

Thi, Thơ, Dịch, Lễ, Xuân-thu,
(Kinh) Thi, Thơ, Dịch, Lễ, Xuân-thu,

Hiệu Lục Kinh, Đương giảng cầu.
Kêu (là) Sáu (bộ) Kinh, Nên tìm giảng.

Hữu Liên-sơn, Hữu Qui-tàng,
Có (sách) Liên-sơn, Có (sách) Qui-tàng,

Hữu Châu-dịch, Tam Dịch tường.
Có (sách) Châu-dịch, Tường ba (kinh) Dịch.

Hữu Điển, Mô Hữu Huấn Cáo
Có (thiên) Điển, Mô, Có (thiên) Huấn, Cáo

Hữu Thệ, Mệnh, Thơ chi áo.
Có (thiên) Thệ, Mệnh, Thơ (của) nghĩa sâu.

Ngã Cơ-công Tác Châu-lễ,
Ông Cơ-công Làm (kinh) Châu-lễ,

Trứ lục điển, Tồn trị thể.
Bày sáu điển, Còn trị thể.

Đại tiểu Đái Chú Lễ-ký,
Lớn nhỏ (họ) Đái Chú Lễ-ký,

Thuật Thánh ngôn, Lễ, nhạc bị.
Thuật lời Thánh, Đủ lễ, nhạc.

Viết Quốc-phong, Viết Nhã Tụng,
Rằng Quốc-phong, Rằng Nhã Tụng,

Hiệu Tứ thi, Đương vịnh phúng.
Kêu (là) Bốn (thể) thi, Nên vịnh phúng.

Thi ký vong, Xuân-thu tác,
Kinh Thi (đã) mất, Xuân Thu làm (ra),

Ngụ bao, biếm, Biệt thiện, ác.
Ngụ khen, chê, Phân lành, dữ.

Tam truyện giả : Hữu Công-dương,
Ba truyện là : Truyện Công-dương,

Hữu Tả-thị, Hữu Cốc-lương.
Truyện Tả-thị, Truyện Cốc-lương.

Kinh ký minh, Phương độc tử,
Sách đã rõ, Mới đọc (sách) tử,

Toát kỳ yếu, Ký kỳ sự.
Rút cái cốt, Ghi cái việc.

Ngũ tử giả : Hữu Tuân, Dương,
Năm sách tử (là) : Sách Tuân, Dương,

Văn-Trung-tử. Cập, Lão, Trang.
Văn-Trung-tử, Sách Lão, Trang.

Kinh, tử thông, Độc chư sử.
(Sách) kinh, tử thông, Đọc sách sử.

Khảo thế hệ, Tri chung, thủy :
Xét mối đời, biết trước sau :

Tự Hy, Nông, Chí Hoàng-đế,
Từ (vua) Hy, Nông, Đến Hoàng-đế,

Hiệu Tam Hoàng, Cư thượng-thế.
Kêu (là) Ba (đời) Hoàng, Ở trên đời.

Đường, Hữu-Ngu, Hiệu Nhị Đế,
(Nhà) Đường, Hữu-Ngu, Kêu (là) Hai (đời) Đế,

Tương ấp tốn, Xưng thịnh-thế.
Nhường vái nhau, Xưng (là) đời thạnh.

Hạ hữu Vũ, Thương hữu Thang,
(Nhà) Hạ có (vua) Vũ, Thương có (vua) Thang,

Châu Văn, Võ, Xưng Tam Vương.
(Nhà) Châu (vua) Văn, Võ, Xưng (là) Ba (đời) Vương.

Hạ truyền tử, Gia thiên-hạ,
(Nhà) Hạ truyền con, Nhà (của) thiên hạ,

Tứ bá tải, Thiên Hạ xã.
Bốn trăm năm, Xã nhà Hạ.

Thang phạt Hạ, Quốc hiệu Thương,
(Vua) Thang đánh (nhà) Hạ, Hiệu nước (nhà) Thương,

Lục bá tải, Chí Trụ vong.
Sáu trăm năm, Đến (vua) Trụ mất.

Châu Võ-vương Thủy tru Trụ,
(Vua) Võ-vương (nhà) Châu Mới giết (vua) Trụ,

Bát bá tải, Tối trường cửu.
Tám trăm năm, Rất dài lâu.

Châu triệt Đông, Vương cương trụy.
Châu triệt Đông, rớt giềng vương.

Sính can qua, Thượng du thuyết.
Múa mộc mạc, Chuộng du thuyết.

Thủy Xuân-thu, Chung Chiến-quốc,
Trước Xuân-thu, Sau Chiến-quốc,

Ngũ bá cường, Thất hùng xuất.
Năm nghiệp (bá) mạnh, bảy (nước) hùng ra.

Doanh-Tần thị Thủy kiêm tính,
Họ Doanh-Tần Mới gồm thâu,

Truyền nhị thế. Sở, Hán tranh ;
Truyền hai đời. (Nước) Sở, Hán giành ;

Cao-tổ hưng, Hán nghiệp kiến.
(Vua) Cao-tổ lên, Dựng nghiệp Hán.

Chí Hiếu-Bình, Vương-Mãng soán.
Đến Hiếu-Bình, Vương-Mãng cướp.

Quang-Võ hưng, Vi Đông-Hán,
(Vua) Quang-Võ lên, Làm Đông-Hán,

Tứ bá niên, Chung ư Hiến.
Bốn trăm năm, Tới vua Hiến.

Thục, Ngụy, Ngô Tranh Hán đỉnh,
(Nước) Thục, Ngụy, Ngô Giành nhà Hán,

Hiệu : Tam-quốc. Ngật lưỡng Tấn.
Kêu (là) (đời) Tam-quốc. Tới hai (nhà) Tấn.

Tống, Tề kế, Lương, Trần thừa,
(Nhà) Tống, Tề nối, (Nhà) Lương, Trần tiếp,

Vi Nam triều, Đô Kim-lăng.
Là Nam triều, (Đóng) Đô (đất) Kim-lăng.

Bắc Nguyên-Ngụy, Phân Đông, Tây,
Bắc Nguyên-Ngụy, Chia Đông, Tây,

Vũ-văn Châu, Dữ Cao Tề.
Vũ-văn (nhà) Châu, (họ) Cao nhà Tề.

Đãi chí Tùy, Nhứt thổ vũ,
Kịp đến Tùy, Một cõi đất,

Bất tái truyền, Thất thống tự.
Chẳng tái truyền, Mất giềng mối.

Đường Cao-tổ, Khởi nghĩa sư,
Cao-tổ (nhà) Đường, Khởi nghĩa quân,

Trừ Tùy loạn, Sáng quốc cơ,
Trừ Tùy loạn, Dựng nước nền,

Nhị thập truyền, Tam bá tải.
Hai mươi (đời) truyền, Ba trăm năm.

Lương diệt chi, Quốc nãi cải.
Nhà Lương diệt, Nước bèn đổi.

Lương, Đường, Tấn Cập Hán, Châu
(Nhà) Lương, Đường, Tấn Tới (nhà) Hán, Châu

Xưng Ngũ-đại, Giai hữu do.
Xưng (là) (đời) Ngũ-đại, Đều có cớ.

Viêm-Tống hưng, Thọ Châu thiện,
Viêm-Tống lên, Châu trao ngôi,

Thập bát truyền, Nam, Bắc hỗn.
Mười tám (đời) truyền, Nam Bắc chung.

Liêu dữ Kim Giai xưng đế.
Nước Liêu, Kim Đều xưng đế.

Nguyên diệt Kim, Tuyệt Tống thế.
Nguyên diệt Kim, tuyệt đời Tống.

Lỵ Trung-quốc, Kiêm Nhung, Địch,
Trị Trung-quốc, Gồm (rợ) Nhung, Địch,

Cửu thập niên, Quốc tộ phế.
Chín chục năm, Bỏ ngôi nước.

Thái-tổ hưng, Quốc Đại-Minh,
Thái-tổ lên, Nước Đại-Minh,

Hiệu Hồng-võ, Đô Kim-lăng.
Hiệu Hồng-võ, (Đóng) đô Kim-lăng.

Đãi Thành-tổ, Thiên Yên kinh.
Tới Thành-tổ, (Dời kinh) đô đất Yên.

Thập thất thế, Chí Sùng-trinh,
Mười bảy đời, Đến Sùng-trinh,

Quyền yêm tứ, Khấu như lâm.
Quyền quan dông, Giặc như rừng.

Chí Lý-Sấm, Thần khí phần.
Giặc Lý-Sấm, Đốt đồ Thần.

Ưng cảnh mệnh, Thanh Thái-tổ
Ứng cả mạng, Thái-tổ (nhà) Thanh

Tĩnh tứ phương, Khắc đại định.
Dẹp bốn phương, Định tất cả.

Chấp nhứt sử, Tuyền tại ty,
Hai mươi mốt sử, Trọn ở đó,

Tái trị, loạn ; Tri hưng, suy.
Chép trị, loạn ; Biết hên, xui.

Độc sử giả Khảo thật lục,
Kẻ đọc sử, Xét bổn thật,

Thông cổ kim, Nhược thân mục.
Thông xưa nay, Như gần mắt.

Khẩu nhi tụng Tâm nhi suy,
Miệng thì đọc, Lòng thì suy,

Triêu ư ty, Tịch ư ty.
Sớm ở đó, Chiều ở đó.

Tích Trọng-Ni Sư Hạng-Thác,
Xưa (đức) Trọng-Ni, Học (ông) Hạng-Thác,

Cổ Thánh-hiền, Thượng cần học.
Xưa Thánh-hiền Còn siêng học.

Triệu Trung-lịnh Độc Lỗ-Luận,
Triệu Trung-lịnh Đọc (sách) Lỗ-Luận,

Bỉ ký sĩ Học thả cần.
Người đã (làm) quan, Học còn siêng.

Phi bồ biên, Tước trúc giản,
Mở vở bồ, Chẻ thẻ tre,

Bỉ vô thơ, Thả tri miễn.
Người không (có) sách, Lại biết gắng.

Đầu huyền lương, Chùy thích cổ,
Đầu treo rường, Dùi đâm về,

Bỉ bất giáo, Tự cần khổ.
Người chẳng (người) dạy, Tự siêng khó.

Như nang huỳnh, Như ánh tuyết,
Như đôm đốm, như ánh tuyết,

Gia tuy bần, Học bất chuyết.
Nhà dẫu nghèo, Học chẳng nghỉ.

Như phụ tân, Như quải dác,
Như vác củi, Như treo song,

Thân tuy lao, Do khổ học.
Mình dẫu nhọc, Chịu khó học.

Tô Lão-Tuyền, Nhị thập thất,
Tô Lão-Tuyền, Hai mươi bảy,

Thủy phát phẫn, Độc thơ tịch.
Mới nổi giận, Đọc sách vở.

Bỉ ký lão Do hối trì.
Người đã già, Ăn năn chậm.

Nhĩ tiểu sanh, Nghi tảo ty.
Mày trò nhỏ, Nên sớm nghĩ.

Nhược Lương-Hạo, Bát thập nhị,
Như Lương-Hạo, Tám mươi hai,

Đối Đại-đình, Khôi đa sĩ.
Chốn Đại-đình, trò đậu đầu.

Bỉ vãn thành, Chúng xưng dị.
Người muộn nên, Chúng khen lạ.

Nhĩ tiểu sanh, Nghi lập chí.
Mày trò nhỏ, Nên lập chí.

Oanh bát tuế, Năng vịnh thi.
Oanh tám tuổi, Vịnh bài thơ.

Bí thất tuế, Năng phú kỳ.
Bí bảy tuổi, Được cuộc cờ.

Bỉ dĩnh ngộ, Nhơn xưng kỳ.
Người thông hiểu, Người khen lạ.

Nhĩ ấu học, Đương hiệu chi.
Mày trẻ học, Nên bắt chước (họ).

Thái Văn-Cơ Năng biện cầm ;
Thái Văn-Cơ Được tiếng đàn ;

Tạ Đạo-Uẩn Năng vịnh ngâm.
Tạ Đạo-Uẩn Được tiếng ngâm.

Bỉ nữ tử, Thả thông minh.
Con gái kia, Còn sáng suốt.

Nhĩ nam tử, Đương thiếu thành.
Mày con trai, Trẻ làm nên.

Đường Lưu-Án, Phương thất tuế,
Đường Lưu-Án, Mới bảy tuổi,

Cử Thần-đồng, Tác Chánh-tự.
Đậu (khoa) Thần-đồng, Làm Chánh-tự.

Bỉ tuy ấu, Thân dĩ sĩ
Người dẫu nhỏ, Đã làm quan

Nhĩ ấu học, Miễn nhi trí.
Mày trẻ học, Gắng mà tới.

Hữu vi giả Diệc nhược thị.
Có kẻ làm Cũng như vậy.

Khuyển thủ dạ, Kê tư thần,
Chó giữ đêm, Gà coi sáng,

Cẩu bất học, Hạt vi nhơn ?
Nếu chẳng học, Sao làm người ?

Tàm thổ ty, Phong nhưỡng mật,
Tằm nhả tơ, Ong dưỡng mật,

Nhơn bất học, Bất như vật.
Người chẳng học, Chẳng bằng vật.

Ấu nhi học, Tráng nhi hành :
Trẻ thì học, Lớn thì làm :

Thượng trí quân, Hạ trạch dân,
Trên giúp vua, dưới (làm) ơn dân,

Dương thinh-danh, Hiển phụ mẫu.
Nổi tiếng tăm, (Vẻ) vang cha mẹ.

Quang ư tiền, Thùy ư hậu.
Rạng đời trước, Tới đời sau.

Nhơn di tử Kim mãn doanh ;
Người cho con Vàng đầy rương ;

Ngã giáo tử, Duy nhứt kinh.
Ta dạy con, Chỉ một sách.

Cần hữu công, Hý vô ích.
Siêng có công, Giỡn không ích.

Giái chi tai, Nghi miễn lực.
Răn đó thay, Nên gắng sức.

END

Tu Thân - Tề Gia - Trị Quốc - Bình Thiên Hạ

Đa số những người thích tự khẳng định mình ngày nay, đều chỉ muốn Trị QuốcBình Thiên Hạ chứ há có mấy ai nghĩ tới việc Tu ThânTề Gia là phải làm trước hết.

Ngay cả ở đạo Vợ Chồng, người đàn ông cũng chỉ muốn Tề Gia chứ ít ai nghĩ rằng mình cần phải Tu Thân.

Cái đạo làm người Quân tử cốt lõi ở chữ Tu Thân, xong rồi mới tới hành đạo. Đạo không chỉ có nghĩa là đạo lý luân thường, mà Đạo còn nói về những gì hợp với lẽ tự nhiên, hợp với quan niệm xã hội, và với quan hệ con người.

Thành thử ra, đàn ông bây giờ ra đường gặp nhau toàn nói truyện trên mây trên gió, đu dây điện cả ngày vợ với bạn gái kêu không thèm xuống, vì cái đầu họ nghĩ lớn quá, nghĩ toàn truyện nước nhà, truyện quấc tế, truyện Kosovo, truyện Timor Lesté, chứ có ai thèm nghĩ tới việc nhà cửa gia đình.

Dân ta thường nói một cặp Tu Thân Tích Đức (hay là Tu Nhân Tích Đức), thiệt ra không cần phải cố tình tích đức bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo hay đóng góp các quỹ bão lụt, bởi chỉ cần Tu cái Thân thôi thì tự nhiên tích được Đức.

Tu Thân với Khổng Tử có nghĩa là phải sống Chính Danh và phải đặt chữ Nhân (Nhân Trị) lên đầu mọi việc mình làm.

Chính Danh nghĩa là làm việc gì cũng phải đường đường chính chính. Mỗi sự vật phải được gọi đúng tên của nó, mỗi người phải làm đúng bổn phận, chức phận của mình. Danh không chính ắt Ngôn không thuận, Ngôn không thuận ắt Việc bất thành.

Vậy mà ngày nay, có được bao nhiêu người đàn ông dám tự vỗ ngực nói là ta sống một cách Chính Danh? Lừa tình lừa tiền phụ nữ, ruồng rẫy vợ già vợ quê, gạt gẫm dụ dỗ bạn bè, làm những hành động lén lút, giấu giếm gia đình, giấu giếm xã hội, đút lót, hối lộ, tham nhũng, ăn chặn ăn bớt, luồn cúi, bợ đỡ, mặt thì lấm la lấm lét, mắt thì liếc tới liếc lui, nói không dám nói lớn, đi không dám đi thẳng lưng… ta nói đàn ông bây giờ ra đường nhiều thằng còn nhục hơn đàn bà con gái.

Nhân có nghĩa là tình người, Nhân trị là đối xử với người như đối xử với bản thân mình, thương người như thể thương thân, vân vân. Khổng viết Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân tức điều gì mình không thích thì đừng làm cho người, là cốt lõi của việc Tu thân của người quân tử.

Vậy mà ngày nay, thiếu gì những người hại bạn, đẩy bạn bè anh em vào đường cùng cũng chỉ vì chút vinh hoa phú quý. Món nào trong nhà dở, dư ra thì đem cho bạn bè, còn cái gì ngon ngọt thì giữ lại cho mình. Ngày xưa bạn tới nhà người ta lấy rượu quý ra đãi, còn ngày nay bạn tới nhà người ta đem nước lạnh ra cho uống. Cái gì dễ ăn thì mình bốc hốt, cái gì khó ăn thì nhường cho mấy thằng em. Nhiều người sống không còn biết người khác mà chỉ nghĩ tới bản thân mình, thiệt nhiều khi muốn nhấn cái nút nào đó cho mấy thằng như vậy biến sạch hết cho rồi.

Tu thân là như vậy, sống phải nhân hậu, phải đàng hoàng thì tự nhiên đức nó tới, chứ không cần phải tích, phải trữ làm gì.

Thành thử ra, ngày nay đàn ông Việt Nam đu dây diện quá nhiều, lo nhà đất, lo chứng khoán, lo buôn bán làm ăn, lừa nhau được cái gì thì lừa, giấu nhau được cái gì thì giấu, cốt chỉ để thủ lợi cho mình nhiều hơn cho thằng kia, rồi đem tiền về quăng cho vợ là coi như xong bổn phận làm chồng.

Nhiều người mơ xa, mơ cao làm tổng giám đốc công ty đa quấc gia, đa lĩnh vực (như tui chẳng hạn :mrgreen: ) mà suốt ngày đu dây điện, nói truyện trời ơi đất hỡi chị em phụ nữ nghe chỉ biết lè lưỡi ra bái phục, nhưng về tới nhà thì mới lòi mặt chuột ra là một người bạo ngược, lăng nhăng, hoang đàng chi địa, ăn chơi trác táng, bỏ bê vợ con…

Bản thân chính mình còn không thèm tu, không thèm làm một người quân tử đường đường chính chính trước mà cứ đòi lên mặt dạy vợ dạy con, dạy dân dạy nước, dùng vũ lực để trấn áp kẻ yếu thế thì chẳng khác gì một thằng điên đi ra ngoài đường dõng mỏ lên nói chẳng ai thèm nghe mà cũng không ai muốn cãi.

Câu nói từ hai ngàn năm trước của Khổng Tử dạy cho đám hậu bối tới ngày nay mà cái điều đơn giản nhất là Tu Thân còn hiếm thấy người làm cho trọn vẹn, thì chắc là Tề Gia - Trị Quấc - Bình Thiên Hạ là cái điều khó khăn tột bực…

Khó lắm thay, khó lắm thay!!!



phụ lục

Vốn liếng lên đường

Dựng lại tình thâm, đó là phần căn bản của giấc mơ chung . Người xưa gọi đó là tề gia . Tề gia là xây dựng một gia đình có hòa điệu, có hạnh phúc. Mà nếu không có cái thấy chính xác, không có sự tỉnh thức, không có sự tu tập bản thân ( tu thân ) thì không thành công được trong việc tề gia. Tu thân phải đi với tề gia. Cơ cấu gia đình vững chãi thì đất nước mới hùng mạnh. Giúp cho đất nước hùng mạnh, đó là trị quốc . Đất nước có chân đứng vững vàng mới đóng góp được cho nền hòa bình an vui của thế giới. Quốc trị thì thiên hạ mới bình . Tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ là như thế. Đó là giấc mơ của những người trẻ. Mang giấc mơ đó trong tim thì dù anh đã trên sáu mươi anh cũng còn là người trẻ, dù chị đã trên sáu mươi chị cũng còn là người trẻ. Tôi cũng còn là một người trẻ, vì chưa bao giờ tôi đánh mất giấc mơ, và ngày nào tôi cũng sống để thực hiện từ từ giấc mơ.

Người bạn trẻ ơi, nếu anh, nếu chị có khó khăn với các bậc cha mẹ, với anh chị em, thì anh hay chị phải cấp tốc sử dụng các phương pháp đã đề nghị trên để tái tập được truyền thông, khôi phục lại hạnh phúc. Bởi vì đó là vốn liếng để anh, để chị lên đường. Nếu vì buồn phiền và chán nản mà anh hoặc chị đi tìm sự quên lãng trong quán rượu, vũ trường hay mạng lưới internet thì đất nước sẽ không có một tương lai, trái đất sẽ không có một tương lai. Các bậc cha mẹ có thể đang nghĩ rằng bổn phận của các vị là phải làm ra tiền để nuôi mình, nhà người ta có xe hơi thì nhà mình cũng phải có xe hơi, nhà người ta có tủ lạnh, ti vi thì nhà mình cũng phải có tủ lạnh, ti vi, v.v... Giữa những người làm cha mẹ và các bạn có thể đang có một cái hố chia cách rất lớn, và các vị ấy có thể đang không biết rằng con trai hoặc con gái của các vị hiện đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của họ. Thế giới của internet, thế giới của buông thả, của đam mê, của hưởng thụ bất chấp ngày mai, thế giới của sự phá hoại thân tâm bằng rượu chè, bằng ma túy, bằng sắc dục... Tội nghiệp cho các vị ấy. Nếu bạn đã lỡ sa vào thế giới ấy thì tôi mong những dòng tâm huyết này có thể giúp bạn tỉnh dậy. Chúng ta phải vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thế giới nguy hiểm ấy ngay lập tức. Nhờ tình thương, nhờ ý thức trách nhiệm, ta sẽ không nỡ nào chuyên chở tổ tiên và cha mẹ ta trong ta đi vào tuyệt lộ.

Chung quanh ta bạo lực, tham nhũng, quyền uy, hư hỏng đang xảy ra, ngay trong giới những người lãnh đạo, lãnh đạo tinh thần cũng như xã hội. Bạn cũng như tôi, đã biết rằng pháp luật không đủ sức để đối trị với tham nhũng, hủ hóa và tàn ác. Chỉ có niềm tin, chỉ có chí nguyện, chỉ có sự tỉnh thức, chỉ có một giấc mơ lớn mới đủ sức tạo ra năng lượng đưa xã hội chúng ta vượt qua đến bờ an lành và hy vọng mà thôi. Tôi biết trái tim bạn còn nóng hổi, ý chí bạn còn nguyên vẹn. Bạn hãy để cho giấc mơ nâng bạn lên cao, đưa bạn vượt ra khỏi mọi bức tường giới hạn. Bạn sẽ có không gian thênh thang. Chúng ta đang còn có nhau. Chúng ta chưa mất niềm tin nơi tổ tiên, nơi tiềm lực quê hương và dân tộc.

Nguồn :Sưu tầm


END

Cám ơn đời

Hạ Trắng
Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về
Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau

Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...






Đời đổi thay khi ta thay đổi

Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi
đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi
lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi
cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi
quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay
vào làm lại từ đầu...
Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng
thay đổi...
Trong cuốn sách này bạn sẽ học cách để nhìn nhận cuộc đời!
Sách hay lắm, bạn hãy đọc đi...
http://www.2shared.com/file/3810500/cdf84c8c/doithaydoikhitathaydoi.html


Trung Quốc và Việt Nam

Bản dịch bài viết trên mạng Sina.com

Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: đánh một trận, thiên hạ sẽ ổn định.

Bài này được dịch trong phần Tin nhanh (không phổ biến) của TTXVN.

TTXVN (Hồng Công 4/8)
Tờ “Thái Dương” ngày 4/8 đăng bài của bình luận viên Cổ Lữ với nhan đề “Trung Quốc và Việt Nam khó tránh khỏi lại đánh nhau ở Nam Sa (Trường Sa)”, bài báo viết sau khi Lý Đăng Huy tung ra “thuyết về hai quốc gia”, Giang Trạch Dân đã đề xuất quân đội phải “tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự”. Hiện nay tình hình hai bờ đã có xu hướng hoà dịu, nhưng Quân giải phóng vẫn chưa vứt bỏ khẩu hiệu này. Giang Trạch Dân còn nói trong nội bộ cấp cao Quân uỷ trung ương rằng “Eo biển Đài Loan cần có một cuộc chiến”, do chỉ nói trong nội bộ, nên không có vấn đề thu hồi. Nhưng giữa hai bờ và Mỹ, Nhật Bản, Nga đều muốn tránh xuất hiện chiến tranh ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc và Nhật Bản tồn tại tranh chấp về việc phân chia vùng đặc quyền kinh tế ở Hoa Đông và chủ quyền đảo Điếu Ngư, cũng có người dự đoán “Trung-Nhật cần có một cuộc chiến”. Nhưng Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được hiệp định nguyên tắc đầu tiên về việc gác tranh chấp chủ quyền cùng nhau khai thác ở Hoa Đông. Vì vậy có thể thấy trong tương lai sẽ không xẩy ra chiến tranh. Trong số các nước láng giềng chung quanh Trung Quốc, Ấn Độ là nước có thể nẩy sinh chiến tranh với Trung Quốc. Giữa Trung Quốc và Ấn Độ có tranh chấp lãnh thổ hơn 10 vạn km2, vì vậy trong thập kỷ 60 của thế kỷ 20, hai bên đã nổ ra cuộc chiến tranh biên giới với quy mô không nhỏ. Nhưng giống như Nhật Bản kiểm soát đảo Điếu Ngư, phần lớn đất đai biên giới có tranh chấp đều do Ấn Độ kiểm soát, chỉ cần Trung Quốc không đánh, Ấn Độ sẽ không chủ động khai chiến.

Nhìn vào Việt Nam , tuy cùng là nước Xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, nhưng lại có nhiều khả năng nhất trong việc nổ ra chiến tranh với Trung Quốc. Sau khi những tin tức về việc Việt Nam cùng hãng dầu Exxon Mobile đạt được hiệp định hợp tác bước đầu thăm dò dầu khí được lan truyền, Bộ ngoại giao Trung Quốc còn chưa đưa ra kháng nghị cứng rắn, chỉ bày tỏ “quan tâm”. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam thì tuyên bố ‘khu vực ký kết hiệp định là thuộc chủ quyền Việt Nam ”, báo chí Việt Nam thậm chí còn nói “sẽ quyết chiến một trận”. Dư luận quốc tế còn chú ý thấy trong lúc Việt Nam kinh tế khó khăn đi cầu cứu Bắc Kinh, Trung Quốc còn chưa nói đến đánh nhau, thì Việt Nam đã nói đến chiến tranh. So với Nhật Bản và Ấn Độ đều nhấn mạnh dùng phương thức hoà bình để giải quyết tranh chấp, Việt Nam tỏ ra hiếu chiến nhất.

Nhìn từ lịch sử cho thấy, trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20, giữa Trung Quốc và chính quyền Nam Việt Nam cũ đã xẩy ra cuộc chiến ở Tây Sa (Hoàng Sa). Năm 1979, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới với quy mô không nhỏ. Trong 10 năm sau đó, tại khu vực biên giới, giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xẩy ra nhiều cuộc đánh nhau lớn nhỏ. Trong thập kỷ 80, tại khu vực Nam Sa (Trường Sa), giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng đã từng xẩy ra hải chiến và các cuộc chiến tiến công phòng thủ trên các đảo. Cho nên hiện nay trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Nam Sa, Việt Nam là nước có nhiều khả năng nhất đánh nhau với Trung Quốc.

Sự thực, sự hiếu chiến của Việt Nam cũng được hỗ trợ bởi việc bố trí lực lượng quân sự. Việt Nam đã đề xuất tương đối lâu “chiến lược phát triển biển”. Phối hợp với mục tiêu “xây dựng cường quốc biển”, chiến lược quân sự của Việt Nam đã điều chỉnh thành “lục thủ hải tiến” (phòng thủ trên đất liền, tiến ra biển), lấy hướng Nam Sa, đặc biệt là việc “giành quyền kiểm soát Nam Sa” làm trọng tâm chuẩn bị quân sự.

Hải quân Việt Nam có 5,5 vạn quân với hơn 300 tàu chiến các loại. Không quân Việt Nam có khoảng 3 vạn quân với hơn 480 máy chiến đấu các loại, bao gồm máy bay SU-27, SU-30 .Quân đội Việt Nam đầu tư chi phí lớn xây dựng 11 căn cứ hải quân và 15 căn cứ không quân hướng ra Biển Đông. Đồng thời Việt Nam tăng cường xây dựng các công sự mang tính vĩnh cửu trên các đảo mà Việt Nam chiếm lĩnh ở Nam Sa. Việc làm có ý nghĩa chiến lược nhất là Việt Nam đã xây dựng hai sân bay ở đảo Nam Uy và đảo Trường Sa, khiến không quân Việt Nam có được sân bay quý giá tiến ra Nam Sa; hàng loạt nhân viên, trang bị và vật tư đạn dược liên tục chở đến Nam Sa qua “hành lang trên không” này.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Quốc, mấy năm gần đây Việt Nam đã đưa ra “3 con át chủ bài lớn”, đó là tàu chiến mang tên lửa với uy lực lớn, máy bay chiến đấu tầm xa và tác chiến đặc công biển; hòng hình thành ưu thế tiến công phi đối xứng “lấy nhỏ kiềm chế lớn”. Quân đội Việt Nam còn lấy việc huấn luyện khoa mục người nhái tiến công các toà nhà, phá hoại công trình ngầm làm trọng điểm tác chiến ở Nam Sa. Đặc công nước của Việt Nam còn tiến hành các hoạt động theo dõi, gây nhiễu đối với các tàu thăm dò của Trung Quốc ở Nam Sa.

Dự đoán, Bắc Kinh sẽ không khó khăn khi quyết tâm dậy cho Việt Nam một bài học. Quyết định của Đặng Tiểu Bình trước đây là ví dụ điển hình. Việt Nam muốn liên kết với Mỹ và Nga, Trung Quốc cũng có thể yêu cầu Mỹ và Nga giữ trung lập. Việt Nam thuộc dân tộc phải dậy cho một bài học mới chịu nghe, không đánh hầu như không thể thu hồi các đảo đã bị xâm chiếm.

Mạng “Sina” ngày 4/8 đăng bài với nhan đề “Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: đánh một trận, thiên hạ sẽ ổn định”, bài báo viết cùng với việc sức mạnh tổng hợp quốc gia và sức mạnh quân sự của Trung Quốc không ngừng được tăng cường, việc giải quyết vấn đề Đông Nam Á và chủ quyền Nam Hải (Biển Đông) sẽ là trọng điểm từ nay về sau của chính sách đối ngoại và phương hướng hành động quân sự chủ yếu của Trung Quốc.

Từ trước đến nay Việt Nam và Đông Nam Á đều thuộc phạm vi thế lực truyền thống của Trung Quốc. Trong phần lớn thời gian của lịch sử, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu hảo. Nhưng từ sau thập kỷ 70 của thế kỷ trước, do thực lực của nước ta suy yếu nên đã dần dần mất đi quyền kiểm soát đối với khu vực này. Việt Nam nhân cơ hội này đã xâm chiếm lãnh thổ của nước ta, đưa tới hai nước thù địch, giao chiến với nhau. Hiện nay, Việt Nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an ninh lãnh thổ Trung Quốc, là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhìn từ góc độ khác cho thấy Việt Nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Muốn kiểm soát lại Đông Nam Á cần chinh phục Việt Nam. Chinh phục Việt Nam là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất để Trung Quốc mở rộng về phía Nam .

Việt Nam là nước có thực lực quân sự mạnh nhất ở Đông Nam Á, lại có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến với các nước lớn quân sự. Cho nên nhìn từ góc độ nào thì Việt Nam đều là “khúc xương khó nhằn”. Dựa theo câu nói của Mao Chủ tịch thì về chiến lược chúng ta cần coi thường địch, nhưng về chiến thuật phải coi trọng đối thủ. Cho nên hành động quân sự đối với Việt Nam cần phải có một kế hoạch tác chiến tỷ mỉ khoa học.

Địa hình Việt Nam rất đặc thù, ví von một cách thông tục thì Việt Nam giống như một con rắn nước kỳ quái nằm ở cực Đông của bán đảo Trung Nam . Hướng Bắc-Nam thì dài, hướng Đông - Tây thì hẹp. Chiều dài Bắc-Nam khoảng 1600km, chỗ hẹp nhất hướng Đông-Tây chỉ có 50km. Địa thế Việt Nam phía Tây cao, phía Đông thấp, địa hình ba phần tư là núi và cao nguyên. Phía Bắc Việt Nam nhiều dãy núi liên tiếp nhau bị ngăn cách bởi những khe núi vực sâu, cao 300-1500m so với mặt nước biển. Phía Nam là cao nguyên và đồi núi, cao 500-1500m so với mặt nước biển. Trên núi sông suối nước chảy xiết, mùa mưa nước lũ tràn lan, rừng rậm nhiệt đới bao phủ 40% diện tích toàn lãnh thổ. Cho nên phần lớn các khu vực ở Việt Nam không thích hợp với tác chiến cơ động với quy mô lớn.

Theo bài học thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm thành công của chúng ta trong cuộc chiến tranh phản kích tự vệ, việc sử dụng lực lượng sơn cước và máy bay trực thăng vũ trang là biện pháp tốt nhất tiến hành chiến tranh sơn địa và chiến tranh rừng núi. Chỉ cần đột phá được tuyến phòng ngự ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, một khi tiến vào đồng bằng sông Hồng thì lực lượng thiết giáp sẽ lại phát huy uy lực lớn. Còn việc đưa lực lượng thiết giáp theo cách tiến công cũ như trong cuộc chiến tranh phản kích tự vệ đã chứng minh không thành công. Như vậy chỉ có thể mở một chiến trường mới, tập kết nhanh chóng và hiệu quả với quy mô lớn lực lượng thiết giáp. Việc thực hiện đòn đột kích mang tính hủy diệt đối với khu vực trung tâm của địch là điều then chốt để giành chiến thắng trên mặt đất.

Làm thế nào chế phục được Việt Nam ”con rắn kỳ quái" này ? Điều chủ yếu quyết định bởi việc làm thế nào nhanh chóng chặt đứt đầu rắn. Tục ngữ Trung Quốc có câu “đánh rắn đánh phải đánh vào đốt thứ 7, vị trí đốt thứ 7 là chỗ hiểm của rắn”. Chúng ta chú ý thấy rằng khu vực ven biển miền Trung Việt Nam có một địa phương gọi là Thanh Hoá. Khu vực này là mũi cực Nam của đồng bằng sông Hồng, là cửa đi ra biển của sông Mã. Từ Thanh Hoá hướng về phía Nam và Đông Tây, địa hình đột nhiên thu hẹp lại giống như cổ con rắn, chia cắt Việt Nam thành 2 phần Nam-Bắc hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ tuyến đường sắt và đường bộ huyết mạch chủ yếu nối liền hai miền Bắc - Nam đều đi qua Thanh Hoá---mảnh đất nhỏ hẹp này. Vị trí địa lý của Thanh Hoá rất giống tuyến đường độc đạo chiến lược Cẩm Châu của nước ta. Cho nên, Thanh Hoá chính là yết hầu khống chế đầu rắn phía Bắc của Việt Nam . Bóp nghẹt yết hầu này, cũng có nghĩa là bóp nghẹt đốt thứ 7 của con rắn.

Thanh Hoá có địa thế thấp, đồng thời cũng là bình nguyên rộng bằng phẳng, rất thích hợp với việc tiến hành đổ bổ với quy mô lớn. Nếu vận dụng phương pháp đổ bộ, thì có thể nhanh chóng đưa nhiều lực lượng thiết giáp vào chiến trường. Như vậy xe tăng một khi đổ bộ lên bờ sẽ tránh gặp phải địa hình núi non, tận dụng ưu thế địa hình đồng bằng, nhanh chóng tiến về Hà Nội. Nếu việc tác chiến đổ bộ ở Thanh Hoá diễn ra thuận lợi, sẽ khiến cục diện toàn bộ chiến trường nẩy sinh thay đổi cơ bản, khiến việc quân ta nhanh chóng giải quyết vấn đề Việt Nam có thể trở thành khả năng.

Điều kiện đổ bộ thuận lợi như vậy, vì sao quân Mỹ trước đây không lợi dụng. Điều này chủ yếu là do trong thời gian chiến tranh Việt Nam , Trung Quốc đã cảnh cáo Mỹ cấm vượt qua vĩ tuyến 17. Mỹ luôn nhớ đến thất bại trong chiến tranh Triều Tiên, cho nên lời cảnh cáo của Trung Quốc đã có tác dụng răn đe nhất định. Còn Thanh Hoá nằm ở gần vĩ tuyến 20. Đến ngay vĩ tuyến 17 quân Mỹ không dám vượt qua, thì việc đổ bộ lên Thanh Hoá càng không dám nghĩ đến.

Tổng hợp những xem xét trên, chế định ra kế hoạch tác chiến tiến công Việt Nam dưới đây:

1-Bố trí binh lực: việc tác chiến với Việt Nam quyết định đột kích theo 3 hướng, chiến pháp là “hướng tâm hợp vây” và thực hiện phương châm chiến lược Bắc trước Nam sau. Dựa vàp phương châm chiến lược này chia lực lượng tiến công thành 3 tập đoàn chiến dịch Bắc, Đông và Nam

Hướng Vân Nam: lấy tập đoàn quân 14 thuộc lục quân làm chủ lực đảm nhận nhiệm vụ tiến công của tập đoàn Bắc. Đồng thời để thích ứng với nhu cầu trong giai đoạn đầu khai chiến tiến hành tác chiến ở vùng núi, sẽ rút 1 lữ đoàn sơn cước và 1 đại đội vận tải đường không của tập đoàn quân 13 tăng cường cho tập đoàn quân 14. Hướng Vân Nam tổng cộng có khoảng 60 nghìn quân.
Hướng Quảng Tây: lấy tập đoàn quân 42 làm chính, đảm nhận nhiệm vụ tiến công của tập đoàn Đông; rút 1 lữ đoàn thiết giáp và 1 trung đoàn vận tải đường không của tập đoàn quân 41 tăng cường cho tập đoàn quân 42. Sư đoàn không quân số 2 thuộc lực lượng không quân phụ trách chi viện trên không cho tập đoàn Đông. Hướng Quảng Tây tổng cộng có 100 nghìn quân.
Hướng đổ bộ từ biển của tập đoàn Nam, tập đoàn quân số 1 của lục quân và 2 lữ đoàn thuỷ quân lục chiến đảm nhận nhiệm vụ tiến công chủ yếu. Sư đoàn cơ giới 127 thuộc tập đoàn quân 54 của lục quân là lực lượng thê đội 2, đảm nhận là mũi đột kích bằng xe tăng chủ yếu tiến công Hà Nội. Đồng thời chủ lực hạm đội Nam Hải và lực lượng không quân thuộc hải quân phụ trách chuyên chở quân đổ bộ và chi viện yểm trợ trên không ở khu vực tác chiến này. Sư đoàn không quân số 9 thuộc lực lượng không quân thì phụ trách kiểm soát không phận khu vực miền Trung Việt Nam . Tập đoàn Nam tổng cộng khoảng 150 nghìn quân, trong đó lực lượng đổ bộ khoảng 100 nghìn quân.
Tập đoàn quân 24 và quân đoàn lính dù số 15 thuộc quân khu Tế Nam là lực lượng dự bị.
Cho đến nay, tổng số binh lực tham chiến của quân ta khoảng 520 nghìn quân (không tính lực lượng tên lửa và không quân chiến lược), tác chiến tại tuyến 1 có 310 nghìn quân. Dự tính đưa 1200 xe tăng, 3000 xe thiết giáp, 3200 máy bay chiến đấu các loại vào tham gia tác chiến.

2-Thực hiện tác chiến: dự kiến thời gian tác chiến là 31 ngày

a-Giai đoạn tiến công chiến lược

Ngày đầu tiên của chiến tranh: lực lượng tên lửa của ta bắt đầu tiến hành tiến công đợt 1 bằng tên lửa đối với 300 mục tiêu chính trị quân sự quan trọng trên toàn bộ lãnh thổ của địch. Sẽ phóng vào lãnh thổ địch 500 tên lửa chiến thuật tầm ngắn, 100 tên lửa chiến thuật hành trình, hải quân sẽ phóng 200 tên lửa hành trình từ căn cứ trên đất liền và 100 tên lửa hành trình từ căn cứ trên biển. Lực lượng kỹ thuật điện từ tiến hành gây nhiễu điện từ mạnh đối với trung tâm chỉ huy, hệ thống thông tin và rađa của địch. Máy bay oanh tạc chiến lược tiến hành oanh tạch chiến lược có trọng điểm đối với các nhà máy phát điện và cơ sở công nghiệp cỡ lớn của địch.
Ngày thứ hai: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải quân xuất kích 1000 lượt máy bay tiến hành tiến công hoả lực chính xác đợt 2 đối với các mục tiêu quân sự quan trọng của địch và tiến hành đánh giá hiệu quả của cuộc tiến công bằng tên lửa đợt 1. Lực lượng tên lửa tiếp tục phóng 300 tên lửa chiến thuật về phía địch.
Ngày thứ ba: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải quân xuất kích 1500 lượt máy bay tiến hành không tập với quy mô lớn hơn các mục tiêu quân sự quan trọng của địch. Tiêu diệt triệt để lực lượng không quân và hải quân còn lại của quân đội Việt Nam . Hải quân tiếp tục phóng 100 tên lửa hành trình từ căn cứ trên đất liền, tiến hành phá huỷ các điểm đã xác định.

b-Giai đoạn tiến công chiến thuật:

Ngày thứ tư: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải quân xuất kích 1000 lượt máy bay tiến hành tiến công hoả lực lần thứ 3 đối với các mục tiêu quân sự chủ yếu của địch. Đồng thời các tập đoàn quân tiến công sử dụng Cachiusa tầm xa và pháo cỡ lớn tiến hành đột kích đối với các mục tiêu quan trọng của địch. Hạm đội Nam Hải hoàn thành nhiệm vụ phong toả toàn bộ khu vực biển vịnh Bắc Bộ và tuyến đường phía cực Nam của Nam Hải (biển Đông). Hạm đội Đông Hải thực hiện cảnh giới vòng ngoài, thực hiện vu hồi từ xa.
Ngày thứ năm: lực lượng không quân và lực lượng không quân của hải quân xuất kích 500 lượt máy bay tiến hành oach tạc chính xác có trọng điểm đối với các mục tiêu quân sự quan trọng của địch. Đập tan khả năng phản kích của địch. Máy bay trực thăng tiến công của lục quân phối hợp với pháo binh mặt đất tiến hành đột kích các mục tiêu nằm sâu trong chiến tuyến của địch. Đồng thời các lực lượng tham gia tiến công tiến vào vị trí tập kết, 10 tàu đổ bộ cỡ lớn và 100 tàu đổ bộ cỡ vừa chuyên chở quân đổ bộ xuất phát từ các quân cảng. Lực lượng không quân của hải quân và lực lượng tàu ngầm chịu trách nhiệm bảo vệ việc đổ bộ cũng như không phận có liên quan.

c-Giai đoạn tác chiến trên mặt đất
Sáng sớm ngày thứ sáu: các lực lượng tiến công tiến hành chuẩn bị hoả lực trong 1 tiếng đồng hồ cuối cùng, sau đó từ 3 hướng Bắc, Đông và Nam nhanh chóng tiến vào bên trong lãnh thổ Việt Nam . Hướng tiến công của tập đoàn Bắc và tập đoàn Đông vẫn đi theo hướng mà trong cuộc chiến tranh phản kích tự vệ năm 1979 đã vận dụng. 2 lữ đoàn thuỷ quân lục chiến thuộc thê đội đổ bộ thứ nhất của tập đoàn Nam lần lượt mở hướng đổ bộ ở hai khu vực Tịnh Gia và Lặc Trường, sau đó hoà nhập vào nhau.
Ngày thứ bảy và thứ tám: lực lượng đổ bộ củng cố trận địch trên các bãi đổ bộ. Chủ lực của tập đoàn quân số 1 tiếp tục đổ bộ lên bờ mở rộng khu vực đổ bộ. Đồng thời sử dụng binh lực của 1 trung đoàn nhanh chóng tiến về phía Nam, dựa vào địa hình có lợi, ngăn cản quân đội Việt Nam tiến về chi viện cho phía Bắc.
Ngày thứ chính và thứ mười: chủ lực tập đoàn quân số 1 công chiếm Thanh Hoá, cắt đứt sự liên hệ giữa chủ lực quân Việt Nam ở phía Bắc với các lực lượng ở phía Nam, hoàn thành việc bao vây chiến lược đối với Hà Nội. Đồng thời sử dụng binh lực của 1 sư đoàn công chiếm Nghĩa Đàn và dựa vào địa hình và tuyến ven biển thực hiện phòng ngự đối với hướng Nam, ngăn cản quân đội Việt Nam chi viện cho phía Bắc.
Ngày thứ mười một: tập đoàn Bắc và tập đoàn Đông lần lượt tiến công đột phá Yên Bái và Lạng Sơn, hình thành thế tiến công gọng kìm đối với Hà Nội. Sư đoàn cơ giới 127 của tập đoàn quân 54 của lục quân hoàn thành việc đổ bộ.
Ngày thứ mười hai và mười ba, sư đoàn 127 tiến về Hà Nội, nhanh chóng công chiếm Ninh Bình. Như vậy 3 tập đoàn đột kích chiến dịch Bắc, Đông và Nam của ta sẽ lần lượt tiến vào khu vực dự định, hoàn thành việc bao vây Hà Nội.
Ngày thứ mười bốn và mười lăm: các đơn vị đóng nguyên vị trí đợi lệnh, nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, củng cố các khu vực đã chiếm. Lực lượng không quân và pháo tầm xa của ta tiến hành chuẩn bị tiến công hoả lực trước khi tổng tiến công. Đồng thời tập đoàn quân 24 tiếp tục đưa vào chiến trường Việt Nam .
Ngày thứ mười sáu: bắt đầu tổng tiến công Hà Nội, dự kiến trong 3 ngày hoàn thành việc công chiếm Hà Nội.
Ngày thứ mười chín, hai mươi: các lực lượng nghỉ ngơi 2 ngày.
Ngày thứ hai mốt: chủ lực của tập đoàn quân 24 và tập đoàn quân số 1 bắt đầu tác chiến tiến đánh miền Nam Việt Nam
Đến ngày thứ ba mươi mốt: công chiếm toàn bộ Việt Nam .

Mấy điểm thuyết minh về kế hoạch tác chiến này:

Thứ nhất, vì sao chỉ tiến hành 5 ngày không tập đã đưa lực lượng mặt đất vào? Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, trong tình hình có nhiều vũ khí chính xác và ưu thế hải quân tuyệt đối, nhưng Mỹ vẫn tiến hành chuẩn bị không tập kéo dài 1 tháng, sau đó mới đưa lực lượng mặt đất vào. Chúng ta sở dĩ nhanh chóng đưa lực lượng mặt đất vào, chủ yếu là do giữa Việt Nam và Irắc có sự khác biệt nhau. Trước hết tình chất phức tạp của môi trường địa lý Việt Nam đã quyết định hiệu quả cao nhất của không tập chỉ trong giai đoạn bắt đầu chiến tranh, lợi dụng tính bất ngờ, gây sát thương lớn cho phía địch. Sau đó quân địch sẽ nhanh chóng điều chỉnh bố trí binh lực, lợi dụng địa hình nhiều núi và rừng tiến hành ẩn nấp có hiệu quả. Mà Việt Nam cả năm có độ ẩm rất cao, mây mù bao trùm, khiến việc trinh sát trên không của chúng ta rất khó khăn. Cho nên nếu không dựa vào sự phối hợp chính xác của lực lượng mặt đất, hiệu qủa cuộc việc tiếp tục không tập sẽ không cao. Ngoài ra, Việt Nam không có lực lượng thiết giáp với quy mô lớn, chủ yếu lấy lực lượng bộ binh nhẹ và lực lượng sơn cước làm chính. Những lực lượng này khiến quân đội Việt Nam dễ phân tán và lẩn tránh. Như vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng lục quân để tiến công theo địa điểm chỉ định. Còn một điểm nữa là Mỹ luôn nhòm ngó vào Việt Nam . Chỉ cần chúng ta tiến hành chiến tranh với Việt Nam , Mỹ nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Chỉ cần nhanh chóng đưa lực lượng mặt đất vào, biến Việt Nam thành một chiến trường thực sự, hình thành cục diện hỗn chiến, thì mới có thể triệt để ngăn chặn Mỹ thọc tay vào.

Thứ hai, kế hoạch tác chiến này thực hiện 3 hướng đột kích, theo chiến pháp “hướng tâm hợp vây”; trong đó tập đoàn đổ bộ hướng Nam là hướng chủ công và trọng điểm tiến công của quân đội ta. Vỉ vậy lực lượng thiết giáp mạnh nhất và tinh nhuệ nhất cần được tập trung sử dụng tại hướng này. Tập đoàn đột kích hướng Đông là hướng tiến công bổ trợ. Tập đoàn Bắc hướng thực hiện kiềm chế chiến lược.

Thứ ba, do cuộc chiến tranh đối với Việt Nam là cuộc chiến tranh chính quy lấy địa hình rừng núi làm chính, cho nên các cuộc tiến công của máy bay trực thăng sẽ phát huy tác dụng tương đối quan trọng. Lực lượng không quân thuộc lục quân của quân đội ta hiện nay còn thiếu nghiêm trọng. Để thích ứng với nhu cầu tác chiến với Việt Nam trong tương lai, các quân đoàn cần tăng cường xây dựng lực lượng không quân, nên trên cơ sở các trung đoàn không quân thuộc các tập đoàn quân hiện nay, mở rộng biên chế thành các lữ đoàn. Nâng cao mạnh mẽ khả năng tiến công phòng thủ lập thể và khả năng điều hành trên chiến trường.
nguồn của Tắc Kè

Lời bình cá nhân: Con lậy mấy bố Tàu khựa các bố ăn nổi VIỆT NAM các bố đã ăn lâu rồi ngồi đấy mà mồm to mày qua đây coi xem có ngon như vậy ko? Quang trung ,Lý thường kiệt, Võ Nguyên Giáp gương còn đấy

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

cần thêm thông tin : ?????????????



mã javascript "ma thuật"

javascript là ngôn ngữ khá phổ biến trên internet, có cú pháp tương tự Java, C++, C# và chạy trên các trình duyệt hỗ trợ javascript. Các câu lệnh của javascript được nhúng trong HTML và kết hợp với ngôn ngữ lập trình web như ASP/ASP.Net, PHP, JSP...

Bài viết này sẽ cung cấp 3 đoạn mã javascript "ma thuật" để bạn sử dụng vào mục đích giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.


Sửa nội dung trang web bất kỳ

Sau khi truy cập vào một trang web nào đó, bạn xóa địa chỉ hiện hành trong hộp Address, nhập vào đoạn code bên dưới rồi nhấn Enter.




Trang web Yahoo bình thường


Ngạc nhiên chưa, dấu nháy của con trỏ đã thâm nhập vào bên trong giao diện trang web. Lúc này, bạn có thể thay đổi nội dung trang web tùy thích như xóa bớt/nhập thêm chữ, bỏ bớt hình có sẵn... giống như thao tác soạn thảo văn bản. Tất nhiên, việc này không gây tổn hại gì đến cấu trúc của trang web đó mà chỉ hiển thị trên PC của bạn nhằm mục đích thư giãn. Và nếu thích, bạn hãy sử dụng một phần mềm bắt hình chụp lại giao diện trang web mới chỉnh sửa rồi gửi tấm hình độc này để "dọa" bạn bè chơi.


Hình ảnh bay lượn vòng tròn trong trang web

Xóa địa chỉ hiện hành, nhập đoạn code dưới vào hộp Address của trình duyệt rồi nhấn Enter, ngay lập tức bạn sẽ được chứng kiến khung cảnh toàn bộ hình ảnh trong trang web bay lượn vòng vòng phía trên.




Hình ảnh chạy lên, chạy xuống

Xóa địa chỉ hiện hành, nhập đoạn code dưới vào hộp Address của trình duyệt rồi nhấn Enter, tất cả hình ảnh trong trang web sẽ chạy theo 2 hướng dọc lên và dọc xuống khá lạ mắt.


Trang Yahoo đã chỉnh sửa trên giao diện







game tập đánh máy

Game Typer Shark rất tiện ích cho những ai mới bắt đầu dùng máy tính mà muốn tập đánh luôn bằng mười ngón. Hồi trước khi mới dùng máy tính mình cũng chơi game này suốt nên bây giờ đánh máy cũng khá tốt.
Game + crack:
http://uploads.bizhat.com/file/39032
http://www.2shared.com/file/3738436/40561917/10FBOut_Setup.html
http://www.2shared.com/file/3738439/d0e90486/TInv_Setup.html
http://www.2shared.com/file/3738464/d32f8c7e/Tuxtype2-153-installer.html



Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ


Quốc hội Mỹ đã thông qua “Văn bản về phòng thủ tên lửa quốc gia” cho phép tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hành và triển khai xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới chống lại mối nguy cơ ngày càng gia tăng đối với an ninh nước Mỹ.Nền tảng của hệ thống phòng thủ tên lửa mới là hệ thống tên lửa đánh chặn tích hợp giữa các căn cứ mặt đất (GBI) được bố trí trên lãnh thổ nước Mỹ...

Đồng thời, Mỹ tăng cường triển khai xây dựng hệ thống tên lửa khu vực mạnh ở các nơi trên thế giới để bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Mỹ và các đồng minh thân cận ở ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Đây chính là yếu tố toàn cầu của hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Hệ thống phòng thủ tên lửa GBI bố trí cả trong và ngoài lãnh thổ nước Mỹ, là ưu tiên số 1 của hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Mục tiêu đặt ra đối với hệ thống phòng thủ tên lửa mới là khả năng chặn đánh tên lửa ở tất cả các giai đoạn của quỹ đạo bay, bao gồm giai đoạn tăng tốc, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Hệ thống phòng thủ tên lửa mới bao gồm: Các hệ thống la-de đặt trên không và trong vũ trụ dùng để đánh chặn ở giai đoạn tăng tốc; các tên lửa SM-3 đặt trên khu trục hạm và các tuần dương hạm loại AEGIS để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ở giai đoạn giữa; các tên lửa GBI và tổ hợp tên lửa phòng không cơ động THAAD được sử dụng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa và tầm trung ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay và là tuyến cuối cùng của hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Ngoài ra, để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung sẽ sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 được trang bị các tên lửa MIM-109 có đầu nổ động năng, thay thế dần các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-2.

Một trong những vấn đề hết sức quan trọng khi triển khai xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới là sự cần thiết tăng cường khả năng phát hiện sớm và chỉ thị chính xác mục tiêu. Hệ thống phát hiện và chỉ thị mục tiêu bao gồm hệ thống vệ tinh và hệ thống ra-đa cảnh báo mặt đất. Các vệ tinh có nhiệm vụ phát hiện các tên lửa của đối phương ngay từ thời điểm phóng, còn các trạm ra-đa cảnh báo trước có nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu cho các tên lửa đánh chặn.

Để phát hiện nhanh nhất các tên lửa vừa phóng, Mỹ sẽ triển khai trên quỹ đạo hệ thống vệ tinh SBIRS trong những năm tới. Hệ thống sẽ bao gồm hai phần là SBIRS-High và SBIRS-Low. SBIRS-High có 4 vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh (36.000km) và quỹ đạo e-lip. SBIRS-Low có từ 20 đến 30 vệ tinh trên quỹ đạo tròn (1.000km). Các vệ tinh SBIRS-High đảm nhiệm phát hiện các tên lửa đạn đạo vừa phóng trong vòng 20 giây sau khi phóng. Các vệ tinh SBIRS-Low sẽ xác định chính xác quỹ đạo bay của các tên lửa và phân biệt các đầu nổ với các bộ phận thân vỏ khác của chúng và với các mục tiêu giả.

Bộ phận mặt đất của hệ thống trinh sát, phát hiện mục tiêu, gồm các trạm ra-đa cảnh báo sớm (EWR) có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 5.500km. Để nâng cao độ chính xác phát hiện và chọn lọc các mục tiêu, sẽ hiện đại hóa các trạm ra-đa này và trang bị thêm các trạm ra-đa hiện đại hơn.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới sẽ được triển khai trong khoảng từ 3 năm đến 5 năm tới. Hiện tại, Mỹ đã triển khai xong một số thành phần của hệ thống như đã thử nghiệm thành công các tên lửa GBI và SM-3. Các tên lửa đánh chặn GBI được bố trí tại các căn cứ Phót Gri-ly ở bang A-la-xca và căn cứ Van-đen-bớc ở bang Ca-li-phoóc-ni-a. Các tên lửa SM-3 được đặt trên các hạm tàu và căn cứ trên biển. Tên lửa SM-3 đã bố trí trên 3 tàu của hải quân Mỹ và sẽ bố trí trên 3 tàu nữa trong năm 2007. Ngoài ra, tên lửa SM-3 còn được bố trí trên các tàu của hải quân Nhật Bản. Tổ hợp tên lửa phòng không THAAD cũng đã thử nghiệm thành công và sẽ được triển khai trong những năm tới tại các khu vực. Các hệ thống la-de đánh chặn trên không và trên vũ trụ cũng đã thử nghiệm thành công với các máy bay của hãng Bô-ing như B-747, máy bay C-130 và các vệ tinh mới.

Với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới, Mỹ đã khởi động cuộc chạy đua vũ khí chiến lược mới trên thế giới.
free ebook download here:



Những tiện ích “qua mặt” Keylogger

Những tiện ích “qua mặt” Keylogger

Keylogger ghi lại những hoạt động trên máy tính để ăn cắp thông tin cá nhân.

Keylogger là từ viết tắt của Keystroke Logger , là công cụ “gây phiền toái“ được các hacker sử dụng để ghi lại những hoạt động trên máy tính của bạn để rồi từ đó, đánh cắp những dữ liệu cá nhân riêng tư của bạn như mật khẩu, tài khoản sử dụng, thậm chí là cả số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... Công cụ này có thể ghi lại toàn bộ các thao tác bạn sử dụng trên bàn phím, hay những cú kích chuột , nói chung là tất cả những gì bạn thực hiện trong máy tính của bạn. Vì thế chắc hẳn nó luôn là nỗi ám ảnh của những ai sử dụng máy vi tính.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ keylogger đều là xấu cả. Mục đích ban đầu của Keylogger đó là dành cho các bậc phụ huynh theo giõi các hoạt động của con em mình trước máy vi tính để xem chúng có làm điều gì “mờ ám” hay không. Nếu bạn thử lên Google là đánh từ khóa “Keylogger”, bạn sẽ có kết quả hàng trăm Keyloggger hợp pháp, má chúng không phải là những công cụ được sử dụng như một công cụ để hack. Nhưng với một vài người có ý đố xấu, thì họ lại sử dụng nó để ăn trộm password cũng như thông tin cá nhân của nạn nhân.

Thông thường, Keylogger thường xuất hiện ở những máy tính công cộng có nhiều người sử dụng như máy tính ở cửa hàng Internet, máy tính ở thư viện, ở trường học… tuy nhiên, nếu bạn sử dụng máy tính cá nhân riêng của mình không có nghĩa là bạn tránh khỏi nguy cơ bị Keylogger đánh cắp thông tin. Trong quá trình sử dụng máy tính của mình để lướt web và truy cập Internet, máy tính của bạn có thể bị nhiễm 1 vài loại trojan và virus có tính năng tương tự Keylogger, âm thầm ghi lại mọi hoạt động của bạn để rồi từ đó chuyển tải những thông tin này ra bên ngoài cho những kẻ “chủ mưu” đánh cắp thông tin người khác.

Do đó, việc đề phòng và bảo vệ những dữ liệu cá nhân quan trọng của mình là một việc quan trọng cần quan tâm. Bây giờ, giả sử rằng máy tính của bạn đang có một keylogger - tất nhiên chỉ là ví dụ thôi - nhưng, bạn không biết phải làm gì với nó. Hoặc bạn đã thử đủ mọi cách, như quét máy tính nhưng vẫn không sao tìm ra được nó. Cho nên bạn rất lo lắng khi đăng nhập một password của email hay một tài khoản nào đó. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn 1 vài biện pháp đơn giản để “qua mắt” những cặp mắt tò mò của Keylogger.

Phướng pháp 1: Sử dụng bàn phím ảo của Windows

Cách đơn giản nhất để phòng tránh sự ghi nhận của Keylogger đó là sử dụng bàn phím ảo của Windows thay vì sử dụng bàn phím thật để gõ. Bàn phím ảo là 1 bàn phím với đầy đủ các phím như trên bàn phím của bàn nhưng lại được hiện thị ngay trên màn hình của Windows để cho phép bạn sử dụng chuột click vào từng nút thay vì bạn phải gõ phím trên bàn phím để qua mặt mọi sự ghi nhận của Keylogger. Tuy nhiên, việc làm này mất khá nhiều thời gian và phải gõ khá chậm, do đó bạn chỉ nên sử dụng bàn phím này

Để sử dụng bàn phím ảo của Windows, bạn click vào Start, chọn run, điền osk vào hộp thoại và nhấn OK. (hoặc click vào Start, chọn All Programs, chọn Accessories, chọn Accessibility và cuối cùng click vào On-Screen Keyboard.

Một bàn phím sẽ được hiện ra, bây giờ, bạn có thể sử dụng nó như 1 bàn phím thông thường để qua mặt những sự ghi nhận từ Keylogger.

Phương pháp 2: Sử dụng Neo’s Safekeys

Neo’s Safekeys Là một chương trình rất nhỏ nhưng lại rất hiệu quả. Nó chỉ nặng 8kb. Bạn có thể sử dụng nó bằng cách kích vào bảng chữ cái và nó sẽ ghi các kí tự lên một ô trống màu trắng bên dưới. Sau đó bạn có thể kéo những dòng chữ đó vào trong mục nhập password cho email, tải khỏan ngân hàng hay bất cứ một quá trình đăng nhập nào của bạn. Nó rất an toàn và tránh xa được mọi sự ghi nhận từ keylogger đối với hoạt động trên bàn phím của bạn.

Ngoài ra có một đặc tính nhỏ đặc biệt của Neo’s SafeKeys là chương trình thay đổi độ rộng hay chiều cao của nó cũng như là vị trí của nó trên màn hình trong mỗi lần bạn kích hoạt chương trình, mục đích nhằm để đánh lừa keylogger hay bất cứ chương trình gián điệp nào có trên hệ thống của bạn nhằm lưu trữ các hình ảnh và các tiến trình đang hoạt động. Thêm vào đó, mọi thông tin, các kí tự bạn sử dụng Neo’s Safakeys để gõ sẽ không có gì được lưu trữ trong clipboard của hệ thống, điều này sẽ giúp bạn củng cố thêm sự an toàn cho mình. Thậm chí những kí tự sau khi bạn gõ sẽ được mã hóa dưới dạng 1 chuỗi kí tự *, điều này sẽ tránh được ngay cả những cặp mắt nhòm ngó ngay sau lưng bạn.

Nói tóm lại, Neo’s Safekeys là một công cụ nhỏ gọn rất thuận tiện, có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt, do đó bạn có thể cất giữ nó trong USB của bạn để có thể sử dụng một máy tính nào đó mà bạn sợ rằng có keylogger.

Bạn có thể download Neo’s Safekeys tại đây (sau khi download sử dụng Winrar hoặc Winzip để giải nén và sử dụng ngay chương trình mà không cần cài đặt.)

Nếu bạn cảm thấy rằng việc sử dụng những bàn phím ảo như trên khá khó khăn, bất tiện và mất thời gian do không quen thuộc và phải sử dụng chuột để click từng chữ, thì bạn có thể sử dụng những tiện ích dưới đây.

Phương pháp 3: Sử dụng QFX Keyscrambler

Thông thường, những tiện ích phòng tránh Keyloggers sẽ phát hiện các dấu hiệu của Keylogger, để rồi từ đó thông báo cho bạn những dấu hiệu của chúng để có cách thức “cắt đứt” mạch nối giữa Keylogger đang có trên hệ thống với Hacker, hoặc đơn giản hơn là tìm cách để keyloggers không ghi nhận được các thông tin mà bạn đã gõ trên bàn phím.

Tuy nhiên, ngược lại hoàn toàn với những tiện ích phòng tránh Keylogger khác, QFX KeyScrambler vẫn cho phép Keylogger ghi nhận lại các dấu hiệu và thông tin mà bạn đã gõ từ bàn phím để gửi các thông tin này về cho kẻ chủ tâm cài đặt Keylogger. Tác dụng chính của QFX Keycrambler là mã hóa tất cả những gì bạn đánh gõ từ bàn phím, vì thế keylogger sẽ chỉ lấy được những “câu thần chú vô nghĩa” vì thế sẽ chẳng ai có thể biết được những gì bạn đã gõ từ bàn phím. Một cách thức để “chơi” lại những tay hacker mong muốn khai thác thông tin từ bạn.

Bạn có thể download QFX Keycrambler hoàn toàn miễn phí tại đây. Trong quá trình cài đặt, chương trình cài đặt thêm add-on cho trình duyệt web Firefox và Internet Explorer để đảm bảo rằng mọi thông tin dù là nhỏ nhất mà bạn đã sử dụng IE và Firefox đều được mã hóa và bảo vệ.

Phương pháp 4: Sử dụng KL-Detector

Mọi Keylogger, dù là những loại mới ra hay đã xuất hiện từ lâu đều có 1 cơ chế hoạt động khá thống nhất: mọi thông tin mà nó ghi nhận được từ bàn phím đều được lưu trữ vào 1 file trên ổ cứng của bạn trước khi chuyển nó cho hacker (thông qua Internet) hoặc trước khi có người đến sử dụng file nó để xem những thông tin mà keylogger đã thu thập được (thường sử dụng ở các máy công cộng). Dựa vào cơ chế hoạt động này, KL-Detector là tiện ích sẽ cho phép bạn quét toàn bộ các file trên ổ cứng của mình để rồi từ đó tìm ra những file lưu trữ những chuỗi kí tự mà bạn đã gõ từ bàn phím, chỉ rõ ra cho bạn biết vị trí lưu chúng để rồi từ đó có thể dễ dàng tìm đến và xóa những file này đi, trước khi thông tin của bạn bị 1 người thứ hai ghi nhận được.

KL-Detector còn có 1 đặc tính đó là cho phép bạn tạo ra những file tự chạy với định dạng exe để có thể dễ dàng chia sẽ với bạn bè và người thân.

Download KL-Detector hoàn toàn miễn phí tại đây (Sau khi download, bạn sử dụng Winzip hoặc Winrar để giải nén và có thể sử dụng ngay chương trình mà không cần cài đặt.)

Lời cuối

Trên đây là một vài phương pháp tốt để giúp bạn an toàn trước những những sự “nhòm ngó” của keylogger. Tuy nó không thể loại bỏ được sự hiện diện của những keylogger đã bị nhiễm trên hệ thống của bạn, nhưng những tiện ích này lại giúp bạn tránh được sự soi mói của chúng. Tuy nhiên cách tốt nhất để tự bảo vệ mình đó là đề cao cảnh giác trong quá trình sử máy tính cũng như Internet để hệ thống của mình không bị nhiễm bất kỳ phần mềm gây hại nào.

Thủy Trần



back Up link download

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

"Cho tôi xin một đi tuổi thơ... "

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...! " Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích. Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.
**
Cho tôi về cái thời biết tập tô Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.
**
Cho tôi về chơi lại ô ăn quan Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước... "Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...
**
Cho tôi xin một vé, không hai Vé một chiều chẳng còn đường quay lại Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...
**
Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố như giấc mơ im ắng...

Một dòng sông lẳng lặng...Một dòng sông nước như gương lờ trôi..

Ở một nơi nào đấy xa xôi...
Có thành phố ngày xưa, có thành phố... Nơi rất ấm tuổi thơ ta ở đó Từ rất lâu...Đã từ lâu...trôi qua...


Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,

Đến ga...xếp hàng mua vé...

"Lần đầu tiên trong nghìn năm,

Có lẽ...Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ..."

Vé hạng trung - Người bán vé hững hờ...

Khe khẽ đáp: "Hôm nay vé hết!"-

Biết làm sao! vé hết....Biết làm sao!



Đường tới Tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào? Nếu không kể đôi khi ta tới đó Qua trí nhớ của chúng ta...từ nhỏ...

Thành phố Tuổi thơ - Thành phố truyện thần kỳ....

Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi....

...Ôi thành phố Tuổi thơ - Bài ca ngày nhỏ...

Trái đất nhiều đường...từ thành phố Tuổi thơ Chúng tôi lớn....Đi xa.... Hãy tin và Thứ lỗi.....

Đấy là những dòng thơ cuối cùng kết thúc lại truyện ngắn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"...


Tuổi thơ...ai mà không có tuổi thơ...ai mà không có những kỉ niệm về một thời thơ dại...




Tuoi tho...nhắc lại như trong truyện cổ tích....hay như câu chuyện về những cô bé cậu bé ngày xưa...




Tuổi thơ của mỗi chúng ta là mỗi bức tranh với muôn màu sắc..





Tuổi thơ của bạn có thể là những tháng ngày sống cùng bạn bè nơi miền quê yêu dấu...Là những tháng ngày đuổi bướm hái hoa...những trưa hè trốn ngủ đi chơi....những buổi chiều tắm sông mát rượi....




Tuổi th

Tuổi thơ của bạn có thể là những cánh đồng thẳng tắp...xanh mượt....Là những cánh diều vi vu tiếng sáo....bay cao cao vút tận mây xanh....




Tuổi thơ của bạn cũng có thể là những trò nghịch ngợm cùng lũ trẻ hàng xóm...đuổi bắt,trốn tìm...là ném lon, bắn bi...là trò chơi chồng vợ...


Tuổi thơ...đã bao giờ bạn vạch ra một hành trình tìm về với nó...đã bao giờ bạn nghĩ về quá khứ...đã bao giờ bạn chợt mỉm cười một mình về cái thời bé bỏng thơ ngây....


Tuổi thơ...đã khi nào bạn có ý định...cầm trên tay chiếc vé của chuyến tàu đặc biệt...trở thành hành khách của chuyến tàu Tuổi thơ...



Đi trên chuyến tàu ấy...tìm về với thành phố Tuổi thơ...biết bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về...bao nhiêu ký ức buồn vui...bao nhiêu nụ cười và giọt nước mắt...tất cả vẫn y nguyên như cũ...



Chiếc vé đi tuổi thơ...bạn cứ giữ kỹ trong túi áo...vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặc biệt này...






Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu bất cứ lúc nào....


Thình thoảng tắm trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi


bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ....






Để sống tốt hơn...Đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi trở thành một người lớn...Các bạn có tin thế không???...


Lần đầu tiên trong 20 năm ... có lẽ. Con muốn quay về thuở bé thơ

Con muốn ba ôm con vào lòng và hát

Hai bài ca mà con nhớ đến bây giờ...



Lần đầu tiên trong 20 năm ... có lẽ

Con muốn vẫn là cô bé tí ti

Được mẹ cột tóc, cột dây nơ sau áo

Cột tuổi thơ con vào những yêu thương.


Lần đầu tiên trong 20 năm ... có lẽ

Em muốn kể với anh về tuổi thơ em

Về những nụ cười và ... những giọt nước mắt

Về những suối nguồn tạo ra em hôm nay.


Chiếc vé kia hôm nay đã hết

Ngày mai liệu còn bán ko anh?

Hay luôn nằm trong trái tim ta đó

Để em tìm về trong ký ức mong manh ...


Lần cuối cùng em... tìm mình như vậy

Sẽ vẫn là em- cô bé của ngày xưa

Ấu thơ trôi qua nào có ai lấy lại Giữ trong lòng trong sáng tuổi thơ em.